Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.47 נבדק בתאריך: 07/נוב/2022
Being reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 7.0.06 נבדק בתאריך: 30/אוק/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.4 נבדק בתאריך: 20/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 11.4.1 נבדק בתאריך: 19/אוק/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 9.2.1 נבדק בתאריך: 28/אוג/2023
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.77.21 נבדק בתאריך: 16/אוק/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.9.3 נבדק בתאריך: 26/נוב/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.6.4 נבדק בתאריך: 22/ספט/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 7.9.1 נבדק בתאריך: 06/יול/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.8.6 נבדק בתאריך: 29/מרץ/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.42.0 נבדק בתאריך: 07/אפר/2023
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.0 נבדק בתאריך: 18/אפר/2023
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.3 נבדק בתאריך: 10/אוג/2023
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 6.2 נבדק בתאריך: 09/אוג/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 0.8.8.3 נבדק בתאריך: 22/אפר/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.5.0 נבדק בתאריך: 30/אוג/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.5 נבדק בתאריך: 18/אפר/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.5 נבדק בתאריך: 12/מרץ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.3 נבדק בתאריך: 06/אוק/2023
אושרה על-ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 3.5.2 נבדק בתאריך: 28/פבר/2023
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.10 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.13.3 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.12.10 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2022
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.17.14 נבדק בתאריך: 25/מרץ/2022
Tested by the author, יש בעיות ידועות, תואמת ל-WPML
גרסה 2.16.2 נבדק בתאריך: 08/ספט/2023
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.26.2 נבדק בתאריך: 16/נוב/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.0 נבדק בתאריך: 21/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.9 נבדק בתאריך: 01/אפר/2021
Not working
נבדק בתאריך: 08/נוב/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.2.1 נבדק בתאריך: 09/מרץ/2023