Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.12 נבדק בתאריך: 27/ספט/2022
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.15.15 נבדק בתאריך: 06/נוב/2023
Reported but not reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 9.8.13 נבדק בתאריך: 04/דצמ/2023
תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.5 נבדק בתאריך: 17/יול/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 17.8 נבדק בתאריך: 03/נוב/2020
תואמת ל-WPML
גרסה 1.7.3.2 נבדק בתאריך: 11/פבר/2024
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.0.1 נבדק בתאריך: 11/פבר/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 5.4.7 נבדק בתאריך: 30/ינו/2023
יש בעיות ידועות
גרסה 1.7 נבדק בתאריך: 14/דצמ/2023
Reported but not reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.124 נבדק בתאריך: 22/מאי/2020
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.5.31 נבדק בתאריך: 30/ינו/2024
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 12.2.0 נבדק בתאריך: 30/ינו/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 6.4 נבדק בתאריך: 31/ינו/2024
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.9 נבדק בתאריך: 25/נוב/2015
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 15.2.5 נבדק בתאריך: 05/מאי/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.11 נבדק בתאריך: 24/אפר/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.0 נבדק בתאריך: 11/יול/2016
תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.1 נבדק בתאריך: 20/אפר/2015
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 9.10 נבדק בתאריך: 05/יונ/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.3 נבדק בתאריך: 10/יונ/2020
Compatible – Manual translation only, נבדק על ידי המחבר
גרסה 2.2.16 נבדק בתאריך: 24/נוב/2023
Recommended, נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 11/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1 נבדק בתאריך: 09/ינו/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.3 נבדק בתאריך: 11/דצמ/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 4.3.0 נבדק בתאריך: 29/ינו/2024
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.10 נבדק בתאריך: 02/יונ/2023
נבדק על ידי המחבר, תואמת ל-WPML
גרסה 2.1.14 נבדק בתאריך: 02/יונ/2023
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.14.4 נבדק בתאריך: 05/דצמ/2023
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.27.1 נבדק בתאריך: 26/אפר/2023
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.5.1 נבדק בתאריך: 16/יול/2020