Skip Navigation
מעודכן
מרץ 28, 2022

WPML מאפשר לך לתרגם תפריטי WordPress וליצור תפריטים שונים לכל שפה. ניתן לתרגם תפריטים באופן ידני או לדאוג ש-WPML יסנכרן תוכן תפריטים.

ראה הוראות בסרטון הבא או קרא את הפרטים להלן.

אפשרות 1 – תרגום תפריטים באופן ידני

עבור אל מראה ← תפריטים.

תפריט עם פקדי שפה
תפריט עם פקדי שפה

כדי לתרגם תפריט זה, לחץ על סמלי + שליד השפות האחרות. עכשיו אתה יוצר תפריט חדש שיקושר כתרגום של תפריט זה.

תפריט מתורגם
תפריט מתורגם

עכשיו תוכל להוסיך דפים וקטגוריות לתפריט המתורגם כפי שאתה יכול בתפריט בשפת ברירת המחדל.

אפשרות 2 – סנכרון תפריטים אוטומטי על-ידי WPML

מטרת כלי סנכרון התפריטים היא לשמור על סכנכרון של התפריטים שלך בשפות השונות. הוא עושה זאת על-ידי הוספה, הסרה ועדכון של פריטים מהתפריטים המתורגמים כדי שיתאימו לתפריט בשפת ברירת המחדל.

כדי להשתמש בסנכרון התפריטים של WPML, עבור אל WPML ← סנכרון תפריטי WP.

WPML יציג לך את השינויים שהוא מתכוון לבצע.

כלי סנכרון התפריטים מציג לך מה צריך לעדכן
כלי סנכרון התפריטים מציג לך מה צריך לעדכן

תראה איזה ערכים יתווספו או יורדו מהתפריטים המתורגמים. לחץ על הלחצן סנכרן כדי לבצע את הפעולות שנבחרו.

בדוק את השינויים, בחר מה להחיל והתחל
בדוק את השינויים, בחר מה להחיל ולחץ על החל שינויים

כל דבר שתוסיף באופן ידני לתפריטים המתורגמים ישתמר במהלך פעולת הסכנרון של WPML.

תרגום קישורים מותאמים אישית

אינך צריל את התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML, ניתן לערוך באופן ידני קישורים מותאמים אישית ואת התוויות שלהם בתפריטים המתורגמים.

אם התוסף WPML String Translation פעיל, ניתן להשתמש בו לתרגום פריטי התפריטים על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. עבור אל הדף WPMLסנכרון תפריטי WP ולחץ על 'סנכרן' כדי להוסיף קישורים מותאמים אישית לשפות אחרות.
  2. לאחר ביצוע הסנכרון, בקר פעם נוספת ב-WPMLסנכרון תפריטי WP ולחץ על הקישור 'תפריט ראשי'.
הקישור 'תפריט ראשי'
הקישור 'תפריט ראשי'
  1. בדף 'תרגום מחרוזות', לחץ על הסמל + כדי לתרגם את פריט התפריט ואת הקישור.
תרגם את פריט התפריט ואת הקישור
תרגם את פריט התפריט ואת הקישור
  1. עבור אל הדף WPMLסנכרן תפריטי WP ולחץ פעם נוספת על 'סנכרן' כדי לעדכן את פריטי התפריט והקישורים המתורגמים.
קישור מותאם אישית בגרסה המתורגמת של הדף
קישור מותאם אישית בגרסה המתורגמת של הדף