Skip Navigation
מעודכן
נובמבר 9, 2020

אם אתה מפתח אתר עבור לקוח, תוכל להפוך אותו למנהל תרגומים. הוא יטפל בכל מה שקשור לתרגום. אולם, עדיין תוכל להגביל אותו מלשנות חלקים חשובים של האתר.

יש שתי סיבות מדוע התפקיד 'מנהל תרגום' חשוב:

  1. זה האתר של הלקוח שלך והוא מכיר את התוכן שלו הכי טוב. הוא גם לא רוצה להיות תלוי בך לניהול התרגומים.
  2. הלקוחות שלך אינם מפתחי WordPress. מומלץ מאוד להגביל את הגישה שלהם לחלקים קריטיים של ניהול האתר. באופן זה, אתה תטפל במערכת והם יטפלו בתוכן.

הגדרת מנהל תרגום

ניתן ליצור 'מנהלי תרגום' בעת מעבר אל הדף WPML ← ניהול תרגום בפעם הראשונה האשף 'ניהול התרגום' יתחיל.

הגדרת מנהל תרגום באמצעות האשף 'ניהול התרגום'
הגדרת מנהל תרגום באמצעות האשף 'ניהול התרגום'

ניתן גם להוסיף 'מנהל תרגום' על-ידי מעבר אל WPML ← ניהול תרגום ולחיצה על הכרטיסייה תפקידי תרגום.

הגדרת 'מנהל תרגום' בהגדרות 'תפקידי תרגום'
הגדרת 'מנהל תרגום' בדף 'תפקידי תרגום'

ודא שלמשתמש שאתה בוחר עבור תפקיד זה יש לפחות הרשאות עריכה ב-WordPress.

לאחר יצירת 'מנהל תרגום', ניתן להגדיר שהוא יקבל התראות דוא"ל כשמשימת תרגום חדשה מסתיימת.

כיצד להשתמש ב'ניהול התרגום'

סיימת להגדיר מנהלי תרגומים? עכשיו הם יוכלו לטפל בכל מה שקשור בתרגומים.