Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.3 נבדק בתאריך: 03/יונ/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.8.3 נבדק בתאריך: 23/ינו/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.0 נבדק בתאריך: 30/אוק/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.10 נבדק בתאריך: 14/ספט/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.4 נבדק בתאריך: 27/מאי/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.16.0 נבדק בתאריך: 16/נוב/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.5 נבדק בתאריך: 13/אוג/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.0 נבדק בתאריך: 17/אוג/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.1 נבדק בתאריך: 24/יונ/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1 נבדק בתאריך: 29/ינו/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.16.11 נבדק בתאריך: 11/אוק/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 7.4.11 נבדק בתאריך: 31/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 0.7 נבדק בתאריך: 04/ינו/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.1 נבדק בתאריך: 21/אפר/2020
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 14.8 נבדק בתאריך: 20/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.0.1 נבדק בתאריך: 06/אוג/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.6 נבדק בתאריך: 24/מאי/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.2 נבדק בתאריך: 20/אוק/2020
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 3.5.4 נבדק בתאריך: 20/אוק/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.9 נבדק בתאריך: 30/אוק/2018
תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.8 נבדק בתאריך: 27/נוב/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.2 נבדק בתאריך: 10/אפר/2020
Reported but not reviewed, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.17 נבדק בתאריך: 26/אוק/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.8 נבדק בתאריך: 14/ינו/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.34.3 נבדק בתאריך: 20/אוג/2020
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.1 נבדק בתאריך: 26/אוג/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.0 נבדק בתאריך: 18/פבר/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.1 נבדק בתאריך: 15/דצמ/2016
תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.2 נבדק בתאריך: 05/נוב/2013
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.6 נבדק בתאריך: 26/מרץ/2018