Skip Navigation
מעודכן
יוני 28, 2013

Translation Analytics עוזר לך לעקוב אחרי תרגום האתר שלך ומקל עליך לצפות בעיות פוטנציאליות בלוח הזמנים. הוא מראה לך ייצוג גרפי של ההתקדמות והיסטוריה לאורך זמן.

מעקב קל אחרי התקדמות של פרויקטי תרגום

התוסף Translation Analytics מאפשר לך לנהל את התקדמות פרויקטי התרגום שלך ישירות מתוך WordPress. ניתן לראות את ההתקדמות בשפות השונות ולטפל בבעיות בלוחות הזמנים לפני שיהיה מאוחר מדי.

ניתן לראות ייצוג גרפי של ההתקדמות לפי שפה, לפי מספר מילים ולפי אחוזים. בנוסף, ניתן להגדיר ולשנות את תאריכי היעד ואת מספר המילים הרצוי ליום. משתנים אלה ייצרו גרף התקדמות כללי המראה את ההתקדמות הצפויה עד לתאריך היעד.

סקירה

פרטים

תאריכי יעד

גרף התקדמות

תכונות עיקריות

  • סקירה: מראה את ההתקדמות של כל התרגומים בגרף עמודות ומאפשרת לך גם לראות את המספר המדויק של המילים המתורגמות והבלתי-מתורגמות.
  • פרטים: מציגה את ההתקדמות של כל שפה באופן דומה לסקירה ומאפשרת בקרה עדינה יותר על התרגומים.
  • תאריכי יעד: מאפשרת לך להגדיר תאריכי יעד ומהירות תרגום צפויה תוך ייצור תחזית להתקדמות לפי זמן.
  • גרף התקדמות: מציגה ייצוג גרפי של התקדמות הפרויקט לפי זמן ועוזר לך לאתר בעיות פוטנציאליות בלוח הזמנים.
המודול Translation Analytics זמין כחלק מהחבילה Multilingual CMS. להוראות מפורטות, קרא את התקנה ושימוש ב-Translation Analytics.