דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
tags disappear from translation

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

3 6 לפני 7 שנים, 1 חודש

Andreas Neuber

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Many translated strings are not showing up on the French front end

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

2 12 לפני 1 חודש, 1 שבוע

Carlos Rojas

The link to translate Mailchimp for WP sign-up form return a 404

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support
Quick solution available

2 5 לפני 1 שנה

Daniel

I no longer see updates on my registered site.

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

2 3 לפני 4 שנים, 4 חודשים

Daniel

tags disappear from translation

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

3 6 לפני 7 שנים, 1 חודש

Andreas Neuber

How to add language /fr/ at the end of URL instead of after the root

נפתח על ידי Daniel בEnglish Support

2 4 לפני 8 שנים, 9 חודשים

Amir


All articles written by Daniel: