Skip Navigation
מעודכן
ינואר 11, 2021

WPML מאפשר לך לתרגם תפריטי WordPress וליצור תפריטים שונים לכל שפה. ניתן לתרגם תפריטים באופן ידני או לדאוג ש-WPML יסנכרן תוכן תפריטים.

ראה הוראות בסרטון הבא או קרא את הפרטים להלן.

אפשרות 1 – תרגום תפריטים באופן ידני

עבור אל מראה ← תפריטים.

תפריט עם פקדי שפה
תפריט עם פקדי שפה

כדי לתרגם תפריט זה, לחץ על סמלי + שליד השפות האחרות. עכשיו אתה יוצר תפריט חדש שיקושר כתרגום של תפריט זה.

תפריט מתורגם
תפריט מתורגם

עכשיו תוכל להוסיך דפים וקטגוריות לתפריט המתורגם כפי שאתה יכול בתפריט בשפת ברירת המחדל.

אפשרות 2 – סנכרון תפריטים אוטומטי על-ידי WPML

מטרת כלי סנכרון התפריטים היא לשמור על סכנכרון של התפריטים שלך בשפות השונות. הוא עושה זאת על-ידי הוספה, הסרה ועדכון של פריטים מהתפריטים המתורגמים כדי שיתאימו לתפריט בשפת ברירת המחדל.

כדי להשתמש בסנכרון התפריטים של WPML, עבור אל WPML ← סנכרון תפריטי WP.

WPML יציג לך את השינויים שהוא מתכוון לבצע.

כלי סנכרון התפריטים מציג לך מה צריך לעדכן
כלי סנכרון התפריטים מציג לך מה צריך לעדכן

תראה איזה ערכים יתווספו או יורדו מהתפריטים המתורגמים. לחץ על הלחצן סנכרן כדי לבצע את הפעולות שנבחרו.

בדוק את השינויים, בחר מה להחיל והתחל
בדוק את השינויים, בחר מה להחיל ולחץ על החל שינויים

כל דבר שתוסיף באופן ידני לתפריטים המתורגמים ישתמר במהלך פעולת הסכנרון של WPML.

תרגום קישורים מותאמים אישית

אינך צריל את התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML, ניתן לערוך באופן ידני קישורים מותאמים אישית ואת התוויות שלהם בתפריטים המתורגמים.

אם התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML פעיל, תוכל להשתמש בו כדי לתרגם את פריטי התפריט על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  • לאחר סנכרון התפריטים, עבור שוב אל הדף, WPML ← סנכרון תפריטי WP.
  • מצא את הקישור למטה כדי לתרגם את הקישורים והתוויות של התפריט המותאם אישית בדף WPML ← תרגום מחרוזות.
  • עבור אל הדף WPML ← סנכרון תפריטי WP והרץ את סנכרון עוד פעם אחת כדי לעדכן את הקישורים והתוויות המתורגמים של התפריט.

1. לאחר סנכרון התפריט שלך, מצא את הקישור בתחתית הדף כדי לתרגם ב'תרגום המחרוזות'
1. לאחר סנכרון התפריט שלך, מצא את הקישור בתחתית הדף כדי לתרגם ב'תרגום המחרוזות'

2. בחר את הדומיין הנכון מהתפריט הנפתח של החיפוש
2. בחר את הדומיין הנכון מהתפריט הנפתח של החיפוש

3. הרץ שוב את סנכרון התפריטים כדי לשנות את שם פריטי הקישור באמצעות המחרוזות המתורגמות
3. הרץ שוב את סנכרון התפריטים כדי לשנות את שם פריטי הקישור באמצעות המחרוזות המתורגמות

4. התפריט המתורגם שלך יופיע בממשק הקצה
4. 4. התפריט המתורגם שלך יופיע בממשק הקצה