דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
What folders need write permissions when installing or updating WPML

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 2 לפני 1 שנה, 12 חודשים

Yuri

How can I get an array of strings for a specific translation?

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 3 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Arvish Mungur

How to get an array of IDs for a particular language?

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 4 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Vincenzo

Need help integrating full translation support for Cornerstone Visual Editor

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

3 5 לפני 2 שנים, 8 חודשים

Harshad

Clicking Default links redirects to wrong language when permalinks are on.

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 5 לפני 2 שנים, 10 חודשים

Shekhar Bhandari

Possible to simultaneously use subfolders and individual domain options in WPML?

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 10 חודשים

Itamar

Adding archive.php to a child theme throws errors when using the X theme

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 10 חודשים

Bigul

Unable to abort translations sent to Gengo API

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 11 חודשים

Lauren

WPML All Import will not connect translations

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 2 לפני 3 שנים, 2 חודשים

Dat Hoang

Error in WPML PHP Call

נפתח על ידי evanB בEnglish Support

2 7 לפני 6 שנים, 3 חודשים

Bruno


All articles written by evanB: