Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.0 נבדק בתאריך: 27/ספט/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.12 נבדק בתאריך: 05/אוק/2016
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.2 נבדק בתאריך: 19/מאי/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.7 נבדק בתאריך: 04/יול/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.16 נבדק בתאריך: 19/מאי/2017
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.0 נבדק בתאריך: 01/יונ/2015
תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.5 נבדק בתאריך: 17/ינו/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.22 נבדק בתאריך: 06/יול/2017
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.2 נבדק בתאריך: 03/יונ/2021
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.2 נבדק בתאריך: 23/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.8.0 נבדק בתאריך: 13/מאי/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.4 נבדק בתאריך: 14/אפר/2016