Skip Navigation
מעודכן
אוקטובר 6, 2022

חשבון WPML Multilingual Blog מאפשר לך לתרגם בעצמך את הפוסטים והדפים שלך האתר שלך ועוד. מדריך זה מסביר לך כיצד להגדיר את חשבון WPML ולתרגם את התוכן שלך שלב אחר שלב.

מדריך זה מיועד ללקוחות בעלי סוג ח/שבון Multilingual Blog. אם יש לך חשבון Multilingual CMS או Multilingual Agency, עדיין במדריך לתחילת העבודה הראשי שלנו.

חשבון Multilingual Blog מאפשר לך לתרגם את סוגי התוכן הבאים באתר שלך:

 • פוסטים
 • דפים
 • טקסונומיה
 • תפריטים
 • מדיה

שים לב שתרגום סוגי תוכן אחרים מחייב שדרוג לחשבון Multilingual CMS. זה כולל טקסטים שצגיעים מערכת העיצוב ומתוספים, תוכן של בוני דפים, חנויות WooCommerce ושדות מותאמים אישית ראה עוד כל מה סוגי החשבונות שונים שלנו מציעים.

התקנה והגדרת התצורה של WPML

התחל בבדיקה אם האתר שלך עומד בדרישות המינימום של WPML. לאחר מכן התקן את התוסף WPML. הוא זמין מהדף הורדותשל חשבון WPML שלך.

קרא עוד אודות כיצד להוריד את התוספים של WPML ולהפעיל אותם באתר שלך.

עקוב אחרי האשף כדי:

לאחר הגדרת האתר שלך, תוכל להתאים אישית את מעביר השפה של האתר שנוסף לכותרת התחתית כברירת מחדל.

כיצד לתרגום פוסטים, דפים וסוגי פוסטים מותאמים אישית

עם חשבון Multilingual Blog, רק אתה תוכל לתרגם את תוכן האתר. כדי להוסיף תרגום, לחץ על הסמל פלוס. סמל זה זמין בשני מקומות:

 • ברשימת הדפים או הפוסטים
 • בעת ערכית תוכן הפוסט או הדף

סמלי תרגום ברשימת הדפים

סמלי תרגום בעת עריכת דף

פותח דף או פוסט חדשים שבהם תוכל ליצור את התוכן המתורגם בשפה המשנית. תוכל לראות בסרגל הצד באיזו שפה הדף החדש ושל איזה דף הוא תרגום.

יצירת הדף בשפה המשנית של האתר

אם תרצה לתרגם סוגי פוסטים מותאמים אישית, ראשית עליך להגדיר אותם כניתנים לתרגום ב-WPMLהגדרות. ניתן לבחור הצגה רק של פוסטים מתורגמים או שכאשר פוסטים אינם מתורגמים הם יוצגו בשפת ברירת מחדל.

הגדרת סוג פוסט מותאם אישית לאפשרות ניתן לתרגום

לאחר שסוג הפוסט המותאם אישית מוגדר לאפשרות ניתן לתרגום, תוכל לתרגם כל פוסט מותאם אישית באמצעות אותה זרימת עבודה כמו דפים ופוסטים רגילים.

כדי לערוך תרגום או לעדכן אותו

תוכל לערוך כל תרגום קיים על-ידי לחיצה על הסמל עיפרון.

בכל פעם שתעדכן דף או פוסט השפת ברירת המחדל של האתר, WPML יידע אותך שיש לעדכן גם את התרגום. דבר זה מצוין האמצעות סמל רענן במקום סמל פלוס או עיפרון.

ניתן לראות את הסטטוס של כל דף או פוסט בהתאם לסמל המוצג.

סמל סטטוס נוכחי פעולה
התוכן עדיין לא מתורגם צור תרגום חדש והתחל לערוך אותו
התוכן כבר מתורגם והתרגום מעודכן ערוך את התרגום הקיים
התוכן כבר מתורגם, אך יש צורך לערוך אותו ערוך את התרגום הקיים
תוכן זה מתורגם אך התרגום זקוק לעדכון וכבר מתבצע תרגום חדש אין אפשרות לפעולה נוספת מכיוון שהתרגום כבר בביצוע

כיצד לתרגם טקסונומיה

עם WordPress, ניתן לארגן את תוכן התאר באמצעות טקסונומיה כגון קטגוריות ותגים. WPML מאפשר לך לתרגם מונחי טקסונומיה בשתי דרכים:

 1. מתפריט מרכזי על-ידי מעבר אל WPMLתרגום טקסונומיה
 2. ממסכי העריכה של הטקסונומיה על-ידי מעבר אל פוסטיםקטגוריות או פוסטיםתגים

ניתן גם לסנכרן טקסונומיות שמשתמשות בהיררכיה

בדומה לפוסטים מותאמים אישית,ניתן גם לתרגם טקסונומיה מותאמת אישית לאחר הגדרתה לאפשרות ניתנת לתרגום . כדי לעשות זאת, עבור אל WPMLהגדרות, וגלול למטה אל תרגום טקסונומיות.

הגדרת טקסונומיה מותאמת אישית לאפשרות ניתנת תרגום

כיצד לתרגם תפריטים

WPML מקלה על תרגום התפריטים ושמירה על סנכרון התפריטים בכל שפות האתר שלך.

כיצד לתרגם מדיה

התוסף 'תרגום המדיה' כלול בחשבון WPML Blog. באמצעות תוסף זה, ניתן להעלות תמונות שונות עבור שפות שונות.

עבודה עם ווידג'טים

וויג'טים הם בלוקים שניתן להוסיף לדפים, לפוסטים, לסרגלי צד, לכותרות או לכותרות תחתיות. לעיתים קרובות ווידג'טים בסיסיים מציגים דברים כגון כותרות דפים, פוסטים אחרונים או תוכן דינמי אחר ממקומות אחרים באתר שלך. אם תרגמת תוגן זה, הווידג'ט יציג את הגרסה המתורגמת.

לדוגמה, אם תשתמש בווידג'ט של פוסטים אחרונים בדף, כל פוסט שתרגמת יוצג בשפה המשנית.

ווידג'ט של פוסטים אחרונים המציג גרסה מתורגמת של פוסט

עם רישיון Multilingual Blog, לא ניתן לתרגם טקסט מותאם אישית בווידג'טים שאתה מוסיף לסרגלי צד, לכותרות או לכותרות תחתיות. כדי לעשות זאת, תזדקק לתוסף 'תרגום המחרוזות' שכלול רק בחשבונות Multilingual CMS או Multilingual Agency. במקום זאת, תוכל ליצור ווידג'טים שונים עבור כל שפה.

שדרוג עבור עוד אפשרויות

שדרוג לחשבון Multilingual CMS יאפשר לך:

 • תרגום עוד סוגי תוכן
 • הוספת מתרגמים אחריםלאתר שלך
 • שימוש בתרגום אוטומטי
 • יצירת קשר עם שירות תרגום מקצועי
 • שימוש ב-WPML בעוד אתרים

… ועוד הרבה יותר ניתן לשדרג בכל עת על-ידי כניסה לחשבון באתר WPML.org ולחיצה על הקישור אפשרויות שדרוג.

שדרוג חשבון Multilingual Blog

מעביר אותך לדף הרכישה, שמציג את המחיר לשדרוג החשבון שלך. עליך רק לשלם על ההפרש בין רישיון Multilingual Blog לסוג החשבון החדש.