WPML מאפשר קבלת תרגום של טקסטים בערכות עיצוב ובתוספים בשתי דרכים:

  • קובצי .mo מסורתיים (מתאים למצב שבו הם כבר קיימים יחד עם ערכת העיצוב).
  • תרגום הטקסטים של ערכת העיצוב ישירות מתוך WPML

הגדרה זו נמצאת ב-WPML->לוקליזציה של ערכות עיצוב ותוספים.

ערכות עיצוב ותוספים תמיד טוענים את קובצי ה-.mo שלהם עם תרגומים, מבלי שתצטרך לעשות דבר. לא משנה מה תבחר באפשרויות התרגום של WPML, ערכת העיצוב תמיד תטען את התרגומים המובנים שלה.

הפעלת תרגום באמצעות WPML
Enable translation by WPML

כשאתה בוחר תרגם באמצעות קובצי .mo, אתה פשוט אומר ל-WPML לא לאפשר עריכה של תרגומים אלה באמצעות המודול 'תרגום המחרוזות'.

תרגום ערכת העיצוב והתוספים מתוך WPML

הערה: אפשרות זו מחייבת את השימוש במודול 'תרגום המחרוזות' של WPML, הזמין בכחלק מהחבילה CMS רב-לשוני.

בחר תרגם באמצעות WPML, כדי לנהל את תרגום הטקסטים בערכת העיצוב ובתוספים ממסך הניהול של 'ניהול המחרוזות' של WPML.

כשבוחרים אפשרות זו WPML יסרוק את ערכת העיצוב וימצא את הטקסטים שניתן לתרגם. הוא ידווח על מה שהוא מוצא ויאפשר לך להזין תרגומים, ישירות מתוך WordPress.

שווה לציין שתרגם באמצעות WPML יחזור לתרגומי קובץ .mo אם הם קיימים בערכת העיצוב ובתוספים המשמעות היא שאם תראה באתר מחרוזת טקסט מתורגמת שאינה רשומה תחת 'תרגום המחרוזות', היא ככל הנראה מגיעה מקובץ .mo.

חיפוש מחרוזות בערכת העיצוב

חיפוש טקסטים בערכת העיצוב
Scanning the theme for texts

לחץ על חפש מחרוזות בערכת העיצוב ו-WPML יעבור על כל הקבצים שבערכת העיצוב הפעילה ויוציא מהם טקסטים לתרגום (טקסטים העטופים בפונקציה gettext).

אם תסמן את תיבת הסימון טען מחרוזות אם הן נמצאות בקובצי .mo, WPML ישתמש בתרגומים המסופקים על-ידי קובצי ה-.mo של ערכת העיצוב. הם יהוו את התרגום הראשוני ותוכל לערוך אותם מאוחר יותר באמצעות 'תרגום המחרוזות' של WPML.

הסורק יציג את מספר המחרוזות שנמצאו בערכת העיצוב ואת סטטוס התרגום שלהן. כדי לתרגם אותן, לחץ על הצג מחרוזות הזקוקות לתרגום. פעולה זו תביא אותך לדף 'תרגום מחרוזות', שבו תוכל להזין תרגום עבור כל אחד מהטקסטים המופיע בערכת העיצוב.

מציאת מחרוזות בתוספים

באופן דומה לערכת העיצוב, WPML יכול לסרוק תוספים ולמצוא מחרוזות לתרגום.

מציאת טקסטים בתוספים
Scan plugins for texts

בחר את התוספים לסריקה, בחר טען תרגומים אם נמצאים בקובצי .mo אם אתה רוצה להשתמש בתרגומים הנמצאים בקובצי .mo ולחץ על חפש מחרוזות בתוספים שנבחרו לסריקה.

תרגום המחרוזות

המסך 'תרגום המחרוזות' זמין למנהלי מערכת ולעורכים.

תרגום טקסטים באמצעות 'תרגום המחרוזות' של WPML
תרגום טקסטים באמצעות 'תרגום המחרוזות' של WPML

אם אתה משתמש גם במודול ניהול התרגום של WPML, תוכל לבחור מחרוזות ולהקצות אותן לתרגום על ידי מתרגמים ספציפיים (זמין מגרסה WPML 2.3.0 ואילך).

בחר את המחרוזות לתרגום, לאיזה שפות לתרגם אותן ולחץ על הלחצן כדי לשלוח אותן לתרגום. המתרגמים שלך יוכלו לגשת למסך 'תרגום מחרוזות' ולתרגם רק את אלה שבחרת.

ציון האזורים עבור השפות השונות

האזור הוא קוד הקובע איזה באיזה ניב של השפה להשתמש עבור השפות השונות. הוא מורכב משילוב של שפה/ארץ.

לדוגמה en_US משמעותו אנגלית של ארה"ב ו-en_GB משמעותו אנגלית של בריטניה.

טבלת האזורים ב-WPML כבר מאוכלסת בערכים הנכונים עבור כל השפות הפופולריות. עליך לערוך אותה רק אם אתה רוצה להשתמש בשילוב אחר של שפה/ארץ או אם הוספת שפות מותאמות אישית משלך. למשל, אזור ברירת המחדל עבור ספרדית הוא es_ES (עבור ספרד), אבל ניתן לשנות אותו לספרדית מקסיקנית על-ידי שינוי האזור של ספרדית ל-es_MX.

הגדרות אזור
הגדרות אזור

קבלת קובצי תרגום עבור WordPress עצמו

טקסטים רבים באתר שלך מגיעים מ-WordPress עצמו. כולל תבניות תאריכים, טקסטים סטנדרטיים וכל הלוקליזציה של מנהל המערכת של WordPress.

ניתן לאפשר ל-WPML להוריד את התרגומים האלה עבורך, או להוריד ולהתקין אותם באופן ידני.

אפשרות 1) מתן אפשרות ל-WPML להוריד תרגומים עבור WordPress

WPML יכול להוריד באופן אוטומטי את התרגומים של WordPress הדרושים לאתר שלך. פונקציונליות זו מחייבת שימוש במודול 'תרגום המחרוזות'. לאחר שהוא יופעל, תראה אפשרות ל-WPML להוריד באופן אוטומטי את התרגומים של WordPress.

הורדה אוטומטית עבור תרגומי WordPress
Automatic download for WordPress translations

עקוב אחר מדריך זה להורדת תרגומים של WordPress כדי לראות כיצד זה פועל.

אופציה 2) הורדה ידנית של תרגומים עבור WordPress

אם אתה מעדיף להוריד באופן ידני את קובצי .mo עבור WordPress, עבור אל פרויקט הלוקליזציה של WordPress.

בחר את גרסת WordPress שבה אתה משתמש, בחר את השפה ולחץ על ייצוא כדי להוריד את התרגום.

כיצד להוריד תרגום WordPress כקובצי .mo
How to download WordPress translation as .mo files

כדי להפעיל לוקליזציה עבור השפה שלך עליך לעשות שני דברים:

  1. להגדיר את אזור השפה בעמודה שם קובץ אזור.
  2. הורד את קובץ האזור של WordPress ושמור אותו אל wp-includes/languages או wp-content/languages. קישורי ההורדה מסופקים בטבלה שלעיל (לחץ על שם השפה).