Skip Navigation
מעודכן
אפריל 22, 2021

התמחור של WPML עובר תרגום אוטומטי הוא כלכלי עבור אתרים מכל גודל ומכל שפה. בין אם זה אתר של דף אחד או אתר ארגוני עם מילוני מילים, תרגום אוטומטי יחסוך לך זמן וכסף.

תמחור של תרגום אוטומטי מבוסס על מספר המילים שבהן השתמשת בפועל בכל חודש, כלומר שאם לא תרגמת מילים, לא תחויב! בנוסף לכך, WPML תעניק לך בונוס חד-פעמי של מילים בחינם. המשך לקרוא כדי לראות כיצד זה עובד.

צור חשבון תרגום אוטומטי וקבל 2,000 נקודות זכות חינם לחודש

WPML מעניקה לך 2,000 נקודות זכות חינם בתחילת כל חודש כדי לתרגם את האתר שלך. כדי לפדות את 2,000 נקודות הזכות, הירשם לחשבון תרגום אוטומטי על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסייה כלי תרגום. 2,000 מקודות הזכות מתאפסות כלחודש.

בחירת מנוע תרגום

ערכי נקודות הזכות לתרגום אוטומטי תלויים במנוע התרגום המועדף עליך. DeepL מציעה את האיכות הגבוהה ביותר ואת התרגומים הטבעיים ביותר ואחריה Google Translate.

  • Microsoft Azure = נקודת זכות אחת למילה
  • Google Translate = שתי נקודות זכות למילה
  • DeepL = שלוש נקודות זכות למילה

ברירת המחדל למנוע תרגום עבור אתרים חדשים היא Google Translate. ניתן להגדיר סדר מועדף של מנועי תרגום או להשבית את אלו שאינך רוצה להשתמש בהם.

תרגום אוטומטי הוא חינם עבור אתרים שמשתמשים ב-2,000 נקודות זכות או פחות בכל חודש! אם תשתמש ביותר מ-2,000 נקודות זכות לחודש, תחויב בהתאם לטבלת התמחור הבאה.

מכסת תרגום חודשית
חיוב חודשי
עד 2,000 נקודות זכות
חינם
עד 5,000 נקודות זכות
$2
עד 15,000 נקודות זכות
$7
עד 50,000 נקודות זכות
$12
עד 100,000 נקודות זכות
$17
עד 500,000 נקודות זכות
$72

* תמחוור זה הוא עבור אתרים הרשומים ב-WPML.org עם חשבונות בתוקף. אתרים שינם רשומים או רשומים ובעלי חשבון שפקע תוקפו ישלמו עוד $2.98 לחודש עבור תרגום אוטומטי.

כיצד WPML מחשבת תשלומים

אתה תחויב על בסיס מספר המילים בפועל שתרגמת בכל חודש קלמנדרי לא נחייב אותך במועד הגדרת החשבון מכיוון שטרם השתמשת בתרגום אוטומטי.

מחזורי החיוב הם מחצות UTC של הראשון לחודש ועד ליום האחרון בחודש. שים לב שכתלות באזור הזמן שלך, משימות שתתרגם ביום האחרון של החודש או ביום הראשון של החודש לאחריו עשויות להיות מפוצלות בין שני מחזורי חיוב.

זה לא משנה באיזה חלק של החודש תתחיל להשתמש במערכת התרגום האוטומטי שלנו. מחזור החיוב תמיד נשאר אותו הדבר

אנו נשלח חשבונית ונחייב אותך עבור השימוש החודשי ב-3 לחודש הבא. לדוגמה, תוכל לצפות לחוב ב-3 בפברואר עבר תרגומים שביצעת במהלך ינואר. לאחר מכן תחויב ב-3 במרץ עבור כל התרגומים שבוצעו בפברואר וכן הלאה.

המערכת תבדוק בכמה מילים השתמשת ותחייב אותך בהתאם לרמ תהתמחור המתאימה.

לדוגמה, תרגום של 2,000 מילים ישתמש ב:

  • 2,000 נקודות זכות עם Microsoft Azure ויעלה $0
  • 4,000 נקודות זכות עם Google Translate ויעלה $2
  • 6,000 נקודות זכות עם DeepL ויעלה $7

כדי לוודא שלא תחרוג מהתקציב הרצוי, תוכל להגדיר מגבלה על תשלומים חודשיים.

תוכל גם לשתף את נקודות הזכות שלך לתרגום אוטומטי בין אתרים אחרים.

הגדרת מגבלה על תשלומים חודשיים.

כדי לוודא שלא תחרוג בטעות מהתקציב החודשי שלך, תוכל להגדיר מגבלה עבור הסכום המקסימלי שתרצה לשלם בכל חודש.

כאשר תירשם בפעם הראשונה, תוגדר מגבלת תשלום של $17 כברירת מחדל. תוכל לשנות זאת על-ידי מעבר אל WPML ניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסייה כלי תרגום. לחץ על תשלום והגדרות כדי להציג את המגבלה הנוכחית שלך.

הצגת מגבלת התשלום שלך לתרגום אוטומטי
הצגת מגבלת התשלום שלך לתרגום אוטומטי

לחץ על שנה את המגבלה שלך וגרור את המגבלה למיקום שאתה רוצה. לאחר מכן לחץ על שנה מגבלה כדי לשמור את השינוי.

שינוי מגבלת התשלום
שינוי מגבלת התשלום

ביטול נעילה של מגבלות תשלום גבוהות יותר

שים לב שמגבלות התשלום הגבוהות יותר נעולות מסיבות בטיחות. אם אתה מתרגם כמות גדולה של תוכן לעיתים קרובות ואתה רוצה להשתמנש באחת מהמגבלות הגבוהות יותר, לחץ על הלחצן הפעל. לאחר מכן תתבקש לשלם עבור המגבלה המקורית.

הפעלת מגבלת תשלום גבוהה יותר
הפעלת מגבלת תשלום גבוהה יותר

לאחר התשלום, תוכל להבחין בשני דברים:

  1. נקודות הזכות ששילמת עבורן יופיעו בחשבון התרגום האוטומטי שלך. כשתתרגם תוכן, WPML ישתמש בנקודות הזכות ששילמת עבורן במקום להחשיב זאת עבור החשבונית הבאה. התוקף של נקודות זכות אלו לא יפוג.
  2. המגבלה שלך תגדל לרמה שזה עתה בוטלה הנעילה שלה.
נקודות זכות ששילמת עבורן יופיעו בחשבון שלך מגבלת התשלום גדלה
נקודות זכות ששילמת עבורן יופיעו בחשבון שלך מגבלת התשלום גדלה

לדוגמה, נניח שיש לך חשבון חדש שמוגדר לברירת המחדל שהיא מגבלת תשלום של $17 עבור 100,000 נקודות זכות, ואתה רוצה להגדיל את המגבלה ל-500,000 נקודות זכות.

לחץ על הלחצן הפעל כדי לשלם את ה-$17 עבור המגבלה המקורית של 100,000 נקודות זכות. 100,000 נקודות הזכות מתווספות לחשבון שלך כשתמשיך לתרגם תוכן, הן הראשונות שייעשה בהן שימוש. המגבלה החדשה שלך מוגדרת להיות $72 (500,000 נקודות זכות). עכשיו יש לך 600,000 נקודות זכות זמינות (500,000 במגבלה המוגדרת שלך + 100,000 ששילמת עבורן).

שים לך שניתן לבטל נעילה של רמה אחת בכל פעם, כך שאם תרצה לבטל נעילה של רמה עוד יותר גבוהה, בצע תהליך זה שוב.

הצגת החשבוניות

ניתן להציג את היסטוריית התשלומים ולהוריד חשבוניות ישנות בכל עת על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסיה כלי תרגום. לחץ על תשלום והגדרות וגלול למטה כדי להרחיב את התפריט הנפתח חשבוניות.

הצגת חשבוניות ישנות
הצגת חשבוניות ישנות

ביטול תוכנית התשלום עבור תרגום אוטומטי.

עבור אל WPML ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה כלי תרגום. לחץ על הלחצן תשלום והגדרות, ולאחר מכן על הקישור בטל מינוי.

תקבל חשבון סופי עבור השימוש שלך במהלך החודש האחרון.