Skip Navigation

This is the technical support forum for WPML - the multilingual WordPress plugin.

Everyone can read, but only WPML clients can post here. WPML team is replying on the forum 6 days per week, 22 hours per day.

This topic contains 2 replies, has 2 voices.

Last updated by Dat Hoang 5 years, 3 months ago.

Assigned support staff: Dat Hoang.

Author Posts
October 20, 2015 at 7:50 am #728564

phamH

@Dat Hoang:

Bạn vô hỗ trợ cho mình với, tiếng Anh mình hơi kém 🙁
Mình đã thử với các trang khác như giới thiệu, ... cũng k được.

October 20, 2015 at 8:05 am #728593

phamH

I've tried another pages, but they still don't work

October 21, 2015 at 7:22 am #729508

Dat Hoang

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm WPML.

#1,
Mình thấy bạn đã config thành công rồi đúng không nhỉ?
Xem screenshot đinh kèm nhé.

#2,
Nếu vấn đề còn tồn tại, bạn vui lòng đi đến wp-admin > WPML > Support > Debug Information và gửi giúp mình thông tin theo hướng dẫn ở đây nhé: http://wpml.org/faq/provide-debug-information-faster-support/

The topic ‘[Closed] Homepage default language is working but homepage translate my language isn't.’ is closed to new replies.