תוספים מסוימים זקוקים לקובץ תצורה מיוחד כדי להיות תואמים באופן מלא ל-WPML.

עבור תוספים רבים, תצורה זו מאוחסנת במאגר WPML והקובץ נשלף כשהתוסף מופעל.

אם בעיות מטמון מונעות את השליפה, ניתן להפעיל זאת באופן ידני.

עבור אל לוח הבקרה -> עדכונים. גלול למטה למקטע בשם תאימות של ערכת עיצוב ותוספים ל-WPML ולחץ על הלחצן עדכן.

הלחצן 'עדכן' במסך העדכון של WordPress
הלחצן 'עדכן' במסך העדכון של WordPress

WPML יטען את הגדרה האחרונה של של קובצי תצורת השפה עבור התוספים.