Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 06/ינו/2015
תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.23 נבדק בתאריך: 20/אפר/2015
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.0 נבדק בתאריך: 18/אוק/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.12.8 נבדק בתאריך: 11/יונ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.16 נבדק בתאריך: 27/מרץ/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.6.0 נבדק בתאריך: 12/יול/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.1 נבדק בתאריך: 27/מרץ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.8.2 נבדק בתאריך: 20/ינו/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.2 נבדק בתאריך: 05/מרץ/2019
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.3 נבדק בתאריך: 29/מאי/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.6 נבדק בתאריך: 29/מרץ/2018
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 21.0 נבדק בתאריך: 19/אוק/2019
תואמת ל-WPML
גרסה 4 נבדק בתאריך: 23/מרץ/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.1.2 נבדק בתאריך: 24/אפר/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.0 נבדק בתאריך: 03/אפר/2018
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.0 נבדק בתאריך: 19/מאי/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.1 נבדק בתאריך: 31/ינו/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.0 נבדק בתאריך: 30/יונ/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.7 נבדק בתאריך: 04/יול/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.2 נבדק בתאריך: 18/יול/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.5 נבדק בתאריך: 27/יול/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.1 נבדק בתאריך: 19/מאי/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.7.1 נבדק בתאריך: 17/אוק/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.5 נבדק בתאריך: 30/יונ/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.1 נבדק בתאריך: 01/יונ/2015
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.6 נבדק בתאריך: 06/נוב/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.3 נבדק בתאריך: 09/נוב/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.0 נבדק בתאריך: 19/מאי/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.7 נבדק בתאריך: 15/מאי/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.4 נבדק בתאריך: 03/ינו/2019