Skip Navigation
נכתב במקור
דצמבר 30, 2019
מעודכן
נובמבר 13, 2020

חיבור מספר אתרים תחת אותו חשבון תרגום אוטומטי משתף את זיכרון התרגום, המילון ומכסת המילים.

כדי לחבר ולנהל אתרים המחוברים לחשבון התרגום האוטומטי שלך:

 1. עבור אל WPMLניהול התרגום
 2. לחץ על הכרטיסייה כלי תרגום
 3. אם אין לך חשבון תרגום אוטומטי באתר זה, גלול למטה אל העתק קוד העברה.
  העתקת קוד ההעברה כדי לשתף את מכסת התרגום האוטומטי של אתר אחר
 4. אם יש לך חשבון תרגום אוטומטי באתר זה, לחץ על תשלום והגדרות והרחב את התפריט הנפתח אתרים מחוברים
 5. כאן, תראה שתי אפשרויות: העתק קוד העברה, והזן מפתח חיבור של אתר אחר.
 6. הזנת מפתח החיבור של אתר אחר

  חשוב להבין כיצד מיזוג האתרים עובד:

 • עליך לבחור איזה אתר יהיה "הראשי". זה האתר שיש לו חשבון תרגום פעיל שבו אתה רוצה להשתמש עבור כל האתרים.
 • בעת חיבור שני אתרים, תקבל קוד באתר שלך ותדביק אותו באתר ה"ראשי".
 • במילים אחרות, מיזגת אתר אחת לתוך האתר ה"ראשי" ותוכל למזג אתרים רבים לתוך ה"ראשי".

כשתהיה מוכן, עקוב אחר ממשק המשתמש כדי לחבר את האתרים האחרים שלך ל"ראשי" או לנתק אותם ממנו.

לא יכול לחבר אתרים?

במקרים מסוימים, ייתכן שהמערכת תמנע ממך לחבר אתרים. להלן רשימת כללים שיעזרו לך להבין מתי ומדוע אתה לא יכול לחבר אתרים.

לא ניתן למזג אתרים שיש לשניהם חשבונות פעילים

אפ יש לשני האתרים חשבונות תרגום אוטומטי פעילים ונפרדים, עליך:

 1. לבטל את החשבון באחד משני האתרים.
 2. המתן להפעלת השינוי עבור החשבון שבוטל (בדרך כלל אורך כשעה).
 3. שלם את חשבונית הסיום עבור החשבון שבוטל.
 4. קבל את קוד החיבור מההאתר בעל החשבון שבוטל והזן אותו לתוך האתר בעל החשבון הפעיל.

לא ניתן לחבר שני אתרים "ראשיים"

לא ניתן להוסיף אתר "ראשי" לאתר אחר.

לדוגמה, אם יש לך שלושה אתרים שיאנם מחוברים: אתרים A, B ו-C. ראשית ניתן לחבר כל שניים מהאתרים האלו. נניח שחיברת את אתרים A ו-B, כאשר A הוא האתר ה"ראשי". לאחר מכן תוכל להוסיף את אתר C לאתר ה"ראשי" A, אבל לא להיפך. לא ניתן להוסיף אתר "ראשי" A לאתר אחר, במקרה זה לאתר C.

לא ניתן לחבר אתרים שיש להם חוב בחשבון התרגום האוטומטי.

אם יש לאתר חשבונית שלא שולמה, יהיה עליך לשלם אותה לפני שתוכל לחבר את האתרים זה לזה.

ניתוק אתרים

כדי לנתק אתרים שקושרו יחד.

 1. עבור אל WPMLניהול התרגום ולחץ על הכרטיסייה כלי תרגום.
 2. לחץ על תשלומים והגדרות והרחב את התפריט הנפתח אתרים נחוברים.
 3. לחץ על סמל האשפה שליד האתר שאתה רוצה לנתק.

 4. ניתוק אתרים שחולקים מכסת תרגום אוטומטי
  ניתוק אתרים שחולקים מכסת תרגום אוטומטי

  חשוב! מכיוון שאתרים מחוברים חולקים זיכרון, מילון מונחים ומכסת מילים, עליך לשים לב לבעיות הפוטנציאליות הבאות בעת ניתוק אתרים.

  ניתוק אתר משני

  אם תנתק אתר משני, אתר זה יאבד את הגישה למכסת מילים משותפת, למילון ולזיכרון התרגום.

  ניתוק אתר ראשי

  אם תנתק את האתר הראשי, האתרים המשניים שלך ימשיגו לחלוק זיכרון תרגום ומילון, אבל כבר לא תהיה להם גישה למילים עבור תרגומים. האתר הראשי לא יוכל לגשת לזיכרון התרגום או למילון.