Skip Navigation
מעודכן
ינואר 30, 2023

WPML נותן לך אפשרות לבחור איזה תוכן אתה רוצה לתרגם ולשלוח אותו לתרגום דרך 'לוח הבקרה של התרגום'. תוכל להגדיר שתוכן זה יתורגם על-ידך, על-ידי משתמשים אחרים באתר או על-ידי שירותי תרגום מקצועיים.

'ניהול התרגום' הוא תכונה שכלולה בחשבונות Multilingual CMS ו-Agency שמאפשרת לך להגדיר מתרגמים עבור האתרים שלך, לבחור איזה תוכן אתה רוצה לשלוח לתרגום, ולנהל את משימות התרגום שלך. אפילו אם תבחר לתרגם את כל האתר שלך באופן אוטומטי, עדיין יתכן שיהיה תוכן כלשהו שיהיה עליך לתרגם באמצעות 'ניהול התרגום'.

צפה בסרטון הקצר הבא כדי לראות כמה מהיר וקל לתרגם תוכן באמצעות 'ניהול התרגום' של WPML.

בדף זה

קבלת החלטה מי יתרגם את האתר שלך

WPML נותן לך את האפשרות:

יש שני מקומות שבהם תוכל לבחור מי יתרגם את האתר שלך.

 • באשף ההגדרה לאחר הפעלת WPML בפעם הראשונה. הקפד לבחור את האפשרות תרגם חלק: אני רוצה לבחור איזה תוכן לתרגם.
 • על-ידי מעבר אל WPMLניהול התרגום ולחיצה על הכרטיסייה תרגומים.
החלטה מי יתרגם את האתר שלך באשף ההגדרה של WPML החלטה מי יתרגם את האתר שלך ב'ניהול התרגום'

למשתמשים המוגדרים כמתרגמים יש את היכולת לבדוק תרגומים אוטומטיים אם אתה משתמש במצב תרגם הכל כדי לתרגם את כל האתר באופן אוטומטי.

הגדרת סטטוס הפרסום עבור תרגומים

WPML מאפשרת לך לבחור את ססטוס הפרסום עבור תרגומים.

ניתן להגדיר שתרגומים יישמרו כטיוטות או שיהיה להם את אותו סטטוס כמו התוכן בשפה המקורית.

כדי להגדיר אפשרות זו, עבור אל WPML ← הגדרות וגלול אל המקטע אפשרויות מסמכים מתורגמים.

תרגום דפים, פוסטים וסוגי פוסטים מותאמים אישית

כדי לתרגם דף, פוסט או סוג פוסט מלוח הבקרה של ניהול התרגום:

 1. השתנש במסננים כדי לבחור איזה תוכן להציג ברשימה (WPML מציגה רק 200 תוצאות בכל פעם מסיבות של ביצועים).
 2. בחר תוכן שצריך לתרגם אותו.
 3. בחר לאיזה שפות לתרגם (או שכפל).

אם אתה המתרגם היחיד של האתר, לחץ על תרגם את התוכן שנבחר. תוכל לגשת לכל אחת ממשימות התרגום שלך מ-WPMLתרגומים.

אם תשתמש במתרגמים אחרים או בשירות תרגום, הוסף את הדפים שאתה רוצה לתרגם לסל התרגום שלך.

שליחת דפים לתרגום באמצעות לוח הבקרה של ניהול התרגום
שליחת דפים לתרגום באמצעות לוח הבקרה של ניהול התרגום

ניתן לחזור על תהליך זה מספר פעמים לפני שליחת התוכן (סל) לתרגום בפועל. באופן זה, ניתן לאסוף תוכן מחלקים שונים של האתר ולשלוח אותו לתרגום באצווה אחת.

לאחר שסיימת להוסיף את התוכן לסל, לחץ על הכרטיסייה סל התרגום. זה דומה לשלב התשלום באתרי מסחר אלקטרוני.

הקצאת משימות תרגום למתרגם ב'סל התרגום'
הקצאת משימות תרגום למתרגם ב'סל התרגום'

בדוק את התוכן שאתה שולח לתרגום ובחר מי יתרגם אותו (אם יש לשפה מספר אפשרויות תרגום). ניתן גם לתת שם לאגד ולהגדיר תאריך יעד. לאחר מכן, שלח אותו לתרגום.

כדי לקבל הערכה של כמות התוכן שאתה שולח לתרגום, השתמש בכלי של WPML לספירת מילים באתר.

תרגום מחרוזות

בדרך כלל תשלח תוכן שצריך לתרגם אותו מלוח הבקרה של ניהול התרגום. אולם, לפעמים צריך לתרגם טקסטים שאינם שייכים לאף דף ספציפי. לדוגמה, יתכן שתצטרך לתרגם כותרות של וידג'טים או את תיאור האתר.

כדי לעשות זאת, השתמש בתרגום המחרוזות של WPML:

 1. חפש את המחרוזות שלך באמצעות המסננים שבראש הדף.
 2. בחר את המחרוזות שאתה רוצה לתרגם.
 3. הוסף אותן לסל התרגום.
שליחת מחרוזות לתרגום
שליחת מחרוזות לתרגום

לאחר מכן עבור אל WPMLניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה סל התרגום כדי לסיים את שליחת המחרוזות לתרגום. אם אתה מתרגם את האתר בעצמך, עבור אל WPMLתרגומים כדי לקחת את משימת התרגום ולתרגם אותה.

תרגום מדיה

חלק מהתוכן יכלול תמונות ומדיה אחרת. לדוגמה, יתכן שיש לך דפים עם צילומי מסכים או קובצי PDF מצורפים.

בדרך כלל, תוכן מתוכם יכלול בדיוק את אותה המדיה שיש בתוכן המקורי. ניתן להשתמש בתוסף תרגום המדיה של WPML כדי להגדיר מדיה שונה עבור תרגומים.

לוח הבקרה של תרגום המדיה של WPML
לוח הבקרה של תרגום המדיה של WPML

כיצד לבטל משימות תרגום

'מנהלי תרגומים' ובעלי אתרים יכולים לבטל משימות תרגום שעדיין לא נמצאות בתרגום.

שים לב שאם משימה כבר מוקצית למתרגם ונמצאת בביצוע, יתכן שלא תוכל לבטל. אם אתה משתמש בשירות תרגום מקצועי, יתכן שעדיין תחויב עבור התרגום אם הוא כבר בביצוע.

כדי לבטל משימת תרגום:

 1. עבור אל WPMLניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה משימות.
 2. מצא את המשימה שאתה רוצה לבטל.
 3. לחץ על הסמל X.
ביטול משימת תרגום
ביטול משימת תרגום

אם אתה משתמש בתרגם הכל, הכרטיסייה משימות לא תהיה זמינה. כל המשימות מתורגמות באופן אוטומטי ולא ניתן לבטל.

כיצד לבדוק את הסטטוס של משימות תרגום

ניתן לראות את הסטטוס של משימות ששלחת לתרגום בשני מקומות. לוח הבקרה של ניהול התרגום מציג סמלי סטטוס ליד כל מסמך.

סמלי סטטוס תרגום בלוח הבקרה של ניהול התרגום
סמלי סטטוס תרגום בלוח הבקרה של ניהול התרגום

רחף מעל סמלים אלה כדי לראות את משמעותם.

בהתאם לאם שלחת את הדף לתרגום או לא, תראה סמל פעולה אחד או שניים:

 1. ניתן לצרף הערה עבור המתרגמים על-ידי לחיצה על הסמל המסומן בפלוס.
 2. הסמל בדוק סטטוס וקבל תרגומים מציג מתי מתבצע התרגום של משימה על-ידי מתרגם מרחוק.
פעולות זמינות
פעולות זמינות

לפרטים נוספים, עבור אל הדף WPML ניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה משימות. שם תראה רשימה של כל משימות התרגום שלך, ותוכל לבטל כל משימה ששלחת והתרגום שלה עדיין לא התחיל.