Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.4 נבדק בתאריך: 30/אוג/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.4 נבדק בתאריך: 20/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 11.0.4 נבדק בתאריך: 07/אוק/2019
תואמת ל-WPML
גרסה Latest
תואמת ל-WPML
גרסה 0.7 נבדק בתאריך: 11/מרץ/2015
יש בעיות ידועות, תואמת ל-WPML
גרסה 5.8.12 נבדק בתאריך: 23/יונ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.8.12 נבדק בתאריך: 23/יונ/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.6.1 נבדק בתאריך: 21/אפר/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.39 נבדק בתאריך: 27/מרץ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.17.4 נבדק בתאריך: 09/אפר/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.1 נבדק בתאריך: 12/מאי/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.0 נבדק בתאריך: 06/נוב/2017
יש בעיות ידועות, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.5 נבדק בתאריך: 18/אפר/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.11 נבדק בתאריך: 14/יול/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.4.2 נבדק בתאריך: 10/אפר/2020
אושרה על-ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.1 נבדק בתאריך: 09/אפר/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.17 נבדק בתאריך: 22/אוג/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.0 נבדק בתאריך: 30/ספט/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.2 נבדק בתאריך: 25/אוק/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.4.1 נבדק בתאריך: 27/מרץ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.4.2 נבדק בתאריך: 01/ינו/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 7.5 נבדק בתאריך: 22/אוג/2019
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.2 נבדק בתאריך: 10/פבר/2014
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.0 נבדק בתאריך: 26/אוק/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.12 נבדק בתאריך: 27/מרץ/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.0 נבדק בתאריך: 20/פבר/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.10.3 נבדק בתאריך: 17/אוק/2018
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 0.4.0 נבדק בתאריך: 21/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.8.4 נבדק בתאריך: 14/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.18.2 נבדק בתאריך: 13/נוב/2018