Skip Navigation
נכתב במקור
ינואר 2, 2020
מעודכן
ינואר 2, 2020

אם אתה מפתח אתר עבור לקוח, תוכל להפוך אותו למנהל תרגומים. הוא יטפל בכל מה שקשור לתרגום. אולם, עדיין תוכל להגביל אותו מלשנות חלקים חשובים של האתר.

יש שתי סיבות שבגינן השימוש בתפקיד מנהל תרגום הוא חשוב. ראשית, זה האתר של הלקוח שלך והוא מכיר את התוכן הכי טוב. הוא גם לא רוצה להיות תלוי בך לניהול התרגומים.

שנית, הלקוחות שלך אינם מפתחי WordPress. מומלץ מאוד להגביל את הגישה שלהם לחלקים קריטיים של ניהול האתר. באופן זה, אתה תטפל במערכת והם יטפלו בתוכן.

הגדרת מנהל תרגום

ניתן ליצור מנהלי תרגום בעת המעבר הראשון לדף WPML -> ניהול התרגום. האשף 'ניהול התרגום' יתחיל.

הגדרת מנהל תרגום באמצעות האשף 'ניהול התרגום'
הגדרת מנהל תרגום באמצעות האשף 'ניהול התרגום'

בחר משתמשים קיימים כמנהלי תרגום או צור חדשים עבור תפקיד זה.

על מנהל תרגום להיות לכל הפחות עורך WordPress.

מאידך, על מתרגמים מקומיים להיות בעלי רמת הגישה הנמוכה ביותר (מינויים). אולם, מנהל התרגום יוכל לטפל בכך.

כיצד להשתמש ב'ניהול התרגום'

סיימת להגדיר מנהלי תרגומים? עכשיו הם יוכלו לטפל בכל מה שקשור בתרגומים.