Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
A developer is currently re-testing the compatibility of this plugin as many issues have been found, יש בעיות ידועות
גרסה 1.12.3 נבדק בתאריך: 12/אפר/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.6.2 נבדק בתאריך: 21/אוג/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.19.3 נבדק בתאריך: 16/יול/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.25 נבדק בתאריך: 08/מאי/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.16 נבדק בתאריך: 08/מאי/2020
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 03/מאי/2013
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.6 נבדק בתאריך: 21/אוג/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.2.3 נבדק בתאריך: 17/ינו/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.3.2 נבדק בתאריך: 05/מרץ/2019
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 29/אוק/2013
תואמת ל-WPML
גרסה 2 נבדק בתאריך: 28/נוב/2013
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.0.9 נבדק בתאריך: 21/אוג/2019
יש בעיות ידועות, תואמת ל-WPML
גרסה 3.12.0 נבדק בתאריך: 11/אוג/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.12 נבדק בתאריך: 08/מאי/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.12.2 נבדק בתאריך: 05/ספט/2019
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.4 נבדק בתאריך: 30/אוג/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.6 נבדק בתאריך: 10/אוג/2016
תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.2 נבדק בתאריך: 07/ספט/2015
תואמת ל-WPML
גרסה 1.1.19 נבדק בתאריך: 13/יונ/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.4.3 נבדק בתאריך: 14/מרץ/2019
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.8 נבדק בתאריך: 06/יול/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 3.32.1 נבדק בתאריך: 23/פבר/2015
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.32 נבדק בתאריך: 06/ספט/2018
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 160115 נבדק בתאריך: 11/יול/2016
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 6.1 נבדק בתאריך: 11/יונ/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.2 נבדק בתאריך: 15/יול/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.52.2 נבדק בתאריך: 12/יונ/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.11.0.190719 נבדק בתאריך: 21/אוג/2019
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.6 נבדק בתאריך: 24/אפר/2019
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 05/אפר/2013