Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
תואמת ל-WPML
גרסה 1.13.0 נבדק בתאריך: 07/יונ/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 3.8.0 נבדק בתאריך: 09/מאי/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 2.8.0 נבדק בתאריך: 19/מאי/2022
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.4 נבדק בתאריך: 09/אפר/2022
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 2.7.1 נבדק בתאריך: 11/מרץ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.4.2 נבדק בתאריך: 23/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.15.2 נבדק בתאריך: 01/אפר/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.4 נבדק בתאריך: 14/אפר/2016