WPML מאפשר לך לתרגם תפריטים של WordPress וליצור תפריטים שונים לכל שפה. ניתן לתרגם תפריטים באופן ידני או לתת ל-WPML לסנכרן את תוכן התפריטים.

ראה הוראות בסרטון הבא או קרא את הפרטים להלן.

אפשרות 1 – תרגום תפריטים באופן ידני

עבור אל מראה->תפריטים.

תפריט עם פקדי שפה
תפריט עם פקדי שפה

כדי לתרגם תפריט זה, לחץ על סמלי ה-'+' שליד השפות האחרות. עכשיו יצרת תפריט חדש שיקושר כתרגום של תפריט זה.

תפריט מתורגם
תפריט מתורגם

עכשיו ניתן להוסיף דפים וקטגוריות לתפריט המתורגם.

אפשרות 2 – סנכרון תפריטים אוטומטי על-ידי WPML

כלי סנכרון התפריטים שואף לשמור על סנכרון של התפריטים בשפות השונות. הוא עושה זאת על-ידי הוספה של פריטים או הסרתם מהתפריטים המתורגמים. באופן זה כל עריכה ידנית שתבצע על התפריטים המתורגמים יישמר במהלך תהליך הסנכרון.

כדי להשתמש בסנכרון התפריטים של WPML, עבור אל WPML ->סנכרון תפריטי WP.

WPML יראה לך מה הוא עומד לעשות. תוכל לראות איזה פריטים נוספו לתפריטים המתורגמים או הוסרו מהם. לחץ על הלחצן סנכרן כדי לבצע את הפעולות שנבחרו. כל מה שהוספת באופן ידני לתפריטים שתורגמו יישמר במהלך פעולת הסנכרון של WPML.

תרגום קישורים מותאמים אישית

אם אינך רוצה להתקין את התוסף 'תרגום מחרוזות' של WPML, ניתן לערוך קישורים מותאמים אישית ואת התוויות שלהם באופן ידני בתפריטים המתורגמים.

אם התוסף 'ניהול התרגום' של WPML פעיל, ניתן לנצל אותו על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

  • לאחר סנכרון התפריטים, עבור שוב לדף WPML -> סנכרון תפריטי WP .
  • מצא את הקישור למטה כדי לתרגם את הקישורים המותאמים אישית ואת התוויות שלהם בדף WPML -> תרגום מחרוזות.
  • עבור אל הדף WPML -> סנכרון תפריטי WP והרץ שוב את סנכרן כדי לעדכן קישורי תפריטים ותוויות מתורגמים.

1. כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן
1. כלי סנכרון התפריטים מראה לך מה צריך לעדכן

2. עבור על השינויים, בחר מה להחיל והתחל
2. עבור על השינויים, בחר מה להחיל והתחל

3. עבור על תוצאות הסנכרון ושים לב לפריטים מסוג 'קישור' שמחייבים שימוש ב 'תרגום מחרוזות'
3. עבור על תוצאות הסנכרון ושים לב לפריטים מסוג 'קישור' שמחייבים שימוש ב 'תרגום מחרוזות'

4. תרגם מחרוזות עבור פריטי תפריט מסוג 'קישור מותאם אישית'
4. תרגם מחרוזות עבור פריטי תפריט מסוג 'קישור מותאם אישית'

5. הפעל שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות הפריטים מסוג 'קישור' תוך שימוש במחרוזות המתורגמות
5. הפעל שוב את סנכרון התפריטים כדי להחליף את שמות הפריטים מסוג 'קישור' תוך שימוש במחרוזות המתורגמות

6. התפריט המתורגם מופיע
6. התפריט המתורגם מופיע

הצגת התפריטים המתורגמים

בערכת העיצוב ניתן לציין את התפריט בשפת ברירת המחדל. WPML מתחבר באופן אוטומטי למערכת התפריטים ויציג את התפריט הנכון בשפה הנוכחית.