WPML - תרגום תוכן

כשאתה חושב על תרגום התוכן, ייתכן שאתה חושב על 'כותרת' ו'גוף' הדף. אולם תרגום תוכן מלא מחייב יותר תשומת לב. במסמך זה נסביר מה עליך לדעת לפני שאתה מתחיל בתרגום התוכן וכיצד לטפל ברכיבים השונים באתרים.


בחירת שיטת תרגום התוכן

בחירת של שיטת תרגום התוכן

בחירת של שיטת תרגום התוכן

WPML מציעה שיטות שונות המתייחסות לשלבים שונים של האתר ולצרכים שונים.

הדרך הפשוטה ביותר לתרגום תוכן היא לחיצה על סמלי ה-'+' (הוסף תרגום) בעת עריכת התוכן. בשיטה זו תערוך את התרגומים באותה השיטה שבה אתה עורך את התוכן בשפת המקור של האתר. אנו מכנים זאת תרגום ידני. כשתשתמש בתרגום ידני, יהיה עליך לטפל בכל הנושאים הטכניים הקשורים בתרגום. לכן תרגום ידני מתאים יותר למתכנתים הבונים אתרים ויוצרים רק מעט תוכן.

כשצריך לנהל כמויות תוכן גדולות, כולל תרגום, כדאי לבדוק את עורך התרגום של WPML או תרגום מקצועי. תרגום מקצועי זמין דרך רשימה הולכת וגדלה של שירותי תרגום של שותפים. שתי האפשרויות האלה יטפלו בכל הבעיות הטכניות הנוגעות לתרגום ויאפשרו לך להתמקד בתוכן בלבד.

תוכל גם לאפשר למתרגם שלך להשתמש בכלי CAT (תוכנות שבהן מתרגמים משתמשים לעריכה). WPML ייצא את התוכן כ-XLIFF, מתרגמים יתרגמו את התוכן באמצעות עורכי תרגום ייעודיים ויחזירו את קובצי ה-XLIFF השלמים ל-WPML.

לסיום, אם אתה משתמש בבוני דפים, קרא את כיצד לתרגם תוכן שנוצר על-ידי בוני דפים.

יצירה ידנית של פוסטים ודפים בשפות אחרות
צור תרגומים כפוסטים או דפים חדשים באמצעות העורך הרגיל של WordPress.
שימוש במודול 'ניהול התרגומים'
שלוט על מה שכל אחד מתרגם ותן למתרגמים שלך כלים טובים יותר.
תרגום מקצועי על-ידי שירות תרגום
בחר את ספק התרגומים שלך ושפר את הזרימה של תהליך התרגום.

חיבור דפים מתורגמים להורים מתורגמים

חיבור דפים מתורגמים להורים מתורגמים

חיבור דפים מתורגמים להורים מתורגמים

רוב אתרי WordPress משתמשים ב'דפים'. לדפים יש הורים. לדוגמה, דף ההורה של דף זה הוא דף התיעוד הראשי שלנו. כשאתה מתרגם תוכן בדרך כלל תרצה ליצור את אותה היררכיה בכל השפות.

הבה נתבונן בדוגמה:

דף A הוא ההורה של דפים B ו-C. לכן ההיררכיה של הדפים המתורגמים צריכה להיות:

  • Xa < Xb
  • Xa < Xc

כשאתה מתרגם תוכן באופן ידני, עליך לטפל בהקצאת הורים בכוחות עצמך. הכי מהר יהיה לתרגם קודם את דפי ההורה, לאחר מכן לתרגם את דפי הבנים ואז להקצות את ההורים בעת יצירת דפי הבנים. בורר 'דף הורה' בעורך הדפים, יציג רק דפים בשפה שאתה עורך.

כשאתה מתרגם באמצעות עורך התרגום של WPML או באמצעות שירותי תרגום, WPML מטפל בהקצאת הורים עבורך. הסדר שבו תתרגם את התוכן אינו חשוב. אם תתרגם קודם את הבנים, ברגע שתתרגם את ההורים, הם יוקצו לילדים באופן אוטומטי. כמובן שאם תתרגם קודם את ההורים, לבנים תהיה הקצאת הורים נכונה ברגע שהבנים מתורגמים.

זכור ניתן להקצות רק דפים 'מפורסמים' כהורים של דפים אחרים. כמו כן לסוגים שונים של פוסטים יכולים להיות הורים. אנחנו משתמשים כאן ב'דפים' רק כדוגמה.

תרגום קישורים בתוכן

תרגום קישורים בתוכן

תרגום קישורים בתוכן

פעמים רבות תוכן כולל קישורים לתוכן באתר שלך ומחוצה לו. כשאתה מתרגם תוכן, אתה רוצה שהקישורים יעברו לתוכן אחר באותה שפה.

הבה נתבונן בדוגמה של שני דפים. 'דף A' מקושר אל 'דף B' ו'דף B' מקושר אל 'דף A'. לאחר תרגום של שני הדפים, אצה רוצה ש-Xa יקושר אל Xb ו-Xb יקושר אל Xa. אינך רוצה ששום חלק מהתוכן המתורגם יקושר אל תוכן בשפת המקור.

כשאתה מתרגם תוכן באופן ידני, אתה צריך ליצור קישורים לתוכן מתורגם באופן ידני.

כשאתה משתמש ב'עורך התרגום' של WPML או בתרגום מקצועי, כל הקישורים מכווננים באופן אוטומטי לתוכן באותה שפה. במקרה כזה, סדר תרגום התוכן אינו משנה. למעשה, לעיתים לא ניתן לתרגם תוכן "בסדר הנכון" מכיוון שדפים רבים מקושרים זה לזה.

המתרגמים שלך לא צריכים לערוך קישורים בזמן התרגום. עליהם רק לערוך טקסט קישור אבל לא את יעדי הקישור (כתובות ה-URL בקישורים). בסיום התרגום, WPML יסרוק את הקישורים בתוכן ומכוונן אותם באופן אוטומטי כדי שיקשרו לתוכן באותה שפה. זו פעולה מורכבת אבל היא מתרחשת רק פעם אחת ובתוך ניהול המערכת של WordPress. קישורים מכווננים במסד הנתונים ויהיו נכונים בעת הפקת התרגום.


בחירת סוגי התוכן לתרגום

בחירת סוגי התוכן לתרגום

בחירת סוגי התוכן לתרגום

ניתן לומר ל-WPML אם צריך לתרגם תוכן או לא. תוכן שצריך לתרגם משמעותו:

  • תראה פקדים לתרגום ידני בעת עריכת תוכן
  • ניתן לתרגם את התוכן באופן ידני באמצעות 'עורך התרגום' של WPML או להשתמש בתרגום מקצועי
  • רק התוכן בשפה הנוכחית ייטען ויוצג

הנקודה האחרונה לגבי טעינת תוכן בשפה הנוכחית מחייבת הסבר נוסף. נתבונן בשתי דוגמאות כדי להמחיש זאת.

אם אתה יוצר סוג תוכן מותאם אישית ל'תצוגה' שכולל רק תמונות וקישורים, אין מה לתרגם. תרצה להציג בדיוק את אותם 'פריטים לתצוגה' בתוכן בכל שפה. במקרה כזה יש להפוך את התוכן 'לתצוגה' ל'לא ללתרגום'.

אם אתה יותר סוג תוכן מותאם אישית מסוג 'שירותים' שכולל כותרות, תיאור ושדות טקסט נוספים, יש להפוך אותם ל'לתרגום'. במקרה זה תוכל לתרגם שירותים ורק שירותים מתורגמים יוצגו בשפות השונות. עד שתתרגם שירות הוא לא יוצג.

ניתן לבחור איזה סוגי פוסטים הם לתרגום כשאתה עורך תוכן, במקטע הגדרת תוכן רב-לשוני וב-WPML->ניהול התרגום->הגדרת תוכן רב-לשוני->פוסטים מותאמים אישית.

אם אתה מגדיר תוכן שיהיה לתרגום ואתה רוצה שיוצג גם אם אינו מתורגם, השתמש בתכונה 'שכפול תוכן' של WPML.


תרגום שדות מותאמים אישית

תרגום שדות מותאמים אישית

תרגום שדות מותאמים אישית

רוב אתרי WordPress כוללים שדות מותאמים אישית שרבים מהם זקוקים לתרגם. WPML מאפשר לך לבחור כיצד לטפל בשדות מותאמים אישית בעת תרגום התוכן.

ראשית, עליך לומר ל-WPML איזה שדות יש לתרגם. ניתן לעשות זאת בעת עריכת תוכן, בתיבת המטה הגדרת תוכן רב-לשוני, או מ-WPML->ניהול התרגום->הגדרת תוכן רב-לשוני->תרגום שדות מותאמים אישית.

עבור כל שדה מותאם אישית ניתן לבחור מבין:

  • אל תתרגם
  • העתק
  • העתק פעם אחת
  • תרגם

המשמעות של אל תתרגם היא ש-WPML לא יעשה דבר עם שדה מותאם אישית זה כאשר תוכן נשלח לתרגום. יש לבחור אפשרות זו עבור שדות שלא צריכים להופיע בתרגום.

המשמעות של העתק היא ש-WPML יעתיק באופן אוטומטי את ערך השדה מהתוכן המקורי לתרגום. אפשרות זו טובה לשדות מספרים ובוליאניים שזקוקים לאותם ערכים בכל השפות. לדוגמה, שדה 'מחיר' צריך שיהיה בעל אותו ערך בכל התרגומים של מוצר (בתנאי שאתה מציע את המוצר למכירה באותו מחיר בכל השפות). העתקה זו תתרחש בכל שיטות התרגום (תרגום ידני, 'עורך התרגום' של WPML או תרגום מקצועי).

המשמעות של העתק פעם אחת היא ש-WPML יעתיק את הערך של שדות מותאמים אישית מהמקור לתרגום רק פעם אחת בתרגום הראשוני של התוכן. לדוגמה, שימושי כשערכת העיצוב משתמשת בשדות מותאמים אישית לאחסון של הגדרות לפי דף. כך ניתן לתרגם דפים וכל ההגדרות מוחלות באופן אוטומטי על התוכן המתורגם. לאחר מכן ניתן לערוך את התרגומים ולשנות את ההגדרות האלה עבור כל שפה.

המשמעות של תרגם היא ש-WPML יכלול את השדה בתוכן לתרגום, בעת השימוש ב'עורך התרגום' או בתרגום מקצועי. המתרגמים יראו את השדה כשדה טקסט ויצטרכו לתרגם אותו.


תרגום טקסונומיה

תרגום טקסונומיה

תרגום טקסונומיה

טקסונומיה שונה משדות שכן היא משותפת בדרך שונה מאשר תוכן. לדוגמה, אם האתר שלך משתמש ב'קטגוריות פוסטים', הקטגוריות מנוהלות באון מרכזי (ב 'פוסטים->קטגוריות') ולא בכל פוסט בנפרד. ניתן להקצות קטגוריות לפוסטים אבל כשעורכים קטגוריה עבור פוסט, השינוי מתבצע בקטגוריה ולא בפוסט.

ניתן לתרגם את כל הטקסונומיה השייכת לאתר ב-WPML->תרגום טקסונומיה.

לחלופין, כשאתה משתמש ב'עורך התרגום' של WPML או בתרגום מקצועי, ניתן לכלול את מונחי הטקסונומיה יחד עם תרגום התוכן. כשאתה שולח תוכן לתרגום, WPML יכלול באופן אוטומטי מונחי טקסונומיה חדשים או מעודכנים. זכור שתרגום הטקסונומיה שמשמ לתוכן מסוים יכול להשפיע על אותה טקסונומיה כשהיא מוצגת בתוכן אחר.


תרגום טקסטים של תמונות וגלריות של תמונות

תרגום טקסטים של תמונות וגלריות של תמונות

תרגום טקסטים של תמונות וגלריות של תמונות

לעיתים קרובות, כשכוללים תמונות בתוכן, יהיו לתמונות כותרות, טקסט אלטרנטיבי ותיאור. אתה רוצה שכל הטקסטים האלה יתורגמו.

כשתשתמש ב'עורך התרגום' של WPML או בתרגום מקצועי, הטקסטים האלה יהיו כלולים בתוכן עם התוכן. המתרגמים רק צריכים להיזהר לא לשבור את הקודים הקצרים של הכותרות ולתרגם רק את הערכים של המאפיינים. באופן זה תמונות יופיעו בטקסט עם הטקסט המתורגם.

בנוסף, חלק מהתוכן משתמש בקודים הקצרים של ה'גלריה' של WordPress על מנת להציג גלריות של תמונות. פעולה זו משתמשת במנגנות 'קבצים מצורפים' של WordPress, שמאפשר לתמונות להיות שייכות לתוכן. אם התוכן שלך משתמש בגלריות, הקפד להפעיל את המודול 'תרגום מדיה' של WPML. מודול זה יצרף את אותן תמונות לכל התוכן המתורגם. כל יופיעו אותם קובצי תמונה בגלריות בכל השפות.


משאבים נוספים

משאבים נוספים

משאבים נוספים

כדי לקבל אתרים מתורגמים באופן מלא, יש לתרגם את התוכן ואת כל שאר הטקסטים הנמצאים בערכת העיצוב ובתוספים הפעילים. אבל זה לא הכל, יש גם לוודא שקוד ה-PHP שטוען את התוכן ומציג אותו, טוען את התוכן בשפה הנכונה.

אנו ממליצים שתבחר ערכת עיצוב מהרשימה ההולכת וגדלה של ערכות עיצוב עם הכנה לרב-לשוניות. ניתן גם למצוא רשימה של תוספים עיקריים עם הכנה לרב-לשוניות.

כדי לתרגם את הטקסטים בערכות עיצוב ותוספים, קרא אודות לוקליזציה של ערכות עיצוב ותוספים.