דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Traducción de los campos del formulario de datos de facturación con Woocommerce

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בSoporte en Español

2 4 לפני 7 חודשים, 2 שבועות

Carlos Rojas

White Dead Page Before Update

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 7 לפני 7 חודשים, 3 שבועות

Carlos Rojas

Error con un tema 100% Compatible según WPML

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בSoporte en Español

2 2 לפני 10 חודשים, 2 שבועות

Carlos Rojas

A translated string is not showing the translation

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 9 לפני 1 שנה, 10 חודשים

Carlos Rojas

Product Image are not translating

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים

Andrés

Can't translate form with mailchimp form translator

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים

Bruno

Internal Server Error while updating plugin

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בSoporte en Español

2 2 לפני 2 שנים

Otto

We're translating products but the translated products don't have images

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 1 חודש

Ricardo Alday

No puedo registrar el producto

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 12 לפני 2 שנים, 1 חודש

Andrés

I can't register WPML

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 1 חודש

Andrés

The language switcher doesn't works.

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

3 14 לפני 2 שנים, 2 חודשים

Vincenzo

I'm trying to translate the fields of the emails from woocommerce

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בSoporte en Español

2 2 לפני 2 שנים, 4 חודשים

Otto

DIVI + WPML + Woocommerce: Usando módulo tienda no aparecen las categorias

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support

2 7 לפני 2 שנים, 5 חודשים

Daniel Grau Olalla

Modulo tienda en DIVI no permite asignar categorias segun el idioma

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בSoporte en Español

2 4 לפני 2 שנים, 5 חודשים

Carlos Rojas

WPML is creating me databases for each language

נפתח על ידי Daniel Grau Olalla בEnglish Support
Quick solution available

2 10 לפני 2 שנים, 7 חודשים

Daniel Grau Olalla


All articles written by Daniel Grau Olalla: