Skip Navigation
מעודכן
אפריל 1, 2019

WPML מאפשר בחירה עבור איזה שפות יוצגו איזה מהווידג'טים של האתר.

כדי להשתמש בתכונה זו, הוסף או ערוך וידג'ט בדף מראה -> וידג'טים באזור הניהול של WordPress.

לכל וידג'ט יש אפשרות הצג בשפה עם תפריט נפתח. ניתן לבחור הצגה של הווידג'ט בכל השפות או בשפה ספציפית. ברירת המחדל היא הצגת וידג'טים בכל השפות.

בחירת השפה שיש להציג בה את הווידג'ט
בחירת השפה שיש להציג בה את הווידג'ט

זה הכל! אחרי בחירת אפשרות זו, הווידג'ט יוצג רק בשפה שבחרת.

אם אתה משתמש בתוסף WPML Widgets

אם אתה משתמש בתוסף WPML Widgets, ניתן להשבית אותו והוידג'טים שלך ימשיכו לעבוד כהלכה. WPML ידאג להצגת הווידג'טים בשפות השונות בדיוק כפי שהיית מגדיר זאת באמצעות התוסף WPML Widgets.