WPML יכול לשרת שפות שונות מדומיינים או תתי-דומיינים שונים. כדי שזה יעבוד, יש צורך בהגדרה של שרת האינטרנט שלך. נתחיל בתיאוריה של אופן הפעולה כדי שתוכל להבין כיצד להגדיר זאת בשרת שלך.

השלבים לעיבוד בקשות מדומיינים שונים.

כשתגיע בקשה, זה מה שיקרה:

  1. ה-DNS יאמר לדפדפן היכן האתר מתארח.
  2. שרת האינטרנט יקבל את הבקשה ויחליט איזה מארח וירטואלי יענה.
  3. המארח הווירטואלי יריץ את WordPress ואת WPML. WPML יאמר ל-WordPress איזה דף להחזיר עבור כל שפה.

כדי ששפות בדומיינים שונים יעבוד, כל השפות צריכות להצביע לאותה התקנה של WordPress. עליך להגדיר את התצורה של DNS ושל Apache כדי לעשות זאת.

אם אתה מוצא את עצמך עורך את .htaccess בניסיון לכוון בקשות מדומיין אחד לשני, אתה עושה משהו לא בסדר. יש רק התקנה אחת של WordPress, לכן אין אל מה לכוון.

1) הגדר את ה-DNS

אתה צריך לרשום את כל הדומיינים או תתי-הדומיינים לשפות שונות. כיצד תעשה זאת תלוי במידה רבה בלוח הבקרה של המארח שלך, אבל התוצאה הסופית תמיד תהיה זהה. על כל הדומיינים לפנות לאותו שרת אינטרנט.

אם אתה מריץ אתר מקומי (localhost) ורוצה לבדוק תצורה זו, יהיה עליך לערוך את הקובץ hosts ולהוסיף ערכים עבור הדומיינים השונים.

בדרך כלל, כתובת השרת המקומי היא 127.0.0.1, לכן אם תרצה לבדוק דומיינים כגון es.local ו-de.local, הוסף זאת לקובץ hosts הקיים שלך:

127.0.0.1  es.local
127.0.0.1  de.local

במחשבי Linux, הקובץ hosts נמצא בספרייה /etc/hosts. ב-Windows,הוא בדרך כלל בספרייה C:WINDOWSsystem32driversetchosts.

2) הגדר את שרת האינטרנט

בדוגמה שלנו נשתמש ב-Apache ונסביר כיצד נראים קובצי התצורה. יתכן ולשרת שלך יש לוח בקרה מעל Apache שמוסיף שליטה גרפית יפה על קובצי התצורה של Apache. אם אינך יכול להחליט כיצד לממש זאת באמצעות לוח הבקרה שלך, תוכל להעתיק מכאן את הדוגמה ולבקש זאת מספק האירוח שלך.

הדרך הקלה ביותר היא להחזיק כניסת VirtualHost אחת עבור כל הדומיינים ולהשתמש בהוראות של ServerAlias כדי לומר ל-Apache לענות לדומיינים השונים עם אותו מארח וירטואלי.

לדוגמה:

<VirtualHost *>
  DocumentRoot /your_wp_install_directory/wordpress
  ServerName www.english-domain.com
  ServerAlias www.french-domain.fr

  ... your other stuff here ...
</VirtualHost>

זה אומר ל-Apache שיש התקנה אחת של WordPress שעונה לבקשות מ-www.english-domain.com ו-www.french-domain.fr. זה לא משנה שאלו דומיינים או תתי-דומיינים שונים לחלוטין.

אם אינך יודע כיצד להגדיר ServerAlias בקובץ המארחים הווירטואליים (ייתכן שזה הבגלל שאין לך גישה ישירה אליו), תוכל להגדיר שני מקטעים של VirtualHost, ששניהם מצביעים בדיוק לאותו DocumentRoot (הנתיב שבו מותקן WordPress), אבל עם ערכי ServerName שונים.

תוכל לבדוק הגדרה זו גם ללא WPML (מומלץ). עבור לשני הדומיינים ובדוק שאתה רואה את אתר WordPress שלך.

הערה: ספקי אירוח משותף רבים לא יאפשרו לך לערוך את קובץ התצורה של Apache באופן ישיר. במקום זאת תוכל לנסות ליצור דומיינים של cPanel-addon שמצביעים לאותה התקנה פיזית של WordPress.

3) אמור ל-WPML שאתה משתמש בשפות שונות בדומיינים

לאחר שהגדרה זו תפעל, תוכל לומר ל-WPML להשתמש בה כדי לקבוע את השפה.

עבור אל WPML->שפות. בחר שפות 'דומיין נפרד לכל שפה'. WPML יבקש ממך את הדומיינים של כל שפה. הזן, אמת ושמור.

שפות לכל דומיין ב-WPML

ערכי ברירת המחדל ש-WPML מגדיר בשדות השפה הם תתי-דומיין עם שמות האזורים. תוכל להחליף אותם בשמות הדומיין האמיתיים שלך.


תמיכה בריבוי אתרים

שאלה נפוצה זו מתארת את השלבים להגדרת שפות בדומיינים עבור התקנה של WordPress באתר אחד.

ניתן להשתמש בשפות בדומיינים במצב ריבוי אתרים לאחר הגדרת הצורה נוספת. כדי לעשות זאת, עיין במדריך להגדרת שפות דומיינים במצב ריבוי אתרים.