WPML מאפשר לתרגם תוכן של Customizer או אפשרויות שונות של ערכת העיצוב כגון מצגות שקפים, כותרות תחתיות וגם וידג'טים.

לפעמים מחרוזות המגיעות מאפשרויות אלה של ערכת העיצוב לא מופיעות לתרגום באופן אוטומטי.

לכן ראשית יש לבדוק אם מחרוזות אלה מוגדרות בקובץ XML של תצורת WPML עבור ערכת העיצוב. עבור אל הדף WPML>ניהול התרגום->הגדרת תוכן רב-לשוני וחפש במקטע מחרוזות ניהול לתרגום.

מצגת שקפים של ערכת העיצוב

מצגת שקפים של ערכת העיצוב

ניהול התרגום

הגדרת תוכן רב-לשוני

בדף זה ייתכן שתמצא שחסר מקטע שלם או שמחרוזות שאתה מחפש אינן נמצאות.

במקרה כזה, קודם כל יש למצוא את האפשרויות, לאפשר את התרגום שלהן, ואז לתרגם אותן.

מציאת אפשרויות ערכת העיצוב וסימון שלהן לתרגום

כדי שיהיה אפשר לתרגם את אפשרויות ערכת העיצוב, עבור אל הדף WPML->תרגום מחרוזות ולחץ על האפשרות תרגם מחרוזות במסכי ניהול.

תרגום מחרוזות

תרגם טקסטים במסכי ניהול

בדף זה יש למצוא את האפשרות הנכונה. בדרך כלל אפשרויות ערכת העיצוב מופיעות במקום כלשהו מתחת ל theme_mods_{שם ערכת העיצוב}.

התמונה הבאה מראה דוגמה שבה חיפשנו את האפשרויות של ערכת העיצוב, WP Real Estate Pro ומצאנו אותן תחת WP Pro Real Estate 6_options.

תרגום מחרוזות

WP Pro Real Estate 6_options.

אפשרויות ערכת העיצוב מוצגות בתצוגת עץ ומצאנו את מצגות השקופיות תחת השם, ct_flex_slider. סימנו את כל מצגות השקופיות כדי שניתן יהיה לתרגם אותן.

תרגום מחרוזות

מציאת כותרת מצגת השקפים באפשרויות של ct_flex_slider

תרגום אפשרויות אלה של ערכת העיצוב

עכשיו שיש סימון לתרגום של אפשרויות ערכת העיצוב, הן תופענה בדף WPML->תרגום מחרוזות. מתרגמים אותן כמו כל מחרוזת אחרת.

תרגום מחרוזות

תרגום כותרת המחוון בדף 'תרגום מחרוזות' של WPML

התמונה הבאה מראה את השקפים שלנו בממשק הקצה לאחר תרגום של כל המחרוזות של כותרת השקפים.

[ספרדית] wpprorealestate6&wpml 2015-07-24 16-30-55

כותרת מצגת השקפים מתורגמת בממשק הקצה

סוגי אפשרויות אחרים של ערכת עיצוב

בנוסף לשקפים, ניתן להשתמש בגישה זו לתרגום כל אפשרות אחרת של ערכת עיצוב.

לדוגמה, וידג'טים מותאמים אישית נמצאים בדרך כלל תחת אפשרויות הדומות ל-widget_{widget_name}.

תרגום Favicon

החל מ-WordPress 4.3, WordPress מימשה תכונה של סמל אתר שמאפשר שימוש ב-favicon באתר. יש לציין תמונה מרובעת בגובה וברוחב 512 פיקסלים מהמסך מראה -> התאם אישית.

1. לחץ על 'זהות אתר' בתפריט של Customizer 2. הוסף או שנה 'סמל אתר'.
 כפי שניתן לראות סמל האתר היא אפשרות של Customizer, לכן התרגום שלה אינו שונה מזה של כל אפשרות אחרת. כעיקרון היא לוקחת את מזהה התמונה שאתה בוחר כסמל האתר ומשתמשת בו לתצוגה בממשק הקצה.

כדי להשתמש בתמונות שונות כסמלי אתרים בשפות אחרות, יש "לתרגם" מזהה זה על-ידי ציון מזהיי התמונות המתאימים עבור אפשרות זו בשפות אחרות.

בוא נעשה זאת שלב אחרי שלב!

ראשית יש להפוך אפשרות זו לזמינה בלוח תרגום המחרוזות. לשם כך, עבור אל הדף WPML -> ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה הגדרת תוכן רב-לשוני. שם, הסתכל במקטע מחרוזות ניהול לתרגום וגלול למטה עד שתמצא את האפשרות site_icon. בחר אותה ולחץ על הלחצן החל כדי לשמור את האפשרויות.

הפעלת התרגום של מחרוזת סמל האתר

הפעלת התרגום של מחרוזת סמל האתר

עכשיו אפשרות זו זמינה בלוח תרגום מחרוזות ועליך לתרגם אותה. כדי לעשות זאת יש להוסיף את המזהה של התמונה שתתאים לתרגום המתאים של ה-favicon.

השלב הבא הוא לקבל את מזהה התמונה. לשם כך יש להעלות תמונת favicon חדשה בדף לוח בקרה –> ספריית המידה. כשתרחף עם העבר מעל לתמונה החדשה, תוכל לראות את המזהה בכתובת ה-URL כפי שמוצג בתמונה שלהלן.

מציאת מזהה התמונה שבה אתה רוצה להשתמש כ'סמל אתר' עבור שפה אחרת

מציאת מזהה התמונה שבה אתה רוצה להשתמש כ'סמל אתר' עבור שפה אחרת

לחלופין, ניתן לבחור אותו ולרשום את מזהה כתובת ה-URL. שניהם בסדר ומצביעים לאותו מזהה. בדוגמה שלנו 2217.

לסיום, עבור אל הדף WPML –> תרגום מחרוזות, חפש את site_icon, ותרגם אותו על-ידי הוספת המזהה של ה-favicon החדש.

תרגום המזהה site_icon בדף 'תרגום מחרוזות'

תרגום המזהה site_icon בדף 'תרגום מחרוזות'