Skip Navigation
נכתב במקור
דצמבר 30, 2019
מעודכן
אפריל 7, 2020

אם יש לך מספר אתרים, תוכל לחבר אותם על-מנת שהם יחלקו את אותה מכסה עבור תרגום אוטומטי.

כדי להתחבר ולנהל אתרים המחוברים למינוי התרגום האוטומטי שלך, עבור אל הדף WPML ← ניהול התרגום. שם, לחץ על הכרטיסייה כלי תרגום ,ולאחר מכן על כרטיסיית המשנה האתרים שלי.

חיבור וניהול אתרים המחוברים למינוי התרגום האוטומטי
חיבור וניהול אתרים המחוברים למינוי התרגום האוטומטי

חשוב להבין כיצד מיזוג האתרים עובד:

  • עליך לבחור איזה אתר יהיה "הראשי". זה האתר שיש לו מינוי תרגום אוטומטי פעיל שבו אתה רוצה להשתמש עבור כל האתרים.
  • כשאתה מחבר שני אתרים, תקבל קוד באתר אחד ותדביק אותו לאתר ה"ראשי".
  • במילים אחרות, מיזגת אתר אחת לתוך האתר ה"ראשי" ותוכל למזג אתרים רבים לתוך ה"ראשי".

כשתהיה מוכן, עקוב אחר ממשק המשתמש כדי לחבר את האתרים האחרים שלך ל"ראשי" או לנתק אותם ממנו.

לא יכול לחבר אתרים?

במקרים מסוימים, המערכת עלולה למנוע ממך לחבר (למזג) אתרים. להלן רשימת כללים שיעזרו לך להבין מתי ומדוע אתה לא יכול לחבר אתרים.

לא ניתן למזג אתרים שבשניהם יש מינויים פעילים.

אם לשני האתרים יש מינויים פעילים נפרדים עבור תרגום אוטומטי, עליך:

  1. לבטל את המינוי באחד משני האתרים.
  2. להמתין להפעלת החיוב עבור המינוי שבוטל (בדרך כלל לוקח כשעה).
  3. להקפיד לשלם עבור המילים שחויבו (אם ישנן).
  4. לקבל את קוד החיבור מהאתר שבו ביטלת את המינוי ולהזין אותו לתוך האתר שהמינוי שלו עדיין פעיל.

לא ניתן לחבר שני אתרים "ראשיים"

לא ניתן להוסיף אתר "ראשי" לאתר אחר.

לדוגמה, אם יש לך שלושה אתרים שיאנם מחוברים: אתרים A, B ו-C. ראשית ניתן לחבר כל שניים מהאתרים האלו. נניח שחיברת את אתרים A ו-B, כאשר A הוא האתר ה"ראשי". לאחר מכן תוכל להוסיף את אתר C לאתר ה"ראשי" A, אבל לא להיפך. לא ניתן להוסיף אתר "ראשי" A לאתר אחר, במקרה זה לאתר C.

לא ניתן לחבר אתרים בעלי חוב במינוי התרגום האוטומטי

אם יש לאתר מילים שלא שולמו, יהיה עליך לשלם עבורם לפני שתוכל לחבר את האתר לאתר אחר.