חפש את הסמל 'מוכן לרב-לשוניות' בתוסף לפני שתקנה אותו.

המשמעות של סמל זה היא שבדקנו את התוסף ואישרנו אותו. אם אינך בטוח, צור קשר עם המחבר והפנה אותו לתוכנית האישור שלנו.

הרחבות WooCommerce שמוכנות לרב-לשוניות

הרחבות רבות של WooCommerce פועלות מצוין באתרים רב-לשוניים. כדי לבדוק זאת, אנו עובדים עם מחברי הרחבות ומבצעים בדיקות נרחבות. לאחר מכן, אנו רושמים כאן הרחבות אלה.

דף זה מציג את רשימת ההרחבות של WooCommerce. לרשימה כללית יותר של התוספים שנבדקו עם WPML, עיין ברשימת התאימות של התוספים.

כדי להשתמש בכל אחד מהתוספים האלה, יש צורך ב-WPML וב-WooCommerce Multilingual.

שם התוסף תאימות
Advanced Flat Rate Shipping For WooCommerce Pro נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Advanced Flat Rate Shipping Method For WooCommerce נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Automate Woo נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Braintree For WooCommerce Free נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Canada Post WooCommerce Shipping נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Checkout Field Editor נבדק על-ידי צוות WPML
Color Filters for WooCommerce נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Conditional Woo Checkout Field נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
DIBS Form נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Dokan נבדק על-ידי צוות WPML, נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Dynamic Pricing and Discounts for WooCommerce נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Easy Checkout Field Editor נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Extra Product Options נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Flat Rate per State/Country/Region for WooCommerce נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Genesis Connect for WooCommerce תואמת ל-WPML
GLS for WooCommerce נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Improved Variable Product Attributes נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
InstantSearch+ for WooCommerce תואמת ל-WPML
Kahanit Table Rate Shipping נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Klarna נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Mollie Payments for WooCommerce נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Multibanco (IfthenPay gateway) for WooCommerce נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
myPOS Virtual נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Order Delivery Date נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
PayPal Advanced תואמת ל-WPML
PayPal for WooCommerce נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Per Product Shipping נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Print Invoices & Packing lists נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML
Product Enquiry Pro for WooCommerce נבדקה על-ידי צוות WPML. המחבר מאשר שאין שינויים חדשים המשפיעים על התאימות., תואמת ל-WPML
Product/Review CSV Import Export נבדק על-ידי צוות WPML, תואמת ל-WPML