Skip Navigation
מעודכן
ינואר 2, 2020

'ניהול התרגום' של WPML מספק לך עורך תרגום קלאסי ועורך תרגום מתקדם. שני עורכים אלו מתרגמים את התוכן שלך מהר יותר ובקלות רבה יותר.

הפעם הראשונה שניתן לבחור באיזה עורך להשתמש היא במהלך אשף ההגדרה של 'ניהול התרגום'. כדי לשנות זאת מאוחר יותר, עבור אל הדף WPML -> הגדרות. שם, הסתכל במקטע כיצד לתרגום פוסטים ודפים.

אפשרויות של עורך התרגום בדף 'הגדרות' של WPML.
אפשרויות של עורך התרגום בדף 'הגדרות' של WPML.

ישנן שתי אפשרויות:

  • תוכן חדש הוא התוכן שתתרגם מהרגע שתבחר באפשרות זו.
  • האפשרות השנייה היא לגבי תוכן שכבר תורגם באמצעות עורך התרגום הקלאסי.

למידע נוסף על החלפת עורכי תרגום, יש לעניין בדף שלנו אודות כיצד WPML עוקבת אחרי התרגומים שלך.