Skip Navigation
נכתב במקור
ספטמבר 5, 2012
מעודכן
נובמבר 4, 2015

WPML מאפשר לך להריץ אתר אחד של WordPress במספר שפות. ההתקנה הבסיסית אורכת מספר דקות ואז תוכל לראות אתר רב-לשוני. לאחר מכן תוכל להתאים את ההתנהגות והמראה של האתר לצרכים המדויקים שלך.

1) מעבר מאתר בשפה אחת לאתר רב-לשוני

2) משאבי תכנות אחרים

עבוד איתנו ללא תשלום או קבל עזרה בתשלום

עבודה לצד מתכנתים מנוסים תמיד נושאת פירות. בוא נאחד כוחות בהפיכת ערכות העיצוב והתוספים שלך לתואמי WPML.

תאימות ערכות עיצוב

תאימות תוספים

קבלני WPML