WPML מאפשר לך לתרגם תפריטים של WordPress וליצור תפריטים שונים לכל שפה. ניתן לתרגם תפריטים באופן ידני או לתת ל-WPML לסנכרן את תוכן התפריטים.

ראה הוראות בסרטון הבא או קרא את הפרטים להלן.

אפשרות 1 – תרגום תפריטים באופן ידני

עבור אל 'מראה'->'תפריטים'.

תפריט עם פקדי שפה

תפריט עם פקדי שפה

כדי לתרגם תפריט זה, לחץ על סמלי ה-'+' שליד השפות האחרות. עכשיו אתה יוצר תפריט חדש שיקושר כתרגום של תפריט זה.

תפריט מתורגם

תפריט מתורגם

עכשיו ניתן להוסיף דפים וקטגוריות לתפריט המתורגם.

אפשרות 2 – סנכרון תפריטים אוטומטי על-ידי WPML

כלי סנכרון התפריטים שואף לשמור על סנכרון של התפריטים בשפות השונות. הוא עושה זאת על-ידי הוספה של פריטים או הסרתם מהתפריטים המתורגמים. באופן זה כל עריכה ידנית שתבצע על התפריטים המתורגמים יישמר במהלך תהליך הסנכרון.

כדי להשתמש בסנכרון התפריטים של WPML, עבור אל WPML->'סנכרון תפריטי WP'.

WPML יראה לך מה הוא עומד לעשות. תוכל לראות איזה פריטים נוספו לתפריטים המתורגמים או הוסרו מהם. לחץ על הלחצן 'סנכרן' כדי לבצע את הפעולות שנבחרו.

אם הוספת לתפריט 'קישורים' (פריטים מותאמים אישית) באופן ידני, יהיה עליך לתרגם את הטקסטים שלהם בתפריט 'תרגום מחרוזות' של WPML. כך כלי סנכרון התפריטים יוכל ליצור מחדש בתפריטים המתורגמים את פריטי התפריט מסוג 'קישור'. כל מה שתוסיף לתפריטים המתורגמים באופן ידני ישתמר בתהליך הסנכרון של WPML.

כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן

1. כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן

עבור על השינויים, בחר מה להחיל והתחל

2. עבור על השינויים, בחר מה להחיל והתחל

עבור על תוצאות הסנכרון ושים לב לפריטים מסוג 'קישור' שמחייבים שימוש ב 'תרגום מחרוזות'

3. עבור על תוצאות הסנכרון ושים לב לפריטים מסוג 'קישור' שמחייבים שימוש ב 'תרגום מחרוזות'

תרגם מחרוזות עבור פריטי תפריט מסוג 'קישור'

4. תרגם מחרוזות עבור פריטי תפריט מסוג 'קישור'

הפעל שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות הפריטים מסוג 'קישור' באמצעות המחרוזות המתורגמות

5. הפעל שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות הפריטים מסוג 'קישור' באמצעות המחרוזות המתורגמות

התפריט המתורגם מופיע

6. התפריט המתורגם מופיע

הצגת התפריטים המתורגמים

בערכת העיצוב ניתן לציין את התפריט בשפת ברירת המחדל. WPML מתחבר באופן אוטומטי למערכת התפריטים ויציג את התפריט הנכון בשפה הנוכחית.