Skip Navigation
מעודכן
אוגוסט 25, 2021

מעביר שפה מאפשר למבקרים לבחור את השפה שבה הם רוצים לקרוא את התוכן שלך. WPML מאפשר לך הוספה של מעביר שפה בדרכים שונות: כתפריט, כווידג'ט או בכותרת התחתית של האתר. ניתן גם להשתמש בו על-מנת להציג קישורים מעל או מתחת לפוסטים כדי להציע אותם בשפות אחרות.

מעבירי שפה שנוספים באמצעות WPML נראים טוב ברוב ערכות העיצוב. אם מעביר השפה לא מוצג כהלכה בערכת העיצוב שלך, ייתכן שיש התנגשות CSS. קרא את המדריך שלנו לתיקון בעיות עיצוב במעבירי שפה.

כדי להוסיף מעבירי שפה מותאמים אישית, עבור אל WPML שפות בלוח הבקרה של WordPress.

אפשרויות גלובליות של מעבירי שפה

המקטע הראשון המתייחס למעבירי שפה הוא עבור הגדרות גלובליות כגון סדר השפות. שים לב שאפשרויות אלה מוחלות על כל מעבירי השפה שתוסיף.

מקטע האפשרויות של מעביר השפה הראשי
מקטע האפשרויות של מעביר השפה הראשי

מקטע האפשרויות של מעביר השפה הראשי

המקטע אפשרויות מעביר שפה כולל את האפשרות שמר ארגומנטים של כתובות URL.

ייתכן שישנם תוספים הזקוקים ל ארגומנטים של כתובות URL ותרצה לשמר אותם בעת מעבר שפה – זו המטרה של תוכנה זו. יש להוסיף כאן את הארגומנטים שתרצה לשמר כרשימה מופרדת בפסיקים.

תיבת הדו-שיח 'שמר ארגומנטים של כתובות URL'
תיבת הדו-שיח 'שמר ארגומנטים של כתובות URL'

הבה נבחן את הדוגמה הבאה של שימוש בתכונה זו:

  • נניח שאתה מוסיף את הארגומנטים הבאים: bar, foo.
  • תיבת הדו-שיח 'שמר ארגומנטים של כתובות URL'
  • בממשק הקצה, פתח את הפוסט 'שלום עולם' והוסף אתצ הטקסט הבא בסוף כתובת ה-URL: ?bar=10&foo=100&lost=1000 (שים לב שהוספנו את שני הארגומנטים + ואת זה שאבד)
  • העבר את השפה – כתובת ה-URL תסתיים רק ב-?bar=10&foo=100

מקטעים נפרדים עבור סוגים שונים של מעבירי שפה

לכל סוג של מעביר שפה יש מקטע נפרד משלו. אפשרויות הנבחרות עבור סוגים שונים של מעבירי שפה מוחלים על כל מעביר שפה בהתאמה. בדף שפות יש תצוגה קדימה פעילה עבור מעבירי השפה השונים שפעילים באתר שלך כמו בתמונה הבאה.

מקטעים נפרדים עבור כל סוג של מעביר שפה
מקטעים נפרדים עבור כל סוג של מעביר שפה

לכל מקטע יש לחצן הוסף משלו (כדי להוסיף עוד מעביר שפה מסוג זה, סמל עיפרון כדי לערוך את המעביר הקיים, וסמל פח אשפה.

מקטעים שונים עבור סוגים שונים של מעבירי שפה

לכל סוג של מעביר שפה יש הגדרות משלו. כך תקבל שליטה מלאה ועצמאית עבור מה הוא כולל ואיך הוא נראה.

לדוגמה, התמונה הבאה מציגה תיבת דו-שיח עם הגדרות עבור מעביר שפה בתפריט.

הגדרות עבור מעביר שפה בתפריט
הגדרות עבור מעביר שפה בתפריט

מקטעים נפרדים עבור כל סוג של מעביר שפה

כשתשנה את ההגדרות של מעביר השפה, התצוגה המקדימה תתעדכן. התצוגה המקדימה היא סכמטית. היא לר טוענת את ה-CSS של ממשק הקצה (זה לא רעיון טוב לעשות זאת בניהול של WordPress), לכן מעביר השפה בפועל יעוצב אחרת. אולם, הוא כן מראה לך את ההשפעה של האפשרויות השונות, הגדרות הצבעים, הסדר והתוכן.

שליטה מלאה על כל מעביר שפה

החל מגרסה 3.6, WPML לא מפיקה מעבירי שפה באמצעות HTML משלה. במקום זאת, היא מזריקה את הרכיבי של 'מעביר השפה' חתוך מבנה התפריט. בצורה זו, ערכת העיצוב מפיקה את מעביר השפה בדיוק כמו פריטי תפריט אחרים.

כעיקרון, פעולה זו מאפשרת למעביר השפה להיראות טוב יותר באתר שלך בהתאם לכללי ה-CSS של ערכת העיצוב.

מעביר שפה בתפריט בממשק הקצה
מעביר שפה בתפריט בממשק הקצה

תצוגה מקדימה חיה המציגה אפשרויות של מעביר שפה

במיוחד עבור מעבירי שפה, גרסה 3.6 של WPML הוסיפה מחלקת CSS חדשה – wpml-ls-menu-item. מחלקה זו מפשטת את ההתאמה האישית של פריטי מעביר השפה (קישורים).

לדוגמה, אם התר שלך משתמש בערכת העיצוב Twenty Sixteen ומעביר השפה שלך מציג רק את הדגלים של השפות, ההפקה של ממשק הקצה תהיה משונה. כפי שניתן לראות בתמונה הבאה, רוחב פריטי התפריט גדול באופן חריג.

מעביר שפה עם דגלים בלבד עבור ערכת העיצוב Twenty Sixteen
מעביר שפה עם דגלים בלבד עבור ערכת העיצוב Twenty Sixteen

ניתן לתקן זאת בקלות על-ידי שימוש במחלקת ה-CSS wpml-ls-menu-item .

li.wpml-ls-menu-item ul li a {
width: auto;
}

אין צורך לערוך את קובץ ה-CSS של ערכת העיצוב, רק להוסיף כללים מותאמים אישית למקטע CSS נוסף תחת אפשרויות מעביר שפה.

עכשיו יהיה שיפור ברוחב של פריטי הרשימה המוצגים כפי שניתן לראות בתמונה הבאה.

מעביר שפה בתפריט לאחר החלת CSS מותאם אישית
מעביר שפה בתפריט לאחר החלת CSS מותאם אישית

מעביר שפה בתפריט בממשק הקצה

לפעמים יש צורך להוסיף מעביר שפה במיקום ספציפי ותאם אישית. ניתן לעשות זאת בתוך תניות ה-PHP של ערכת העיצוב או ישירות בתוך דפים ופוסטים.

שים לב שההגדרות הגלובליות עבור מעבירי שפה במיקומים מותאמים אישית מוגדרים באותו מקום של אלה עבור המעבירים האחרים באתר – במקטע אפשרויות מעביר שפה בדף שפות.

שימוש בפעולות PHP

כדי להציג את מעביר השפה בתוך קובצי תבניות ה-PHP של ערכת העיצוב, ניתן להשתמש בשתי הפעולות הבאות.

  • do_action('wpml_add_language_selector'); – מייצא את מעביר השפה בהתאם לאפשרויות המוגדרות במקטע מעבירי שפה מותאמים אישית.
  • do_action( 'wpml_footer_language_selector'); – מייצא את מעביר השפה בהתאם לאפשרויות המוגדרות במקטע מעביר שפה בכותרת תחתית, אפילו אם האפשרות הצג מעביר שפה בכותרת תחתית מושבתת.

שימוש בקודים קצרים של WPML

בתוך פוסטים ודפים ניתן להשתמש באחד משני הקודים הקצרים של WPML המוצגים להלן. שוב, ההבדל טמון באיזה מעביר שפה מוצג.

  • [wpml_language_selector_widget] – מייצא את מעביר השפה בהתאם לאפשרויות שמוגדרות במקטע מעבירי שפה מותאמים אישית.
  • [wpml_language_selector_footer] – מייצא אתמעביר השפה בהתאם לאפשרויות שמוגדרות במקטע מעביר שפה בכותרת תחתית , אפילו אם האפשרות הצג מעביר שפה בכותרת תחתית מושבתת.

שימוש בבלוק של קוד קצר

ניתן להוסיף את מעביר השפה לאתר באמצעות בלוק של קוד קצר. ניתן להשתמש בקוד הקצר [wpml_language_selector_widget] או [wpml_language_selector_footer].

בלוק של קוד קצר
בלוק של קוד קצר

ניתן להשתמש בקוד הקצר [wpml_language_selector_footer] אפילו אם האפשרות הצג מעביר שפה בכותרת תחתית מושבתת.

אם תרצה לךהשתמש בקוד הקצר [wpml_language_selector_widget], ראשית עליך להפעיל את האפשרות מעבירי שפה מותאמים אישית בדף WPML שפות.

הפעלת האפשרות 'מעבירי שפה מותאמים אישית'
הפעלת האפשרות 'מעבירי שפה מותאמים אישית'

מעבירי שפה מותאמים אישית משלך

אם יש צורך, תוכל גם ליצור מעביר שפה ייחודי משלך. מעביר שפה מותאם אישית יאפשר לך לכלול את כל האפשרויות בכל צורה שאתה מעדיף. לעיתים קרובות אנשים משתמשים בו כדי להצג דגלי שפה משלהם או כדי לסדר שפות הדרכים מיוחדות.

מעביר שפה מותאם אישית
מעביר שפה מותאם אישית

ניתן ליצור מעבירי שפה מותאמים אישית באמצעות PHP API. גישה זו מחייבת ידע ב-PHP.