Skip Navigation

This is the technical support forum for WPML - the multilingual WordPress plugin.

Everyone can read, but only WPML clients can post here. WPML team is replying on the forum 6 days per week, 22 hours per day.

This topic contains 11 replies, has 2 voices.

Last updated by phamH 5 years, 1 month ago.

Assigned support staff: Dat Hoang.

Author Posts
November 30, 2015 at 4:06 am #757466

phamH

I am trying to: try again

URL of (my) website where problem appears: quanpham.vn (quanpham.vn/en) (Right header, Menu,..)

I expected to see: Original text when I choose English (quanpham.vn/en)

Instead, I got: Translated text.

I have same post: https://wpml.org/forums/topic/translated-text-replace-original-text-in-theme-option-hard-code/

When I update new version WPML, this issue not fixed.

Now, I tell you about that:

- I use WPML string translate Original text (English) to my language (Vi). That's text in Theme Option >> Header and Header Contact Info, Menu Custom Content >> SAVE.

All is OK, but if I have one change in Theme Option, then I press Save button, translated text will be replace original text.
Clip: hidden link

December 1, 2015 at 8:47 am #758586

Dat Hoang

#1,
Please go to WPML > Support > Debug Information and give me the information in the next reply. You can read the detailed instruction here: http://wpml.org/faq/provide-debug-information-faster-support/

#2,
With WPML 3.3, actually we fixed the issue in https://wpml.org/forums/topic/translated-text-replace-original-text-in-theme-option-hard-code/

But we also introduced another feature: you can change your strings in any language instead of English like before.
Read more https://wpml.org/version/wpml-3-3/

In your case now, you can go to WPML > String Translation and change the original language of string you want.

Does that help?

December 2, 2015 at 4:48 am #759352

phamH

- If I choose language is Vietnamese, I can't change translated text to original text, and It isn't found in WPML String (image 2).

- If I change default language is English (image 3), I can change them. (image 4)

- And I can use WPML String translate them to my language. (image 5) => ok.

- I use WPML string translate Header and Header Contact Info (image 6) => ok.

- If I set default language is Vietnamese, and change anything or press Save button in Theme Option, translated text will be replace original text.

- It's OK if I set default language is English.

December 2, 2015 at 1:39 pm #759727

Dat Hoang

#1,
Thanks for your info.

I need to request temporary access (wp-admin and FTP) to your site in order to be of better help. You will find the needed fields for this below the comment area when you log in to leave your next reply. hidden link

These info is private, and available to you and supporters only. Read more about this: https://wpml.org/purchase/support-policy/privacy-and-security-when-providing-debug-information-for-support/
Note that:
+ Backup (both files and database) your site before giving us your credentials
+ It would be better if you give me the test site rather than the live site.

#2,
Please correct me if I misunderstand you.

Now what you want is like the following:
* Set the default language is Vietnamese
* Update your theme options in Vietnamese
* In WPML > String Translation, you can translate them from Vietnamese to English

And now you're having the problem: if saving Vietnamese in the theme options, you can not find these options (strings) in WPML > String Translation.

Is that right?

December 3, 2015 at 8:02 am #760282

phamH
#2,
Please correct me if I misunderstand you.

Now what you want is like the following:
* Set the default language is Vietnamese
* Update your theme options in Vietnamese
* In WPML > String Translation, you can translate them from Vietnamese to English

And now you're having the problem: if saving Vietnamese in the theme options, you can not find these options (strings) in WPML > String Translation.

Không phải vậy.

Ý của mình là, nếu mình chọn ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, thì khi mình thay đổi bất cứ cái gì, mục nào ở trong Theme Option, thì cái từ đã dịch qua tiếng Việt, nó sẽ thay thế cái từ tiếng Anh trong Theme Option (Menu, Header). Khi đó, mình chọn website là /en thì xuất hiện chữ tiếng Việt, nhìn kỳ lắm.

Còn nếu mình chọn ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, thì khi thay đổi cái gì trong theme option thì không bị tình trạng trên.

Mình không thấy cái tùy chọn send reply private như hình:
hidden link

Nên không đưa tài khoản quản trị đc.

December 4, 2015 at 3:26 am #761156

Dat Hoang

#1,
Xin lỗi bạn, mình đang mở lại box đó.

#2,
Hi, mình tiếp tục support trong tiếng Việt.
Như mình đã nói ở trên, đây là bug ở phiên bản WPML 3.2, và được fix ở trong WPML 3.3.

Đồng thời WPML 3.3 cũng thêm tính năng mới: bạn có thể thiết lập admin texts (các tùy chọn có thể thay đổi trong wp-admin, và được lưu ở wp_options trong database) ở bất cứ ngôn ngữ nào. Trước đây, theo như bạn biết, đó là bắt buộc phải trong tiếng Anh.

Vấn đề bạn gặp phải thì có thể là bug với một theme cụ thể, hoặc là bug với WPML trong một trường hợp nào đó. Mình cần kiểm tra thêm site của bạn để có câu trả lời chính xác.

Bạn giúp mình cung cấp thêm thông tin là bạn đang sử dụng theme gì nhé?

December 5, 2015 at 3:17 am #761924

Dat Hoang

Cảm ơn thông tin đăng nhập của bạn.

Có vấn đề gì đó với database của bạn (có lẽ xảy ra sau khi upgrade lên phiên bản mới).

Mình có thể thấy vấn đề như sau:
* Đặt tiếng Việt là ngôn ngữ mặc định
* Vào Theme Options > Menu > Menu Custom Content > Cập nhật dữ liệu.
* Không tìm thấy thay đổi này trong WPML > String Translation.

Sau khi kiểm tra, mình thấy những thay đổi này đã được lưu ở phần bản dịch tiếng Việt của chuỗi tiếng Anh trước đó (trước đây bạn đã điền tiếng Anh ở theme options?) .

Nay để fix vấn đề này, bạn có thể làm như sau:
* Vào WPML > String Translation > Xóa hết hoặc xóa các string liên quan ở dưới domain "admin_texts_porto_settings"

* Vào Theme options > Update lại

* Vào WPML > String Translation > Dịch các option mới từ tiếng Việt sang tiếng Anh

LƯU Ý: Bước cuối cùng là một sự thay đổi lớn WPML 3.3. Trong trường hợp bạn muốn thay đổi ngôn ngữ nguồn của string, bạn có thể xem hướng dẫn ở https://wpml.org/version/wpml-3-3/

December 5, 2015 at 6:58 am #761948

phamH

Mình không hiểu nhau rồi 🙁

- Ý của mình là: tại sao khi mình dùng WPML dịch đoạn tiếng Anh nguyen bản ở trong Theme Option >> Menu >> Menu Custom Content >> SAVE => OK.
- Mọi chuyện sẽ không vấn đề gì nếu mình cứ để vậy xài. Nhưng nếu mình thay đổi bất cứ cái gì trong Theme Option, hoặc chỉ cần nhấn SAVE thôi, thì cái chữ tiếng Việt đã dịch sẽ thay thế cái đoạn chữ tiếng Anh. và khi xem website bằng tiếng Anh, thì tất nhiên, chữ tiếng Anh gốc đã bị thay bằng tiếng Việt rồi.

- Nếu có vào WPML String cập nhật lại thì nó cũng chỉ đc lúc đó, nếu mình lại nhấn SAVE trong theme option 1 lần nữa, thì phải vào WPML String cập nhật 1 lần nữa.

- Nếu mình xóa string cũ và dịch lại, ví dụ mình làm với phần Header trong theme option, thì phần menu lại bị tiếng Việt thay thế tiếng Anh, và k tìm thấy đoạn string đó trong WPML String, như hiện giờ, đoạn "QUAN PHAM KINH CHAO QUY KHACH" thay cho đoạn tiếng Anh và k tìm thấy nó trong WPML string. Nếu muốn tìm thấy đoạn "QUAN PHAM KINH CHAO QUY KHACH" thì phải chuyển ngôn ngữ mặc định sang tiếng Anh, và cái vòng luẩn quẩn đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài.

- Nói quá chắc bạn cũng nhức đầu luôn. Giờ bạn cứ thử:
#1: Dùng ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, dịch Theme Option >> Menu >> Menu Custom Content >> SAVE
#2: Dùng ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh, dịch Theme Option >> Header >> Header Contact Info và Welcome Message.
#3: Chuyển website qua lại giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt - Nhấn SAVE 1 lần nữa sau khi hoàn thành 2 bước trên (Lúc này ngôn ngữ mặc định vẫn là Tiếng Anh)

Đến đây, mọi thứ vẫn OK (ở các post trên, mình cũng có nói nếu sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mặc định và sữa hay thay đổi gì thì mọi thứ đều ổn, sửa xong thì lại chọn mặc định là tiếng Việt cho phù hợp với website ở VN)

#4: Nhưng khi ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, bạn vào theme option. nhấn SAVE - ra website bản tiếng Anh xem các dòng ở Menu và Header là tiếng gì ?

#5: Bạn copy dòng chữ đó, search trong WPML là string xem có k ?

#6 Hiện tại website đang bị như vậy đó, giờ bạn chuyển ngôn ngữ mặc định qua Tiếng Anh (thì mới thấy đc mấy chữ tiếng Việt trong WPML string), và làm từ #1 bạn sẽ thấy.

Như vậy là cách của bạn chưa giải quyết triệt để đúng k?

December 5, 2015 at 8:19 am #761964

Dat Hoang

Cảm ơn bạn đã gửi giúp mình phần trả lời rất đầy đủ và chi tiết phía trên.

Về cơ bản, mình hiểu đúng ý bạn nói phía trên. Đó một phần là do phiên bản mới WPML 3.3. Ban đã thử các bước phía trên của mình chưa? Nếu bạn theo đúng các bước thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra tiếp? Mình copy lại ra đây và có đính kèm thêm hình ảnh.

----------
* Set ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

* Vào WPML > String Translation > Xóa hết hoặc xóa các string liên quan ở dưới domain "admin_texts_porto_settings"

* Vào Theme options > Update lại

* Vào WPML > String Translation > Dịch các option mới từ tiếng Việt sang tiếng Anh
----------------

Một điều nữa là bạn nên hạn chế thay đổi qua lại ngôn ngữ mặc định giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
Nếu theo các bước kia mà không giải quyết vấn đề, bạn vui lòng cho mình biết, mình sẽ vào check lại.

December 7, 2015 at 4:11 am #762337

phamH

Mình làm theo cách của bạn đó.

* Set ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt.

* Vào WPML > String Translation > Xóa hết hoặc xóa các string liên quan ở dưới domain "admin_texts_porto_settings"

* Vào Theme options > Update lại

* Vào WPML > String Translation > Dịch các option mới từ tiếng Việt sang tiếng Anh

======================
Tới đây thì nó hiển thị đúng, web bản tiếng Việt hiện chữ Việt và bản tiếng Anh hiện chữ Anh. Nhưng:

Sau khi làm xong các bước này, ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, lúc này, nếu mình có thay đổi nào trong Theme Optrion thì các chữ tiếng Việt này sẽ thay thế các chữ tiếng anh ở phiên bản web tiếng Anh.

Cái mình muốn là, khi mình đang ở ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt, có thay đổi gì trong Theme Option đi nữa thì các chữ Việt k thay thế chữ tiếng Anh.

Bạn lưu ý là khi ở ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh thì mọi việc đều ổn, k bị lỗi gì hết.
======================

December 7, 2015 at 8:52 am #762442

Dat Hoang
Sau khi làm xong các bước này, ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt, lúc này, 
nếu mình có thay đổi nào trong Theme Optrion 
thì các chữ tiếng Việt này sẽ thay thế các chữ tiếng anh ở phiên bản web tiếng Anh.

Thực ra các bước như thế này là chính xác với worflow của WPML String Translation (WPML ST):

1. Khi bạn update ở Theme options, WPML ST theo dõi thay đổi này và thay đổi ở chuỗi gốc.

2. Đồng thời, WPML ST thay đổi trạng thái ở trong WPML > String Translation, nên:
* Ở site của bạn, phiên bản tiếng Anh sẽ tự động lấy bản gốc của string để hiển thị.

3. Bạn cần update bản dịch hoặc/và đánh dấu "Translation is complete" cho string này.

Bạn vui lòng xem file đính kèm để hiểu rõ hơn.

Và "behavior" này không phải là điều mới, nó vẫn giống như ở các phiên bản trước.

Cái mình muốn là, khi mình đang ở ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt, có thay đổi gì trong Theme Option đi nữa thì các chữ Việt k thay thế chữ tiếng Anh.

Mong muốn này bên mình đã có request để apply nhưng hiện tại chưa áp dụng. Vì thông thường, nếu bạn thay đổi điều gì đó ở ngôn ngữ gốc, bạn cần thay đổi string đó ở các ngôn ngữ khác nữa.

-----------

Trong trường hợp của bạn ở trên, thực ra là nó hoạt động không đúng (do có sự nâng cấp phiên bản lên WPML 3.3) với thiết kế ban đầu nên nó vừa đạt được mong muốn của bạn, nhưng đồng thời cũng tạo nên rắc rối khác gây nhầm lẫn cho bạn ở trên.

Với chuỗi ký tự "[porto_settings]menu-block" đã được thay đổi ngôn ngữ gốc thành tiếng Việt thì điều này sẽ không xảy ra nữa. Và nó sẽ tuân theo các bước ở trên mình đã miêu tả.

P/s: mình dùng pha lẫn "string" và "chuỗi ký tự", nhưng bản chất là đang nói đến cùng một đối tượng nhé.

December 8, 2015 at 2:21 am #763126

phamH

OK, cám ơn bạn đã giúp đỡ 😀