WPML מאפשר לך לתרגם תמונות ומדיה אחרת. תוכל לספק תמונות חלופיות עבור תוכן בשפות שונות ולתרגם את טקסט המדיה של תמונות אלה.

כברירת מחדל, WPML משתמש בשכפול כדי להפוך תמונות מדיה לזמינות בכל השפות.

תוכן

תרגום "מהקופסה" של תמונות ומדיה
מתי להשתמש ב'תרגום מדיה' של WPML
תרגום תמונות מצורפות ומדיה אחרת
תרגום הדף הכולל תמונות
תרגום עבור כותרות וכתוביות של תמונות
הגדרות תרגום מדיה

תרגום "מהקופסה" של תמונות ומדיה

תוסף הליבה של WPML מאפשר תרגום ידני של התמונות והמדיה בתוכן שלך. במקרה כזה, אתה מתרגם אותם כמו כל חלק אחר של הדפים שלך.

תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך בלוקים
תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך בלוקים
תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך קלאסי
תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך קלאסי
תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך תרגום קלאסי
תרגום תמונה ידני בעת שימוש בעורך תרגום קלאסי

מתי להשתמש ב'תרגום מדיה' של WPML

השתמש בתוסף 'תרגום מדיה' של WPML כאשר:

 1. אתה משתמש ב'ניהול תרגום'
 2. אתה צריך להציג תמונות שונות עבור תרגומים.

חלק מהתוכן שלך עשוי לכלול תמונות עם טקסט (כלומר צילומי מסכים של פריטי ממשק משתמש) שיש להציגו בשפות שונות.

לדוגמה, להלן דף ברוכים הבאים עבור WordPress.

הדף באנגלית כולל צילום מסך של מנהל המערכת של WordPress באנגלית הטקסט בספרדית כולל צילום מסך של מנהל המערכת של WordPress בספרדית

דף זה כולל צילום מסך גדול המכיל טקסט. כאשר אנו מתרגמים דף זה לספרדית, אנו רוצים לכלול צילום מסך של מנהל המערכת של WordPress, שבו הטקסט כלול בתמונה זו הוא בספרדית.

התוסף ניהול מדיה מאפשר לך להעלות תמונות "חלופיות" עבור תרגומים שונים. באופן זה תוכל לתרגם את הטקסטים שבדף באמצעות ניהול תרגום של WPML ולספק תמונות חלופיות עבור תמונות המכילות טקסט הדורש תרגום.

כשאתה צריך להציג תמונות עם תוכן שתרגמת באמצעות 'ניהול התרגומים' של WPML, לעולם אל תערוך תוכן באופן ידני באמצעות 'עורך הפוסטים' של WordPress. אם תעשה כן, העריכות שלך יאבדו בפעם הבאה שתעדכן תוכן זה באמצעות 'ניהול תרגום'.

תרגום תמונות מצורפות ומדיה אחרת

 1. עבור אל WPML -> ניהול תרגום כדי לשלוח תוכן לתרגום. שם, כשתבחר תכן הכולל קובצי מדיה, תראה רשימה של המדיה המצורפת. בחר את על התמונות שעבורן אתה רוצה להשתמש בתמונות "חלופיות" בשפות אחרות.
 2. אחרי שליחת תוכן לתרגום, עבור אל WPML -> תרגום מדיה. שם, תוכל לסנן לפי זקוק לתרגום קובץ מדיה. תראה רק תמונות שבחרת קודם לכן כזקקוקות לתרגום לחץ כדי לערוך תמונה וטלהעלות את החלופה שלה.

להלן סרטון קצר המציג את כל התהליך.

תרגום הדף הכולל תמונות

כשתרגם את הדף, תראה את התוכן הכולל את התמונות הזקוקות לתרגום.

תרגום דף שכולל תמונות
תרגום דף שכולל תמונות

הקפד לכלול את התמונות התרגום ולתרגם את המטה טקסט שלהן. אין צורך להעלות כאן תמונות חלופיות או לערוך את הקודים הקצרים של התמונה. עליך רק לתרגם את הטקסטים. מאוחר יותר, 'תרגום מדיה' של WPML יחליך את התמונות בפועל בתרגומים שלהן.

תרגום עבור כותרות וכתוביות של תמונות

WordPress מכינה עותק של הטקסטים של הכתובויות והכותרות של תמונות כשאתה מכניס תמונות לתוכן. עליך לתרגם טקסטים אלה בעורך התרגום.

הטקסטים שתתרגם זמינים ב-WPML -> תרגום מדיה שייכים לקבצים המצורפים. אתה תראה טקסטים מתורגמים אלה כשתיצור גליות של תמונות או כשתטען תמונות בשיטות אחרות.

הגדרות תרגום מדיה

ניתן למצוא את האפשרויות עבור תרגום מדיה בתחתית הדף WPML -> הגדרות.

הגדרות תרגום מדיה
הגדרות תרגום מדיה

ניתן להגדיר אפשרויות לגבי אופן התרגום:

 1. תוכן מדיה קיים
  • הגדרת שפות המדיה – מגדיר את השפה עבור מדיה קיימת. זה משהו שכדאי לעשות אם אתה רוצה להשתמש ב'תרגום מדיה' של WPML.
  • תרגם מדיה קיימת בכל השפות – משכפל מדיה קיימת לכל השפות.
  • שכפל מדיה קיימת עבור תוכן מתורגם – עובר על כל התוכן הקיים. אם ישנו תרגום ובתוכן יש מדיה, הוא יעדכן את התוכן המתורגם עם המדיה המתורגמת התואמת.
  • שכפל את התמונות הקיימות עבור תוכן מתורגם – עובר על כל התוכן הקיים. אם יש תרגום ולתוכן יש תמונות, הוא יעדכן את התוכן המתורגם בתמונות התואמות.
 1. תוכן מדיה חדש
  • בעת העלאת מדיה לספריית המדיה, הפוך אותה לזמינה בכל השפות – משכפל מדיה חדשה שמועלית כדי שתהיה זמינה בכל השפות.
  • שכפל מדיה מצורפת עבור תרגומים – משכפל מדיה חדשה שמועלית כדי שיהיה ניתן לתרגם אותה.
  • שכפל תמונות לתרגומים – משכפל תמונות חדשות שמועלות כדי שיהיה ניתן לתרגם אותן