כרגע, ניתן לתרגם זיהויים של מונחי טקסונומיה אך לא ניתן לתרגם את זיהויי הטקסונומיה הבסיסית באמצעות WPML.

לדוגמה, נניח שיש לך טקסונומיה מותאמת אישית בשם "Book Genres", עם מונחים כגון "Science Fiction" ו-"Biographical". WPML מאפשר לך לתרגם זיהויים של מונחים ("science-fiction", "biographical"), אבל לא ניתן לתרגם את הזיהוי של הטקסונומיה הראשית ("book-genres").

ייתכן שתכונה זו תתווסף בעתיד, אבל אין לנו תוכניות מוגדרות לכך.