Skip Navigation
נכתב במקור
ינואר 16, 2013
מעודכן
ספטמבר 2, 2019

WPML מאפשר לך לתרגם תפריטי WordPress וליצור תפריטים שונים לכל שפה. ניתן לתרגם תפריטים באופן ידני או לדאוג ש-WPML יסנכרן תוכן תפריטים.

ראה הוראות בסרטון הבא או קרא את הפרטים להלן.

אפשרות 1 – תרגום תפריטים באופן ידני

עבור אל מראה -> תפריטים.

תפריט עם פקדי שפה
תפריט עם פקדי שפה

כדי לתרגם צתפריט זה, לחץ על סמלי + שליד שפות אחרות. עכשיו אתה יוצר תפריט חדש שיקושר כתרגום של תפריט זה.

תפריט מתורגם
תפריט מתורגם

עכשיו ניתן להוסיף דפים וקטגוריות לתפריט המתורגם.

אפשרות 2 – סנכרון תפריטים אוטומטי על-ידי WPML

מטרת כלי סנכרון התפריטים היא לשמור על סכנכרון של התפריטים שלך בשפות השונות. הוא עושה זאת על-ידי הוספת פריטם או הסרתם מהתפריטים המתורגמים. באופן זה, העריכות הידניות שאתה עושה בתפריטים המתורגמים נשמרים במהלך תהליך הסנכרון.

כדי להשתמש בסמכרון התפריטים של WPML, עבור אל WPML -> סנכרון תפריטי WP.

WPML יראה לך מה הוא הולך לעשות. תראה איזה ערכים יתווספו או יורדו מהתפריטים המתורגמים. לחץ על הלחצן סנכרן כדי לבצע את הפעולות שנבחרו. כל דבר שתוסיף באופן ידני לתפריטים המתורגמים ישתמר במהלך פעולת הסכנרון של WPML.

תרגום קישורים מותאמים אישית

אם לא תתקין את התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML, תוכל לערוך קישורים מותאמים אישית ואת התוויות שלהם בתפריטים המתורגמים.

אם התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML פעיל, תוכל להשתמש בו על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  • אחרי סנכרון תפריטים, עבור שוב אל הדף WPML -> סנכרון תפריטים של WP.
  • מצא את הקישור למטה כדי לתרגם תפריטים מותאמים אישית אלה ואת התוויות שלהם בדף WPML -> תרגום מחרוזות.
  • עבור אל הדף WPML -> סנכרון תפריטי WP והרץ את סנכרן פעם אחת נוספת כדי לעדכן קישורי תפריטים ותוויות מתורגמים.

1. כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן
1. כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן

2. בדוק את השינויים, בחר מה להחיל והתחל
2. בדוק את השינויים, בחר מה להחיל והתחל

3. בדוק את תוצאות הסנכרון ושים לב לערכי הקישורים שמחייבים תרגום מחרוזות
3. בדוק את תוצאות הסנכרון ושים לב לערכי הקישורים שמחייבים תרגום מחרוזות

4. תרגום מחרוזות עבור פריטי תפריט של 'קישור מותאם אישית'
4. תרגם מחרוזות עבור פריטי תפריט של 'קישור מותאם אישית'

5. הרץ שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות פריטי הקישורים באמצעות המחרוזות המתורגמות
5. הרץ שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות פריטי הקישורים באמצעות המחרוזות המתורגמות

6. התפריט המתורגם שלך מופיע
6. התפריט המתורגם מופיע

הצגת התפריטים המתורגמים

בערכת העיצוב ניתן לציין את התפריט בשפת ברירת המחדל. WPML מתחבר באופן אוטומטי למערכת התפריטים ויציג את התפריט הנכון בשפה הנוכחית.