ברירת המחדל של פקדי השפה בדף 'מוצרים' של WooCommerce היא מוסתרת. כאשר הם מופעלים, הם עלולים לגרום להגדלת זמן הטעינה של הדף.

המקום המומלץ לתרגום מוצרים הוא מלוח בקרת המוצרים של WooCommerce Multilingual. ניתן להגיע ללוח הבקרה ולכרטיסייה מוצרים מאזור הניהול של WordPress על-ידי מעבר אל הדף WPML->WooCommerce Multilingual.

ניתן להפעיל את פקדי השפה מהתפריט אפשרויות מסך שבראש הדף 'מוצרים' של WooCommerce.