Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.2 נבדק בתאריך: 22/ינו/2024
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.3.4 נבדק בתאריך: 31/ינו/2022
נבדק על ידי המחבר, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.6.6 נבדק בתאריך: 03/אוג/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 8.1.2 נבדק בתאריך: 30/ינו/2024
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.9.3 נבדק בתאריך: 13/נוב/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 3.7 נבדק בתאריך: 26/יול/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.29 נבדק בתאריך: 14/דצמ/2020
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.7.2 נבדק בתאריך: 05/פבר/2024
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.19 נבדק בתאריך: 10/מרץ/2023
Recommended, נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.7 נבדק בתאריך: 08/נוב/2023
אושרה על-ידי המחבר, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.2 נבדק בתאריך: 21/נוב/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.1.8 נבדק בתאריך: 16/נוב/2023
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.15.3 נבדק בתאריך: 08/ינו/2024
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.20.1 נבדק בתאריך: 29/אוג/2023
יש בעיות ידועות
גרסה 4.0
תואמת ל-WPML
גרסה 2.29.5 נבדק בתאריך: 19/פבר/2024
נבדק על ידי המחבר, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.1 נבדק בתאריך: 30/אוג/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.5 נבדק בתאריך: 12/מאי/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.1 נבדק בתאריך: 22/יונ/2018
תואמת ל-WPML
גרסה 1.24.12 נבדק בתאריך: 18/דצמ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.5 נבדק בתאריך: 02/אפר/2021
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.6 נבדק בתאריך: 24/נוב/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 2.5 נבדק בתאריך: 29/מרץ/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.1.6 נבדק בתאריך: 08/נוב/2023
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 16/מאי/2013
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.5 נבדק בתאריך: 17/מאי/2021
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.2 נבדק בתאריך: 29/ינו/2024
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.14 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.4 נבדק בתאריך: 25/מרץ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.1 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020