Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4.56 נבדק בתאריך: 29/יונ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.6 נבדק בתאריך: 30/ינו/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.1 נבדק בתאריך: 18/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.0 נבדק בתאריך: 20/פבר/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 2.18 נבדק בתאריך: 30/מרץ/2021
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 0.4.0 נבדק בתאריך: 21/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.8.4 נבדק בתאריך: 14/יול/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.18.2 נבדק בתאריך: 13/נוב/2018
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.4 נבדק בתאריך: 16/אוג/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.9 נבדק בתאריך: 22/אוג/2017
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.8.1 נבדק בתאריך: 27/אפר/2021
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 12/יונ/2012
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.13.1 נבדק בתאריך: 19/ינו/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 1.1 נבדק בתאריך: 29/דצמ/2014
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 2.6.7 נבדק בתאריך: 21/מרץ/2022
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.4.3 נבדק בתאריך: 30/יונ/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.1 נבדק בתאריך: 09/מרץ/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.20 נבדק בתאריך: 10/מרץ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.4 נבדק בתאריך: 01/נוב/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.4 נבדק בתאריך: 29/אפר/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.4 נבדק בתאריך: 23/ינו/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.6.9 נבדק בתאריך: 16/נוב/2020
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 4.36 נבדק בתאריך: 09/אוק/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.4 נבדק בתאריך: 11/יול/2016
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.14.1 נבדק בתאריך: 15/יונ/2022
Reported but not reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 8.8.1 נבדק בתאריך: 27/מאי/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.5 נבדק בתאריך: 17/יול/2020
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.2 נבדק בתאריך: 13/דצמ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 17.8 נבדק בתאריך: 03/נוב/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.0 נבדק בתאריך: 10/יונ/2022