Skip Navigation
נכתב במקור
אוקטובר 30, 2019
מעודכן
דצמבר 15, 2020

התמחור של WPML עובר תרגום אוטומטי הוא כלכלי עבור אתרים מכל גודל ומכל שפה. בין אם זה אתר של דף אחד או אתר ארגוני עם מילוני מילים, תרגום אוטומטי יחסוך לך זמן וכסף.

תמחור של תרגום אוטומטי מבוסס על מספר המילים שבהן השתמשת בפועל בכל חודש, כלומר שאם לא תרגמת מילים, לא תחויב! בנוסף לכך, WPML תעניק לך בונוס חד-פעמי של מילים בחינם. המשך לקרוא כדי לראות כיצד זה עובד.

צור חשבון תרגום אוטומטי וקבל 2,000 נקודות זכות חינם לחודש

WPML מעניקה לך 2,000 נקודות זכות חינם בתחילת כל חודש כדי לתרגם את האתר שלך. כדי לפדות את 2,000 נקודות הזכות, הירשם לחשבון תרגום אוטומטי על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסייה כלי תרגום. 2,000 מקודות הזכות מתאפסות כלחודש.

בחירת מנוע תרגום

ערכי נקודות הזכות לתרגום אוטומטי תלויים במנוע התרגום המועדף עליך. DeepL מציעה את האיכות הגבוהה ביותר ואת התרגומים הטבעיים ביותר ואחריה Google Translate.

  • Microsoft Azure = נקודת זכות אחת למילה
  • Google Translate = שתי נקודות זכות למילה
  • DeepL = שלוש נקודות זכות למילה

ברירת המחדל למנוע תרגום עבור אתרים חדשים היא Google Translate. ניתן להגדיר סדר מועדף של מנועי תרגום או להשבית את אלו שאינך רוצה להשתמש בהם.

תרגום אוטומטי הוא חינם עבור אתרים שמשתמשים ב-2,000 נקודות זכות או פחות בכל חודש! אם תשתמש ביותר מ-2,000 נקודות זכות לחודש, תחויב בהתאם לטבלת התמחור הבאה.

מכסת תרגום חודשית
חיוב חודשי
עד 2,000 נקודות זכות
חינם
עד 5,000 נקודות זכות
$2
עד 15,000 נקודות זכות
$7
עד 50,000 נקודות זכות
$12
עד 100,000 נקודות זכות
$17
עד 500,000 נקודות זכות
$72

* תמחוור זה הוא עבור אתרים הרשומים ב-WPML.org עם חשבונות בתוקף. אתרים שינם רשומים או רשומים ובעלי חשבון שפקע תוקפו ישלמו עוד $2.98 לחודש עבור תרגום אוטומטי.

תשלום עבור המילים שבהן אתה משתמש

אתה תחויב על בסיס מספר המילים בפועל שבהן תשתמש בכל חודש קלנדרי. המשמעות היא שכשתגדיר את החשבון שלך, לא נחייב אותך כלל מכיוון שטרם תרגמת מילים. בשלישי לכל חודש, אנו נחייב עבור השימוש שלך במהלך החודש הקלנדרי הקודם.

המערכת תבדוק בכמה מילים השתמשת ותחייב אותך בהתאם לרמ תהתמחור המתאימה.
לדוגמה, תרגום של 2,000 מילים ישתמש ב:

  • 2,000 נקודות זכות עם Microsoft Azure ויעלה $0
  • 4,000 נקודות זכות עם Google Translate ויעלה $2
  • 6,000 נקודות זכות עם DeepL ויעלה $7

כדי לוודא שלא תחרוג מהתקציב הרצוי, תוכל להגדיר מגבלה על תשלומים חודשיים.

תוכל גם לשתף את נקודות הזכות שלך לתרגום אוטומטי בין אתרים אחרים.

הגדרת מגבלה על תשלומים חודשיים.

כדי להבטיח שלא תחרוג בטעות מהתקציב החודשי, תוכל להגדיר מגבלה עבור הסכום המקסימלי שאתה מעוניין לשלם כל חודש.

כאשר תירשם בפעם הראשונה, תוגדר מגבלת תשלום של $17 כברירת מחדל. תוכל לשנות זאת על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסייה כלי תרגום. לחץ על תשלום והגדרות כדי להציג את המגבלה הנוכחית שלך.

הצגת מגבלת התשלום שלך לתרגום אוטומטי
הצגת מגבלת התשלום שלך לתרגום אוטומטי

לחץ על שנה את המגבלה שלך וגרור את המגבלה למיקום שאתה רוצה. לאחר מכן לחץ על עדכן מגבלה כדי לשמור את השינוי.

אם יש לך חשבון תרגום אוטומטי חדש ואינך יכול להגדיל את המגבלה למיקום שאתה רוצה, שים לב שזו תכונת אבטחה עבור חשבונות חדשים.

כדי לבטל נעילה של מגבלות תשלום גבוהות יותר:

  1. הגדר את המגבלה עבור המקסימום הזמין עבורך.
  2. לאחר שהשתמשת בכל נקודות הזכות שלך, תתבקש לשלם את היתרה הנוכחית בחשבונית שלך
  3. לאחר התשלום, תתבטל הנעילה של מגבלת התשלום הבאה ותוכל להמשיך בתרגום.
  4. ביום השלישי לכל חודש, תקבל חשבונית עבור מספר נקודות הזיכוי שבהן השתמשת מאז התשלום הקודם שלך.

הצגת החשבוניות

ניתן להציג את היסטוריית התשלומים ולהוריד חשבוניות ישנות בכל עת על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסיה כלי תרגום. לחץ על תשלום והגדרות וגלול למטה כדי להרחיב את התפריט הנפתח חשבוניות.

הצגת חשבוניות ישנות
הצגת חשבוניות ישנות

ביטול תוכנית התשלום עבור תרגום אוטומטי.

עבור אל WPMLניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה כלי תרגום. לחץ על הלחצן תשלום והגדרות, ולאחר מכן על הקישור בטל מינוי.

תקבל חשבון סופי עבור השימוש שלך במהלך החודש האחרון.