דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
homepage url in slovak doesn't match the url in sitemap

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

2 3 לפני 4 שבועות, 1 יום

erikS-19

error loading photos with envira gallery plugin

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

2 4 לפני 1 שנה, 8 חודשים

erikS-19

Translating GDPR plugin text

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support
Quick solution available

4 9 לפני 1 שנה, 8 חודשים

Carlos Rojas

Avira + Envira Gallery + WPML – translating Envira galleries

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 3 חודשים

Vincenzo

Avada WPML – menu disappeared in main language

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

1 2 לפני 2 שנים, 3 חודשים

erikS-19

I need help to set up few theme custom types

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

2 3 לפני 2 שנים, 3 חודשים

erikS-19

Envira gallery – translation is not showing any photo after using shortcode

נפתח על ידי erikS-19 בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 4 חודשים

Yvette


All articles written by erikS-19: