Skip Navigation
מעודכן
ינואר 28, 2021

כברירת מחדל, WordPress מגיעה עם שני סוגי תוכן בסיסיים, פוסטים ודפים. אלה מכונים סוגי פוסטים. אולם באתרים רבים עשויים להיות סוגי פוסטים מותאמים אישית. לדוגמה, אתר יכול לכלול את סוגי הפוסטים 'סיורים', 'מאמרים' או 'ספרים'. WPML מאפשר לך לתרגם בקלות את סוגי הפוסטים המותאמים אישית.

סוג פוסט מותאם אישית בשם 'שירותים' עם מספר פוסטים
סוג פוסט מותאם אישית בשם 'שירותים' עם מספר פוסטים

כדי שתוכל לתרגם סוגי פוסטים ותאמים אישית, צריך להגדיר אותם ב-WPML כ"ברי תרגום". ישנן שתי דרכים לעשות זאת:

  • בעת עריכת התוכן, במקטע הגדרת תוכן רב-לשוני.
הפיכת סוג פוסט ותאם אישית לבר-תרגום בעת עריכת פוסט מותאם אישית עם עורך הבלוקים
הפיכת סוג פוסט ותאם אישית לבר-תרגום בעת עריכת פוסט מותאם אישית עם עורך הבלוקים
הפיכת סוג פוסט ותאם אישית לבר-תרגום בעת עריכת פוסט מותאם אישית
הפיכת סוג פוסט ותאם אישית לבר-תרגום בעת עריכת פוסט מותאם אישית עם העורך הקלאסי
  • על-ידי מעבר אל הדף WPMLהגדרות וגלילה אל המקטע תרגום סוגי פוסטים.

אחרי הגדרה של סוגי הפוסטים המותאמים אישית לברי-תרגום באמצעות אחת מהאפשרויות, הפוסטים המתאמים להפם יופיעו בלוח הבקרה של התרגומים ותוכל לתרגם אותם באופן ידני.

סוג פוסט מותאם אישית ב'לוח הבקרה של התרגומים'
סוג פוסט מותאם אישית זמין בלוח הבקרה של התרגומים.