Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
יש בעיות ידועות
גרסה 4.0
תואמת ל-WPML
גרסה 2.14.3 נבדק בתאריך: 16/מרץ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.5 נבדק בתאריך: 12/מאי/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.1 נבדק בתאריך: 22/יונ/2018
תואמת ל-WPML
גרסה 1.24.12 נבדק בתאריך: 18/דצמ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.5 נבדק בתאריך: 02/אפר/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.10 נבדק בתאריך: 14/נוב/2017
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 16/מאי/2013
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.5 נבדק בתאריך: 17/מאי/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.10 נבדק בתאריך: 03/נוב/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.0 נבדק בתאריך: 24/מאי/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 4.5.3 נבדק בתאריך: 10/יונ/2014
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.14 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.4 נבדק בתאריך: 25/מרץ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.1 נבדק בתאריך: 15/אוק/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.8 נבדק בתאריך: 20/ינו/2018
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.8 נבדק בתאריך: 12/מרץ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.3 נבדק בתאריך: 22/נוב/2020
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.2 נבדק בתאריך: 29/יונ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 10/נוב/2017
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.1 נבדק בתאריך: 30/נוב/2018
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.9.13 נבדק בתאריך: 11/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.8 נבדק בתאריך: 11/מאי/2022
יש בעיות ידועות
גרסה 2.1.5 נבדק בתאריך: 09/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.11.3 נבדק בתאריך: 24/יונ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.3 נבדק בתאריך: 08/אוק/2021
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 6.4.2 נבדק בתאריך: 27/אוג/2020
Tested by the author, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.1 נבדק בתאריך: 21/אפר/2022
Tested by the author, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.72 נבדק בתאריך: 03/מאי/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 11.1 נבדק בתאריך: 18/מאי/2022