למזלנו, WordPress חזתה מראש מצבים שבהם דברים אינם מתרחשים כמתוכנן, וכללה יכולות לאיתור באגים שיציגו לך מה הבעיה.

הסתכל בדף מציאת באגים ב-WPML כדי לראות כיצד להפעיל את משאבי איתור הבאגים והיכן לדווח על בעיות.