Skip Navigation

חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתרכוש אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

תוספים מוכנים לרב-לשוניות

תוספים רבים פועלים כהלכה באתרים רב-לשוניים. כדי לוודא זאת, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מחברי תוספים כדי לבצע בדיקות תאימות נרחבות. להלן רשימת התוספים המאושרים על-ידי WPML:

שם התוסף
בית התוסף
סטטוס תאימות
פרטי בדיקה
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 2.2.51 נבדק בתאריך: 10/יונ/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 5.4.5 נבדק בתאריך: 29/מרץ/2022
Reported but not reviewed, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.124 נבדק בתאריך: 22/מאי/2020
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.8.5 נבדק בתאריך: 12/ינו/2022
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 9.2.0 נבדק בתאריך: 03/ינו/2022
תואמת ל-WPML
גרסה 6.2.1 נבדק בתאריך: 17/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 0.8.1 נבדק בתאריך: 23/דצמ/2016
תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 16/מאי/2014
תואמת ל-WPML
גרסה 1.0.9 נבדק בתאריך: 25/נוב/2015
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 14.21 נבדק בתאריך: 19/מאי/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 2.6 נבדק בתאריך: 17/פבר/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.11 נבדק בתאריך: 24/אפר/2017
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.3.0 נבדק בתאריך: 11/יול/2016
תואמת ל-WPML
גרסה 1.9.1 נבדק בתאריך: 20/אפר/2015
Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 7.1.2.3 נבדק בתאריך: 28/פבר/2022
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.3 נבדק בתאריך: 10/יונ/2020
Recommended, Tested by the author, תואמת ל-WPML
גרסה 1.5.0 נבדק בתאריך: 11/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1 נבדק בתאריך: 09/ינו/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.2 נבדק בתאריך: 14/יונ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.13.1 נבדק בתאריך: 18/דצמ/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.8 נבדק בתאריך: 20/אוק/2020
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.5.1 נבדק בתאריך: 16/יול/2020
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 3.9.7 נבדק בתאריך: 15/יול/2020
Recommended, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 4.0.15 נבדק בתאריך: 16/יול/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 1.6.4 נבדק בתאריך: 17/מרץ/2022
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 1.2.2 נבדק בתאריך: 14/דצמ/2016
נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
גרסה 170220 נבדק בתאריך: 03/אוג/2017
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.2.1 נבדק בתאריך: 29/אפר/2021
Recommended, נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 6.0 נבדק בתאריך: 23/נוב/2021
נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
גרסה 3.2.1 נבדק בתאריך: 20/אוג/2020