אם התקנת את WPML וחלק מהתוכן שלך לא מוצג, רוב הסיכויים שטבלאות השפה של WPML לא נוצרו כהלכה במהלך ההתקנה. זה יכול לקרות אם השרת התנתק במהלך ההתקנה או שמתרחשת בעיה אחרת.

כדי לתקן את המצב, יהיה עליך להסיר לחלוטין את WPML ואת כל מידע השפות שלו, ולהפעיל אותו שוב.

עבור אל WPML->תמיכה->פתרון בעיות. הקישור לפתרון בעיות נמצא בחלק השמאלי התחתון של הדף.

דף התמיכה של WPML

בדף 'פתרון בעיות', חפש את המקטע איפוס.

אפס את WPML

סמן את תיבת הסימון ולחץ על הלחצן. לא ניתן לבטל פעולה זו. היא תמחק את כל מידע השפה מהאתר שלך כהכנה להתקנה חדשה.

לאחר מכן עבור אל הדף תוספים והפעל שוב את WPML.

אם הבעיה ממשיכה, הפעל את מצב איתור באגים וחפש שגיאות ואזהרות PHP במהלך ההפעלה.