מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Image isn't showing up tranlated 1 2

נפתח על ידי nikolajW בEnglish Support

3 25 לפני 2 שעות, 55 דקות

Marcos Vinicios Barreto

Wrong translation loaded in classic editor after changing default language

נפתח על ידי ramonC-10 בEnglish Support

2 12 לפני 7 שעות, 17 דקות

ramonC-10

Backslashs nach Übersetzung (WPbakery)

נפתח על ידי lutzH-2 בSupport in Deutsch

2 3 לפני 9 שעות, 42 דקות

lutzH-2

In woocommerce multilingual is no text to translate in the pagebuilder 1 2

נפתח על ידי stefanF-21 בEnglish Support

3 21 לפני 10 שעות, 2 דקות

stefanF-21

Problems with WPML and Cornerstone (X Theme)

נפתח על ידי svenG-16 בEnglish Support

2 10 לפני 11 שעות, 9 דקות

svenG-16

Text of a 3rd party elementor widget doesn't appear on translate page

נפתח על ידי thorstenR-2 בEnglish Support

3 6 לפני 13 שעות, 38 דקות

thorstenR-2

WPML translation with Cornerstone (manual)

נפתח על ידי diegoC-14 בEnglish Support

2 9 לפני 13 שעות, 51 דקות

diegoC-14

Translating Elementor Pro template: footer

נפתח על ידי ilkkaO בEnglish Support

2 2 לפני 14 שעות, 21 דקות

Carlos Rojas

WPML and Elementor Coming Soon still not working

נפתח על ידי jamesB-50 בEnglish Support

3 4 לפני 15 שעות, 56 דקות

Bruno Kos

Elementor page lay-out not duplicating for a secondary language

נפתח על ידי joW-2 בEnglish Support

2 4 לפני 16 שעות, 11 דקות

Bigul

WPML Flaggen nach Sprache/Region sortiert

נפתח על ידי jennyW בSupport in Deutsch

2 2 לפני 18 שעות, 8 דקות

Marcel

Code Block übersetzen – bitte um Hilfe

נפתח על ידי jennyW בSupport in Deutsch

2 5 לפני 18 שעות, 16 דקות

jennyW

Manque des champs de traduction

נפתח על ידי david Leblanc בAssistance en français

2 3 לפני 18 שעות, 33 דקות

Andrés

Some WP-Bakery fields 'us_counter: final' are not showing up in WPML editor

נפתח על ידי jeoffreyV בEnglish Support

3 4 לפני 19 שעות, 55 דקות

Riffaz

live site is down

נפתח על ידי danielak-8 בEnglish Support

2 7 לפני 23 שעות, 3 דקות

danielak-8