דלג על ניווט
Contact developer Looking for a quick reply?
Type of work:

Add new features, Help writing content, Integrate with an external system, SEO, Troubleshoot and fix problems, Update or fix an existing site, בנה אתר חדש, לפתח את הפונקציונליות של האתר, שילוב עם מערכת חיצונית

Project size:
  • Agency/Enterprise
Maintenance:

I can maintain sites

Site categories:

E-commerce, בלוג, חֲבֵרוּת, חוֹבֶרֶת, חינוך, מדריך

Favorite WordPress themes:

Angle, Divi, Health-Center, Octopus, Risotto, U-design, edena, infinity-pro, real places, werkstatt

Project budget:

Minimum budget is 750 USD

Report a problem

[ENG ] Multi-language web programming and online stores fully configured and ready to use.
Specialists in designers and administrations. Now also for companies.
Custom projects with custom programming. Full web maintenance (WordPress, Hosting, email and domains)

Sorry: Contact in English only by email 

[CAT] Programació web multiidioma i botigues online totalment configurades i a punt per utilitzar.
Especialistes en dissenyadors i administracions. Ara també per a empreses.
Projectes personalitzats amb programació a mida.
Manteniment complert (manteniment WordPress, Hosting, correu i dominis)

[CAST] Programación web multiidioma y tiendas online totalmente configuradas y listas para usar.
Especialistas en diseñadores y administraciones. Ahora también para empresas.
Proyectos personalizados con programación a medida.
Mantenimiento completo (mantenimiento WordPress, Hosting, correo y dominios)

We're from Barcelona (Catalunya, Europe)

WPML user since: נובמבר, 2013

Contractor since: פברואר, 2018

Spain