כדי להפוך סוגים מותאמים אישית ב-WordPress לרב-לשוניים, יש להגדיר את הסוגים המותאמים אישית בהתאם לנוהל המומלץ של WordPress.

  1. וודא שהם רשומים בוו init
  2. לעולם אל תשתמש בקריאת GetText עבור סוג פוסט מותאם אישית
  3. השתמש תמיד בקבועים TRUE ו-FALSE. ייתכן ש-0 ו-1 לאט יעבדו.
  4. חפש תיעוד מלא בקודקס של WordPress – http://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_post_type

להלן דוגמה עובדת שבה אנו משתמשים באתר.

<?php
add_action('init', 'icl_theme_register_custom', 0);
function icl_theme_register_custom() {
 register_taxonomy(
 'service_type',
 array('post', 'page'),
 array(
 'hierarchical' => true,
 'label' => 'Service type',
 'query_var' => true,
 'rewrite' => true
 )
 );

 register_post_type( 'testimonial',
 array(
 'description' => __( 'Testimonials.' ),
 'labels' => array(
 'name' => __( 'Testimonials' ),
 'singular_name' => __( 'Testimonial' ),
 'add_new' => __( 'Add New' ),
 'add_new_item' => __( 'Add New Testimonial' ),
 'edit' => __( 'Edit' ),
 'edit_item' => __( 'Edit Testimonial' ),
 'new_item' => __( 'New Testimonial' ),
 'view' => __( 'View Testimonial' ),
 ...

לאחר מכן ניתן לבחור אם אפשר לתרגם סוגים מותאמים אישית אלה או לא.

עבור אל הדף WPML -> הגדרות וגלול את המקטע עבור הסוג המותאם אישית שאתה רוצה שיהיה אפשר לתרגם אותו. לדוגמה, תוכל לגלול אל המקטע תרגום טקסונומיות.

מתן אפשרות לתרגום של טקסונומיה מותאמת אישית
מתן אפשרות לתרגום של טקסונומיה מותאמת אישית

כאשא ניתן לתרגם סוגים מותאמים אישית, יש להם מאפייני שפה. כל ערך יופיע בשפה ספציפית בלבד וניתן לתרגמו לשפות אחרות.

WPML יסנן את הערכים לפי שפה כשתשתמש בקריאות API של WordPress כדי לטעון אותם.

כאשר לאניתן לתרגם סוגים מותאמים אישית, WPML לא יסנן אותם והישויות יופיעו עבור כל השפות. זה שימושי אם הנתונים לא ייחודיים עבור כל שפה.

שמור