Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 4 נבדק בתאריך: 22/ספט/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.1.2 נבדק בתאריך: 24/אפר/2019
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.3 נבדק בתאריך: 19/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.1 נבדק בתאריך: 04/ינו/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.3 נבדק בתאריך: 10/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.0 נבדק בתאריך: 23/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.12.0 נבדק בתאריך: 02/יונ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.7.0 נבדק בתאריך: 01/יונ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.12.0 נבדק בתאריך: 09/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.11.0 נבדק בתאריך: 27/מאי/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.16.0 נבדק בתאריך: 29/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.7.0 נבדק בתאריך: 10/פבר/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.20.0 נבדק בתאריך: 02/יונ/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 1.12.0 נבדק בתאריך: 01/יונ/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.0 נבדק בתאריך: 05/מרץ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.8.0 נבדק בתאריך: 07/מרץ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.19.0 נבדק בתאריך: 24/מאי/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.10.0 נבדק בתאריך: 27/דצמ/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.12.0 נבדק בתאריך: 31/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.11.0 נבדק בתאריך: 02/אפר/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 2.10.0 נבדק בתאריך: 27/יונ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.12.0 נבדק בתאריך: 24/מאי/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.0 נבדק בתאריך: 18/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.16.0 נבדק בתאריך: 31/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.3.0 נבדק בתאריך: 20/מאי/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.0 נבדק בתאריך: 27/ספט/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.1 נבדק בתאריך: 28/יונ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.18.0 נבדק בתאריך: 27/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.0 נבדק בתאריך: 04/ינו/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.13.0 נבדק בתאריך: 03/ינו/2022