Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
תואמת ל-WPML
נבדק בתאריך: 25/דצמ/2020
Recommended, נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.24.16 נבדק בתאריך: 20/פבר/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 06/ינו/2015
תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.23 נבדק בתאריך: 20/אפר/2015
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.10.0 נבדק בתאריך: 23/אוק/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.9.7 נבדק בתאריך: 20/דצמ/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 6.2 נבדק בתאריך: 21/אוק/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.10 נבדק בתאריך: 22/דצמ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 5.6.0 נבדק בתאריך: 12/יול/2019
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.3 נבדק בתאריך: 01/אפר/2022
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 7.4 נבדק בתאריך: 19/פבר/2024
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.8 נבדק בתאריך: 12/דצמ/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.5 נבדק בתאריך: 22/יול/2022
Recommended, תואמת ל-WPML
גרסה 1.8.6.4 נבדק בתאריך: 31/ינו/2024
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.14.3 נבדק בתאריך: 22/מאי/2023
נבדק על ידי המחבר, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.0 נבדק בתאריך: 28/יול/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.12.1 נבדק בתאריך: 28/נוב/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.3 נבדק בתאריך: 29/מאי/2020
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0.1 נבדק בתאריך: 02/ינו/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6 נבדק בתאריך: 07/יול/2021
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.6 נבדק בתאריך: 10/יול/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 23.7 נבדק בתאריך: 27/ינו/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 4 נבדק בתאריך: 23/מרץ/2016
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 0.9.92 נבדק בתאריך: 12/אוק/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 5.4.1 נבדק בתאריך: 26/אוק/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 5.1.2 נבדק בתאריך: 24/אפר/2019
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 3.4.2 נבדק בתאריך: 08/ינו/2024
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5 נבדק בתאריך: 10/אוק/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.1.1 נבדק בתאריך: 04/ינו/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.29.0 נבדק בתאריך: 26/ינו/2024