Skip Navigation

יצירת ערכת עיצוב בן רב-לשונית

מבוא

אם אתה חדש ב-WordPress, ייתכן ואתה תוהה מדוע עליך ליצור ערכת עיצוב בן. יכולות להיות לכך מספר סיבות, החשובה ביותר היא שאם ביצעת שינויים ישירות על קובצי ערכת העיצוב וערכת העיצוב תתעדכן, תאבד את השינויים.

יצירת ערכת עיצוב בן אינה פיזיקה גרעינית. כל מה שצריך לעשות הוא ליצור תיקייה עבור ערכת עיצוב בן בתוך התיקייה של ערכת העיצוב, לשים בה את הקבצים style.css ו-functions.php ולהוסיף את קובץ תצורת השפה. במדריך זה נסביר בפירוט כיצד ליצור ערכת עיצוב בן רב-לשונית עבור ערכת העיצוב Genesis כדוגמה. ניתן להשתמש באותם שלבים כדי ליצור ערכת עיצוב בן עבור ערכות עיצוב אחרות.

שלבים

  1. צור ספרייה לערכת עיצוב בן שתושם ב-wp-content/themes. מספר דברים שיש לשים לב אליהם:
  • מומלץ לשרשר לשם של הספרייה עבור ערכת עיצוב בן את הטקסט "-child".
  • אין להשתמש ברווחים בשם הספרייה עבור ערכת עיצוב בן שכן עלולות להיווצר שגיאות. עיין באיור הבא.

צור את התיקייה עבור ערכת עיצוב בן

  1. צור גיליון סגנון עבור ערכת עיצוב בן (קובץ style.css); קובץ זה ימוקם בתוך התיקייה של ערכת עיצוב בן שיצרת. על גיליון העיצוב להתחיל בכותרת גיליון העיצוב, המכילה מידע כגון שם ערכת עיצוב בן, כתובת URL של ערכת עיצוב בן, תיאור ותבנית וכו').

שים לב שעבור ערכת העיצוב Genesis לא מומלץ לייבא את הקובץ style.css מ-Genesis Framework מכיוון שהם משנים את העיצוב מעת לעת. במקום זאת ניתן להוריד את ערכת עיצוב בן של Genesis לדוגמה מהכתובת https://github.com/copyblogger/genesis-sample

היא נראית בדיוק כמו Genesis, אבל ניתן להשתמש בה מבלי לייבא את גיליון הסגנון של ההורה מכיוון שיש לה אחת משלה. עבור ערכות עיצוב אחרות ניתן לעקוב אחר השלבים המפורטים על-מנת להוסיף את גיליון הסגנון לערכת עיצוב בן. ראה דוגמה הבאה.

/*

שם ערכת העיצוב: Genesis Child

תיאור: ערכת עיצוב בן עבור Genesis

מחבר: XYZ

תבנית: genesis

דומיין טקסט: genesis

*/

החלף את טקסט הדוגמה בפרטים הרלוונטיים לערכת העיצוב שלך. מספר דברים שיש להזכיר כאן:

  • שורת התבנית תואמת לשם הספרייה של ערכת עיצוב ההורה.
  • מומלץ להוסיף את דומיין הטקסט של ערכת העיצוב, שמטרתה לסמן את כל הטקסט השייך לערכת העיצוב.
  1. עכשיו הזמן לרשת את הסגנונות מערכת עיצוב הורה. ניתן לעשות זאת על-ידי יצירת הקובץ functions.php בתוך הספרייה של ערכת עיצוב בן, ולאחר מכן העתקה והדבקה של הקוד שלהלן.
<?php

 

function custom_enqueue_child_theme_style() {

wp_enqueue_style( 'parent-theme-css', get_template_directory_uri() . 'https://cdn.wpml.org/style.css' );

}

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'custom_enqueue_child_theme_style' );
  1. בנקודה זו ניתן להפעיל את ערכת עיצוב בן על-ידי מעבר אל 'לוח המחוונים של WordPress' >> מראה >> ערכות עיצוב.
  2. הוסף קובץ תצורת שפה לערכת עיצוב בן, ניתן להוריד מכאן קובץ תצורת שפה לדוגמה ולשים אותו בספרייה של ערכת עיצוב בן. קובץ תצורת השפה משמש לציון מה יש לתרגם בערכת העיצוב. קרא על קובץ תצורת השפה. שים לב שיהיה עליך למחוק את קובץ תצורת השפה עבור ערכת עיצוב הורה ולשמור את זה שעבור ערכת עיצוב בן מכיוון ששמירה של שני הקבצים תגרום לשגיאות. עכשיו ספריית ערכת עיצוב בן תיראה כך.

קבצים בתיקייה של ערכת עיצוב בן

מסקנה

ערכות עיצוב בן מאפשרות החלה של שינויים לערכת העיצוב מבלי לשנות את ערכת עיצוב אב, כך הקוד יישאר מסודר ויימנע מעדכונים לשנות את השינויים שלך. באמצעות ההוראות שבמדריך זה ניתן ליצור ערכת עיצוב בן תוך דקות ספורות.