דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Translate the email receipt content

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 3 לפני 7 שנים, 8 חודשים

Chris

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Internal post links in blog return to main language version

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 2 לפני 1 חודש, 2 שבועות

Carlos Rojas

Welsh language content has unusual characters

נפתח על ידי Chris בEnglish Support
Quick solution available

2 4 לפני 1 שנה, 4 חודשים

Chris

Jigoshop + wpml

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 7 לפני 7 שנים, 7 חודשים

Harshad

WPML / WPEC product update breaks other versions

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 4 לפני 7 שנים, 7 חודשים

Chris

Hardcoded & translated Theme links

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 3 לפני 7 שנים, 7 חודשים

Chris

WPEC Checkout Form

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 10 לפני 7 שנים, 7 חודשים

Harshad

Latest WPML causes error on installation

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 3 לפני 7 שנים, 7 חודשים

Chris

Translate the email receipt content

נפתח על ידי Chris בEnglish Support

2 3 לפני 7 שנים, 8 חודשים

Chris


All articles written by Chris: