Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.69.5 נבדק בתאריך: 05/נוב/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.16 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.1 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.12 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.11 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.8 נבדק בתאריך: 20/ינו/2018
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.5.6 נבדק בתאריך: 11/מאי/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.3 נבדק בתאריך: 22/נוב/2020
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.2 נבדק בתאריך: 02/ספט/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 10/נוב/2017
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.1 נבדק בתאריך: 30/נוב/2018
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.6 נבדק בתאריך: 13/ינו/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.9 נבדק בתאריך: 14/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.5 נבדק בתאריך: 09/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.11.3 נבדק בתאריך: 24/יונ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.3 נבדק בתאריך: 08/אוק/2021
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 6.4.2 נבדק בתאריך: 27/אוג/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 3.7.2 נבדק בתאריך: 14/נוב/2018
תואמת ל-WPML
גרסה 10.7.8 נבדק בתאריך: 15/ינו/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.2 נבדק בתאריך: 05/אוג/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.4 נבדק בתאריך: 19/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.1 נבדק בתאריך: 28/ינו/2021
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 23/דצמ/2016
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.67 נבדק בתאריך: 19/יול/2021
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.8 נבדק בתאריך: 14/מאי/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.2 נבדק בתאריך: 20/דצמ/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.4 נבדק בתאריך: 26/נוב/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.2.0 נבדק בתאריך: 23/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.1.3 נבדק בתאריך: 09/ספט/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 2.8.3 נבדק בתאריך: 12/ינו/2016