אין היום תומכים זמינים לעבודה בפורום Hebrew. הרגש חופשי לפתוח קריאות ונטפל בהן ברגע שנהיה מקוונים. תודה על הבנתך.

תגיות: 

This topic contains 20 תגובות, has 2 משתתפים.

Last updated by Itamar לפני 2 חודשים, 4 שבועות.

Assigned support staff: Itamar.

מאת תגובות
אוגוסט 5, 2018 at 3:45 pm #2613800

oshra.greenblat@gmail.com

hebrew after english:

The problem:
I built a website in Hebrew using elementor pro
hidden link
I have 3 page templates for a single post
Page 1 template for each single post - which has a blue bar above and is narrow.
Page Template 2 Single post without blue stripe - Go to home page.
Page 3 Template Single wide post (with blue bar) - for a number of specific pages (contact us, areas of activity, education and information).
I've set the terms to:
Template 1 - for all pages except the widths (the 3 that will be used for them)
Template 2 - Only for home page
Template 3 - For specific pages
The idea is that the customer will not have to build each page individually in the elementor and yet they will have a structure as I wanted.
In Hebrew it works great.
It is not clear to me how I am supposed to translate all this logic into English.
I translated the pages themselves into English (using WPML of course)
I tried to translate the three Templats into English and set the terms in English in accordance with the English pages, but I always get empty pages in English or all the logic goes wrong for me in Hebrew.
I also saw that when WPML translators of templates are empty and i have to create theme again in english..
I would be happy to understande how it should beworking.
Thanks

התקלה:
בניתי אתר בעברית באמצעות אלמנטור פרו
hidden link
יש לי 3 תבניות עמוד לפוסט יחיד
תבנית עמוד 1 לכל פוסט יחיד - שבה יש פס כחול למעלה והיא צרה.
תבנית עמוד 2 פוסט יחיד ללא פס כחול – עבור דף הבית.
תבנית עמוד 3 פוסט יחיד רחב (עם פס כחול) – עבור מספר עמודים מסויימים (צור קשר, תחומי פעילות וחינוך והסברה).
הגדרתי את התנאים כך:
תבנית 1 – לכל העמודים למעט הרחבים (אלו ש 3 תשמש להם)
תבנית 2 – רק עבור דף הבית
תבנית 3 – עבור מספר עמודים ספציפים
הרעיון הוא שלא יצטרכו לבנות כל עמוד בנפרד באלמנטור ובכל זאת יהיה להם מבנה כפי שרציתי.
בעברית זה עובד מצויין.
לא ברור לי איך אני אמורה לתרגם את כל הלוגיקה הזו לאנגלית.
תרגמתי את העמודים עצמם לאנגלית (באמצעות WPML כמובן)
ניסיתי לתרגם את שלושת הטמפלטים לאנגלית ולהגדיר באנגלית את התנאים בהתאם לעמודים הקיימים באנגלית אבל אני כל הזמן מקבלת באנגלית עמודים ריקים או שכל הלוגיקה משתבשת לי גם לעברית.
גם ראיתי שכשמתרגמים טמפלטים באמצעות WPML הם נוצרים ריקים.
אשמח להכוונה.
תודה.

אוגוסט 5, 2018 at 4:10 pm #2613841

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

Hi and thanks for assigning this ticket to me.

Since we are on the English forum, I'll continue in English.
Please let me know if it is Ok with you.

Could you please let me have access to your site and tell me where I can see the issue?
I need to understand better what you have done there.
I'm not familiar with the conditions logic for templates of Elementor. So it would be great if you could explain to me what you did exactly. Sometimes screen-shots illustrating what you mean may go a long way to clarify what words fail to transmit, so if you like, make use of “upload an image” below the comment area. Then I might also need to test it on my test site.

I would like to request temporary access (wp-admin and FTP) to your site to take a better look at the issue. It would be better to a testing site where the issue is replicated.
You will find the needed fields for this below the comment area when you log in to leave your next reply. The information you will enter is private which means only you and I can see and have access to it.
Maybe I'll need to replicate your site locally. For this, I’ll need to temporarily install a plugin called “Duplicator” on your site. This will allow me to create a copy of your site and your content. Once the problem is resolved, I will delete the local site. Let me know if this is ok with you.
** IMPORTANT **
- Please make a backup of site files and database before providing us access.
- If you do not see the wp-admin/FTP fields, this means your post & website login details will be made PUBLIC. DO NOT post your website details unless you see the required wp-admin/FTP fields. If you do not, please ask me to enable the private box. The private box looks like this:
hidden link

Thanks,
Itamar.

אוגוסט 6, 2018 at 2:27 pm #2616202

oshra.greenblat@gmail.com

Any news for me? It still behaves unexpectedly. Adding a page template makes it behave differently. Now for example the page "areas of activity" in Hebrew become narrow while in English worked out. All this while I deliberately did not touch the conditions of these page templates and did not touch these page templates. I added an English translation to another page template. Archive Page Template. (By the way, every page template I add to the English translation is empty and needs to be rebuilt for English).

אוגוסט 6, 2018 at 5:27 pm #2616929

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

Hi and sorry for the late response here.

I've checked your site now, but I'm sorry I'm still confused about what goes wrong in your site.
Have you followed our instructions about how to work with WPML and the Elementor plugin?
Specifically, you can see how to work with templates here.
https://wpml.org/documentation/plugins-compatibility/elementor/#translate-elementor-templates
Are you following these steps and still not getting the desired results?

Thanks,
Itamar.

אוגוסט 7, 2018 at 7:26 am #2618730

oshra.greenblat@gmail.com

Yes i read that but i am not just transltate elementor templates. the problem is not with the templates but with the conditions.
i am not using only free elementor templates, i am using elementor-pro and built page-templates (single type). i am building all my site with elementor-pro and i am using conditions.
WPML handle with single conditions like having template of header to entire site in Hebrew and header template for entire site in english (translation of the header in hebrew). but when i have some single template (3 in my case) and i have condition to declare Which template to use in any page, in Hebrew it works great but when involve another language (english) i got Mismatch.
the problem is with the way WPML handle conditions of single post templates.

אוגוסט 7, 2018 at 2:34 pm #2620646

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

Hi.

I'm trying to understand the conditions issue.
I'm sorry but there things that I need to learn myself.
I've tested things on your site and recorded a screencast, so maybe I can show better what I try. Please see it here hidden link (Hebrew).
Also in your templates, I do not see any content. Only the contact form that then is missing on the front-end.
Are you sure that this is the right way to do it, add a template without content and then change it on the page?
Isn't the changes that you are making on the page affect the width of the content?
I was watching this tutorial from Elementor.
hidden link
So can you please write to me the exact steps that I need to do to replicate this issue?

Thanks,
Itamar.

אוגוסט 7, 2018 at 3:55 pm #2620939

oshra.greenblat@gmail.com

English after Hebrew.

טוב אני אענה בעברית כי זה הרבה יותר קל לי (ותסלח לי ששמה תרגום של גוגל שהוא כנראה לא 100%)
אתה יצרת טמפלט כשהיית בלשונית "הכל". כנראה שבחרת שהתבנית תהיה מסוג עמוד אז זו תבנית מסוג עמוד. זו תבנית שכנראה אין לה תנאים. זו תבנית שנועדה להשתלב בעמודים אחרים. כאלו תבניות יש גם באלמנטור הרגיל והחינמי. תבניות של עמוד ותבניות של אזורים (תחת הלשוניות תוכן ו sectionבהתאמה).
באלמנטור פרו יש תבניות מסוג אחר ולהן יש תנאים. יש תבנית מסוג האדר ותבנית מסוג פוטר ותבנית מסוג סינגל ותבנית מסוג ארכיב.
עם האדר ופוטר הסתדרתי גם מבחינת התרגום שלהם לאנגלית אולי בגלל שיש לי האדר אחד בעברית והתנאי שלו הוא "כל האתר" ויש פוטר אחד בעברית והתנאי שלו הוא "כל האתר". כשהוספתי את האנגלית לאתר אז תרגמתי את הטמפלט מסוג האדר לאנגלית והכל עבר בשלום והמערכת יודעת להציג לי בעמודים באנגלית את ההאדר באנגלית ובעמודים בעברית את ההאדר בעברית.
הבעיה היא כאמור עם תבניות עמוד מסוג סינגל. האלמנטור פרו מאפשר להגדיר תבניות עמוד כמו שפעם היינו חייבים לעשות בקוד. אלו תבניות שנועדו להציג באמצעותן את התוכן של העמוד שלנו. אז יש לי 3 תבניות עמוד מסוג סינגל. אחת רק לדף הבית (שבה אין פס כחול למעלה), אחת לרוב העמודים והיא צרה עם פס כחול למעלה (ההגדרה של הרוחב היא בהחלט בתבנית העמוד באמצעות מרווח פנימי לעמודה שמכילה את תוכן הפוסט) ותבנית עמוד שלישית רחבה עם פס כחול. תוכן העמודים גם בנוי באלמנטור זה נכון אבל תבנית העמוד מגדירה איפה יוצג התוכן – האם בתוך עמודה רחבה או צרה והאם יש או אין פס כחול מעל.
שים לב שתבניות העמוד לא באמת ריקות. יש בהן ווידגט של אלמנטור פרו בשם page-content. תוכן העמוד. הם מציגות את תוכן העמוד בצורה דינאמית. כל פעם תוכן של עמוד אחר.

גם אני צילמתי סרטון. אולי זה יעזור.
hidden link
ושוב תודה גדולה!

Well I'll answer in Hebrew because it's a lot easier for me (and forgive me for having a Google translation that is probably not 100%)
You created a templet when you were in the "All" tab. You probably chose the template to be a page type so it is a page type template. This is a pattern that probably has no conditions. This is a template designed to fit into other pages. Such patterns also exist in the ordinary and free element. Page templates and region templates (under the Content and Section tabs respectively).
Elementor Peru has different types of templates and they have conditions. There is a maple pattern and a Potter pattern and a single format and an archive format.
With Hadar and Potter, I also managed to translate them into English, perhaps because I have one Adar in Hebrew and its condition is "all the site" and there is one exempt in Hebrew and its condition is "the whole site". When I added the English to the site, I translated the Hadar type into English and everything went well and the system knows how to show me the pages of the Hadar in English and on Hebrew pages the Hadar in Hebrew.
The problem is with single page templates. The Element Pro allows you to define page templates as we once had to do in the code. These are templates designed to display the content of our page. So I have 3 single page templates. One is only for the home page (with no blue bar above), one for most pages and narrower with a blue stripe above (the width setting is definitely in the page format with an inner space for the column containing the post content) and a third wide page format with a blue stripe. The content of the pages is also built in this element, but the page layout defines where the content will be displayed - whether in a wide or narrow column and whether or not there is a blue stripe above.
Note that the page formats are not really empty. They have a widget of a proletor called page-content. Page content. They display the page content dynamically. Each time the content of another page.

I also filmed a video. Maybe it will help.
hidden link
And thank you again!

אוגוסט 7, 2018 at 8:32 pm #2621809

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

הי ותודה רבה על ההסברים המפורטים ועל הסרטון.
זה מאוד עוזר לי להבין את הבעיה ולהתקדם לקראת פיתרון.
העברתי את הדיון הזה לפורום העברי על מנת שלשנינו יהיה קל יותר להתכתב בעברית (ימין שמאל וכל זה).
אוכל להתעמק בהסברים שלך מחר ולראות איך מקדמים את העניין.

תודה על הסבלנות,
איתמר.

אוגוסט 8, 2018 at 1:54 pm #2625000

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

הי.

בדקתי את העניין ארוכות וגם גיליתי מספר דברים אבל עוד אין פתרון ברור לבעיה.
אנא צפי בסרטון שהכנתי כאן.
hidden link

הינה הקישורים שאני מזכיר בסרטון.
קישור להדרכה של אלמנטור לגבי SINGLE טמפלייט.
hidden link
למה שאני מסתכל בטמפלייט שלך (עמוד פוסט יחיד רחב כמו תחומי פעילות וחינוך והסברה) איני רואה בו שום ויידג'ט?
ובנוסף בסרטון מצויין שיש להוסיף לו את בווידג'ט POST CONTENT.
כשאני מנסה זאת באתר ניסיונות שהקמתי אכן זה לא עובד אם אני לא מוסיף את הווידג'ט POST CONTENT.
אז בבקשה קודם, מבחינת אלמנטור ללא קשר ל WPML, אנא בידקי אם את עושה את הדברים נכון.

לגבי השגיאה שמופיעה בסרטון כשאני נכנס לטמפלייט 'עמוד פוסט יחיד רחב כמו תחומי פעילות וחינוך והסברה' עכשיו כשנכנסתי שוב היא לא הופיעה.

הינה הקישור לאתר הניסיון שהקמתי.
hidden link
לחיצה על הקישור תכניס אותך ישר לאדמין של האתר (רק את ואני יכולים לראות את הקישור).
אודה לך מאוד אם תצרי שם טמפלייט ותחזרי בדיוק על הפעולות שעשית באתר שלך על מנת שאוכל לראות את הבעיה באתר הזה. ואם יש צורך אעביר את הנושא לטיפול בדרגים גבוהים יותר.

כמו שהזכרתי בסרטון יש לנו בעיה ידועה עם CONDITIONS של טפמלייטס.
הינה הקישור לכרטיס אחר עם נושא דומה לעניין שלך.
זה לא בדיוק אותו המקרה אבל בשיחה עם מפתח אצלינו הוא אמר לי שהסבירות שזה קשור גבוהה מאוד.
CONDITIONS לא מועתקים לתרגום של הטמפלייט.
https://wpml.org/forums/topic/wpml-and-elementor-headers-for-display-conditions-as-single-product-category/
הבעיה הזאת תתוקן בגרסה עתידית.
בנתיים לפי מה שהתייעצתי עם המפתח אצלינו מה שעשית על מנת להכיל את ה CONDITION על טמפלייט המתורגם אמור להיות פתרון זמני. רק שאנחנו רואים שזה לא עובד אצליך. פשוט לא ברור לי אם זה לא עובד כי זה לא עובד או בגלל שלא השתמשת נכון ב SINGLE טמפלייט כמו שהזכרתי כאן למעלה.

אחכה כשתגידי לי אם הצחלת לשחזר את הבעיה גם באתר ניסיון ששלחתי לך.

תודה רבה,
איתמר

אוגוסט 8, 2018 at 4:09 pm #2625709

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

הי.

מוזר אני לא מבין למה ראית כאילו הכרטיס הזה סגור. הוא לא סגור עד כמה שאני יכול לראות. אני מעביר את תגובתך מהכרטיס החדש (בקישור כאן למטה) לפה.
https://wpml.org/forums/topic/answer-to-itamar/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
היי איתמר
תודה על הסבלנות והמאמץ לפתור את הבעיה.
בדקתי עכשיו ובכל שלושת הטמפלטים שלי בעברית ובאנגלית מופיע הווידגט
Post-content
השגיאה באלמנטור קשורה להגדרות תצוגה מקדימה. לא שהיא טובה או משמחת אבל אני לא חושבת שזה קשור אלינו כרגע. מה שעשיתי כדי לפתור את זה זה פשוט להגדיר באלמנטור עם איזה עמוד הטמפלט אמור להיות מוצג. בעריכה של הטמפלט למטה (מימין לכפתור עדכן) יש גלגל שיניים. לחיצה עליו ויש preview setting. פשוט הגדרתי שהעמוד יוצג עם עמוד כלשהו אחר וזה הסתדר.

אני לגמרי רואה חוסר יציבות.
בסרט שצילמת הבעיה היתה עם עמוד תחומי פעילות באנגלית.
שים לב שעכשיו הבעיה היא עם עמוד תחומי פעילות בעברית.
אני חושבת שאולי עכשיו גיליתי מה הסנריו שגורם למערכת להתנהג אחרת. אני חושדת שזה קשור לעובדה שנכנסתי לערוך את הטמפלט שאנגלית. נכנסתי לשם כדי לוודא שהווידגט של post-content מוצג.
להשאיר לך לבדוק אם עריכה של הטמפלט בעברית תגרום לזה להשתנות שוב? או אולי עריכה חוזרת של הטמפלט באנגלית... אני כמעט בטוחה שזה מה שגורם למערכת להשתנות ושפעולה כלשהי כזו תגרום שוב לתחומי פעילות בעברית להיות תקין ולתחומי פעילות באנגלית להשתבש.
שאלה חשובה נוספת – הוא כל הזמן מקפיץ לי את האזהרה שאני עורכת תרגום שלא באמצעות עורך התרגום ואני מבקשת "ערוך בכל זאת". השאלה אם זה בסדר שאני מתעלמת מההודעה הזו או שזה בעייתי.
אני בטוחה שיש בעיה בתנאים. שמחה שהפתרון שלי להגדיר את התנאים שוב באנגלית הוא הפתרון הזמני שהייתם מציעים. שמחה שכיוונתי לדעתכם. מבחינתי זה יכול להיות פתרון קבע ובלבד שזה יעבוד טוב ויהיה יציב.
תיקון CSS זה אופציה במקרה המסויים הזה אבל קח בחשבון שהתבניות שלי פשוטות. הנושא הזה צריך להפתר לטובת כולם ולטובת הבטחון שלי ש WPML עובד כמו שצריך ויכול להתמודד עם תרגום אתרים שבנויים באלמנטור פרו.
אשתדל לשחזר את הבעיה בסביבה שלך בהקדם.
תודה רבה!

אוגוסט 8, 2018 at 4:17 pm #2625720

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

תודה רבה לך על הבדיקות והממצאים.

יתכן שהכל פשוט קשור לבעיה שידועה למפתחים אצלינו עם CONDITIONS.
נאמר לי (למרות שאני לא רוצה שזו תהיה הבטחה מפורשת כי אין העניין בשליטתי) שבגרסה WPML 4.1.0 העניין יסודר.
אחכה שתגידי לי ששיחזרת את זה באתר ניסיון ואז אוכל לעשות אסקלציה לתומכים הבכירים והם יבדקו אם זו אכן אותה בעיה.

תודה,
איתמר.

אוגוסט 9, 2018 at 4:24 pm #2629920

oshra.greenblat@gmail.com

מה שקרה לי אתמול זה שהכרטיס נראה פתוח וכתבתי תגובה ארוכה ושלחתי והיא לא נרשמה. הייתי צריכה לכתוב הכל מחדש. אולי זה כי הפורום עצמו סגור? הנה אני מנסה עכשיו שוב...

אוגוסט 9, 2018 at 4:59 pm #2630139

oshra.greenblat@gmail.com

אז ככה - התחלתי לעבוד על סביבת הפיתוח שלך. בנתיים רק בעברית. משהו שם לא תקין. שם אני לא מצליחה לעבוד עם תנאים אפילו רק בעברית. יצרתי שם 3 תבניות. אחת רק לדף הבית, אחת לכל העמודים (סתם עמוד) ואחת לעמוד ספציפי (עם רקע כחול). בכל אחת מהתבניות שמתי את כותרת הפוסט ואת התוכן שלו וגם שורה שאומרת איזו תבנית זו שיהיה לנו קל לראות עם איזה תבנית כל עמוד מוצג. משום מה כשאני מגדירה את התנאים בסביבה שלך הוא לא מצליחה להשתמש בתבנית של דף הבית עבור דף הבית. הוא משתמש בתבנית של "סתם עמוד". אולי זה בעיה ספציפית בתבנית 2017. אמשיך לנסות מאוחר יותר. הבעיה הזו חייבת להפתר כי זה עמוד לעכב את הלקוח מלעלות לאויר. מתי אמורה לצאת הגרסה שאמורה לפתור את זה? תודה!

אוגוסט 9, 2018 at 7:18 pm #2630692

oshra.greenblat@gmail.com

אולי צריך לעדכן את האלמנטור בסביבת הפיתוח. בדקתי וגם בתבנית אחרת, האלמנטור שם לא מציג את עמוד הבית עם התבנית המתאימה לו לפי התנאים. וזה שוב עוד לפני שניסיתי לשחזר את הבעיה עם הריבוי שפות. רק הפעלת תנאים בעברית כבר לא עובדת שם כמו שצריך.

אוגוסט 9, 2018 at 10:13 pm #2631148

Itamar
Supporter

Languages: אנגלית (English ) עברית (עברית )

Timezone: Asia/Jerusalem (GMT+03:00)

הי.

טוב אני מבין שזה מסתבך עם אתר הניסיונות.
אז בנקודה זאת אני חושב שהכי טוב אם תספקי לי העתק של האתר שלך עם DUPLICTOR שאני רואה שמותקן אצלך.
אני אבדוק את זה משם ואעביר לטיפול התומכים הבכירים אצלינו.
אם יש לך בעיה ליצור העתק של האתר עם DUPLICATOR אמרי לי בבקשה ואני אנסה עם DUPLICATOR PRO שיש לי ברשותי.

לגבי מתי תצא הגירסה עם התיקון לצערי אין לי תאריך יעד לזה.

רציתי לבנתיים להציע משהו אחר שאני מקוה שהוא פשוט ולדעתי יכול להוות חלופה טובה.
מה שבעצם רציתי לשאול זה האם הטמפלייטים נחוצים במקרה זה?
אם אני מבין נכון את בעצם מחריגה שם ארבעה עמודים עם שני טמפלייטים שונים.
עמוד הבית עם הטמפלייט שלו.
וצור קשר, תחומי פעילות, וחינוך והסברה עם הטמפלייט שלהם.
האם לא ניתן (אפילו כפתרון זמני) לוותר על הטמפלייטים במקרה זה וליצור מבנה העמוד עם אלמנטור ישר בעמוד עצמו?

אפעיל תגובה פרטית עכשיו שתוכלי לשתף איתי את ה DUPLICATOR של האתר שלך.
תוכלי להעלות אותו לגוגל דרייב או דרופבוקס למשל ולשתף איתי את הקישור.

לידיעתך אוכל להמשיך לעבוד על העניין ביום ראשון.

איתמר.