Skip Navigation
מעודכן
אוקטובר 7, 2020

WPML מאפשר לך לתרגם את כל התוכן, כולל תוכן שמגיע משדות מותאמים אישי. הוא כולל תמיכה מובנית עבור תוספים פופולריים כגון ACF ו-Toolset ומאפשר לך לבחור איזה שדות מותאמים אישית יש לתרגם כשאתה יוצר אותם באופן ידני.

שדות מותאמים אישית שמגיעים מתוספים ומערכות עיצוב.

גאשר שדות מותאמים אישית מגיעים מתוספים או מערכות עיצוב, ברוב המקרים, לא צריך להגדיר דבר כדי לתרגם אותם. השדות יופיעו "מעצמם" יחד עם הדפים שאתה מתרגם. זה נכון עבור שדות מותאמים אישית שמגיעים מ-ACF, Toolset ומערכות עיצוב ותוספים פופולריים אחרים.

  1. הגדר את השדות המותאמים אישית באמצעות ACF אוToolset, או השתמש בערכת עיצוב/תוסף שכוללים שדות מותאמים אישית.
  2. שלח תוכן לתרגuם (על-ידי לחיצה על סמלי + או מ'ניהול התרגום' של WPML)
  3. עורך התרגום יכלול את כל התוכן שבדף כולל השדות המותאמים אישית
  4. WPML שומר כל חלק תרגום במקום ללא צורך בהגדרות

מציין איזה שדות מותאמים אישית יש לתרגם

במקרה שתגדיר שדות מותאמים אישית האמצעות קוד PHP משלך, או אם אתה משתמש בערכת עיצוב או בתוסף שאין להם אינטגרציה מלאה עם WPML, עליך לציין איזה שדות מותאמים אישית יש לתרגם.

כדי שאפשר יהיה לתרגם שדות מותאמים אישית, יש להגדירם כ'ניתנים לתרגום' ב-WPML. ישנן שתי דרכים לעשות זאת:

  • בעת עריכת תכנים הכוללים את השדות המותאמים אישית, בתיבה הגדרת תוכן רב-לשוני.
הגדר שדה מותאם אישית כ
הגדר שדה מותאם אישית כ"ניתן לתרגום" בעת שימוש בעורך בלוקים
הגדר שדה מותאם אישית כ
הגדר שדה מותאם אישית כ"ניתן לתרגום" בעת שימוש בעורך קלאסי
  • על-ידי מעבר אל הדף WPMLהגדרות וגלילה אל המקטע תרגום שדות מותאמים אישית.

יש ארבע אפשרות לבחירה:

  • אל תתרגם – השדה לא זמין לתרגום.
  • העתק – ערך השדה מועתק משפת המקור ונשאר מסונכרן איתו.
  • העתק פעם אחת – ערך השדה מועתק משפת המקור אבל ניתן לשנות אותו מאוחר יותר. אחרי ההעתקה הראשונה, לא יישמר סנכרון עם שפת המקור.
  • תרגם – מאפשר תרגום ידני של ערכי השדות.

אם אינך מבצע את התרגום בעצמך, יהיה עליך לשלוח מחדש לתרגום את כל התוכן הכולל שדות מותאמים אישית.