Skip Navigation
נכתב במקור
אוקטובר 29, 2019
מעודכן
אוקטובר 29, 2019

תרגום אוטומטי זמין רק עבור WPML 4.3 ואילך, עם עורך התרגום המתקדם של WPML (ATE) ועם ניהול התרגום של WPML.

תרגום אוטומטי בעורך

כאשר אתה עורך תוכן בעורך התרגום המתקדם של WPML, לחץ על הלחצן תרגם בופן אוטומטילמעלה.

הלחצן 'תרגם באופן אוטומטי' ב-WPML
לחץ כאן כדי להתחיל תרגום אוטומטי של התוכן.

WPML יתרגם באופן אוטומטי את כל המשפטים במשימות שלא "נערכו". אם כבר תרגמת משפט או שהתחלת לערוך אותו, WPML לאיחליף את מה שעשית בתרגום אוטומטי.

תוכן מתורגם אוטומטית ב-WPML
התרגום האוטומטיי מופיע בעמודה הימנית.

עכשיו אנו ממליצים שתעיף מבט על התרגום האוטומטי. אם תמצא משהו שצריך לשפר, ערוך אותו. כשתסיים, לחץ על סיים.

ברכותינו! תרגמת את התוכן שלך בשבריר מהזמן.

שים לב שתזדקק למינוי לתרגום אוטומטי לפני שתתחיל.

תרגום אוטומטי באצווה לקבוצות של דפים

ניתן לתרגם משימות באופן אוטומטי מבלי לעבור כל פעם דרך עורך התרגום של WPML. זה נוח כשאתה רוצה לתרגם באופן אוטומטי מספר רב של דפים שאין צורך לבדוק אותם.

עבור אל הדף WPML -> ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה כלי תרגום.

תרגום אוטומטי באצווה ב-WPML
בחר את כל המשימות שאתה רוצה לשלוח לתרגום בבת אחת.

תראה רשימה של משימות ששלחת לתרגום. ניתן לבחור את כל המסמכים שאתה רוצה ולתרגם אותם בבת אחת.