Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.26.0 נבדק בתאריך: 15/ינו/2024
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.0 נבדק בתאריך: 23/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.1.0 נבדק בתאריך: 04/ספט/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.7.0 נבדק בתאריך: 01/יונ/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.31.0 נבדק בתאריך: 15/ינו/2024
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.26.0 נבדק בתאריך: 11/אוג/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.35.0 נבדק בתאריך: 24/ינו/2024
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.27.0 נבדק בתאריך: 13/אוק/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.0.2 נבדק בתאריך: 05/פבר/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 1.22.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.0 נבדק בתאריך: 06/נוב/2023
Being reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.0 נבדק בתאריך: 07/נוב/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.28.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.30.0 נבדק בתאריך: 05/פבר/2024
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.21.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.15.0 נבדק בתאריך: 11/יול/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 2.27.0 נבדק בתאריך: 05/אוק/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.22.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.24.0 נבדק בתאריך: 21/אוג/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.15.0 נבדק בתאריך: 02/נוב/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.22.0 נבדק בתאריך: 24/ינו/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 3.26.0 נבדק בתאריך: 02/נוב/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.5.0 נבדק בתאריך: 05/אוק/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.27.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.29.0 נבדק בתאריך: 29/ינו/2024
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.32.0 נבדק בתאריך: 05/פבר/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 1.32.1 נבדק בתאריך: 08/פבר/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 3.26.0 נבדק בתאריך: 05/אוק/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 2.18.0 נבדק בתאריך: 24/מרץ/2023
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 4.5 נבדק בתאריך: 11/ינו/2024