Skip Navigation
מעודכן
דצמבר 30, 2019

עורך התרגום הקלאסי של WPML מאפשר לתרגם כל סוג תוכן מתוך הניהול של WordPress.

תור משימות למתרגמים

כאשר מנהלים שולחים תוכן לתרגום, המתרגמים שלך יקבלו הודעות בדוא"ל.

מתרגמים לא יראו את לוח הבקרה של התרגום. במקום זאת, לכל מרגם יש תור של משימות שאותן שלח לו מנהל האתר.

מתרגמים עוברים אל WPML -> תרגומים כדי לקבל את תור המשימות הממתינות.

תור משימות תרגום
תור משימות תרגום

תרגום באמצעות עורך התרגומים של WPML

כאשר מתרגמים לוחצים על ערוך, מרשימת המשימות הממתינות שלהם, הם מועברים אל עורך התרגום של WPML. שם הם יכולים לראות את המקור ואת התרגום זה לצד זה.

כאן מופיע אותו פוסט שלום עולם, בעורך התרגום.

שימוש בעורך התרגום
שימוש בעורך התרגום

פוסט בלוגמכיל כותרת, גוף, תגים וקטגוריות. עורך התרגום מציג כל אחד מהם בשדה אחר. ניתן לראות את המקור ואת התרגום ולהשוות ביניהם.

בדיוק כמו בעורך הרגיל של WordPress, עורך התרגום גם כולל מצב עריכת HTML ומצב עריכה חזותי.

לאחר השלמת כל שדה, לחץ על תיבת הסימון תרגום הסתיים כדי לעבור לשדה הבא.

תרגום שדות בעלי תמונות וסוגי מדיה אחרים

עורך התרגום לא מאפשר להוסיף מדיה לתוכן בזמן התרגום.

בצע את השלבים הבאים כדי לתרגום שדות הכוללים מדיה:

  1. העתק את השדה מהמקור. תראה את המדיה מופיעה בתרגום.
  2. תרגם את הטקסטים.
  3. לחץ על תיבת הסימון כדי לציין שהתרגום הושלם.

התמונה הבאה ממחישה זאת עם דוגמה פשוטה שבה הגוף של דף כולל תמונה.

תרגום שדות הכוללים מדיה
תרגום שדות הכוללים מדיה

תרגום מונחי טקסונומיה

כפי שמוזכר לעיל, כאשר סוג פוסט נשלח לתרגום, WPML ישלח יחד איתו את כל מונחי הטקסונומיה המשויכים לסוג פוסט מסוים. מתרגמים יוכלו לראות ולתרגם אותם ישר מתוך עורך התרגום.

תרגום חוזר של מונחי טקסונומיה שכבר תורגמו עלול להיות לא רצוי ולגרום לבעיה בשיוכי סוג פוסט למונחים במיוחד כאשר עוד מסמכים מחוברים למונח טקסונומיה מסוים. מסיבה זו, מנהלי מערכת יכולים למנוע תרגום של מונחי טקסונומיה שכבר תורגמו. ההגדרה נמצאת בדף WPML -> הגדרות, תחת המקטע כיצד לתרגם פוסטים ודפים.

חסום תרגום של מונח טקסונומיה
אפשרות למניעת תרגום חוזר של מונחי הטקסונומיה

כאשר תפעיל הגדרה זו, המתרגמים לא יוכלו לערוך תרגומים של מונחים שכבר תורגמו.