דלג על ניווט
מעודכן
ספטמבר 2, 2019

עורך הבלוקים של WordPress מאפשר לך לשמור כל בלוק תוכן ולהשתמש בו מאוחריותר בדפים אחרים. WPML מאפשר לך לתרגם בקלות בלוקים אלה לשימוש חוזר.

ניתן לתרגם בלוקים לשימוש חוזר באמצעות 'ניהול התרגום' של WPML או בלעדיו.

תרגום ללא 'ניהול התרגום'

אם אינך משתמש בניהול התרגום של WPML, לחץ על הסמל פלוס עבור פוסט או דף שיש בו בלוקים לשימוש חוזקר שאותם אתה רוצה לתרגם.

תיווצר משימת תרגום עבור כל בלוק לשימוש חוזר המופעי בדף זה משימת תרגום לא תיווצר אם בלוק כבר מתורגם או ממתין למתרגם.

מתרגמים יראו הודעה עם קישורים למשימות לתרגום אלו כפי שמופיע בתמונה הבאה.

הודעה אודות משימות תרגום לבלוקים לשימוש חוזר
הודעה אודות משימות תרגום לבלוקים לשימוש חוזר

תרגום באמצעות 'ניהול התרגום'

אם אתה משתמש ב'ניהול התרגום', עבור אל הדף WPML -> ניהול התרגום ושלח לתרגום את הדף שלך או פוסט.

כל הבלוקים לשימוש חוזר יתווספו ל'סל התרגום'. משימות תרגום עבור בלוק לשימוש חוזר לא יווצרו אם בלוק כבר בתרגום או ממתין למתרגם.

'סל התרגום' מציג בנפרד משימות הקשורות לבלוקים לשימוש חוזר
'סל התרגום' מציג בנפרד משימות הקשורות לבלוקים לשימוש חוזר

במקרה הצורך, ניתן להסיר משימות הקשורות לבלוקים לשימוש חוזר מסל התרגום.

המתרגם יקבל הודעה על משימות הבלוקים לשימוש חוזר באותו אופן שהוא מקבל הודעות על משימות תרגום אחרות.