דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Can't find a "Lost Password" string to translate on the login page

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 11 לפני 1 חודש, 3 שבועות

Fabio Fava

Can't find strings from The Grid

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support
Quick solution available

2 4 לפני 1 חודש, 3 שבועות

Fabio Fava

Different Logo per Language on X/Pro Theme from Themeco

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 12 לפני 2 חודשים

Izzi Hassan

When I log out I get a message

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support
Quick solution available

2 12 לפני 3 חודשים

Fabio Fava

Can't translate WooCommerce Store Slug at WC Multilingual

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support
Quick solution available

2 4 לפני 3 חודשים, 1 שבוע

Carlos Rojas

Logout Confirmation Screen issue

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 4 לפני 3 חודשים, 1 שבוע

Itamar

WordPress rewrites .htaccess and turns frontend inaccessible

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 3 לפני 3 חודשים, 2 שבועות

Fabio Fava

WooCommerce Language Packs appears not to be updated

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 5 לפני 7 חודשים, 1 שבוע

Fabio Fava

Taxonomy Translation and Permalink Settings not playing nicely

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 14 לפני 8 חודשים

Fabio Fava

Have Brazilian Portuguese language on "/br/" sub-directory instead of "pt-br"

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 14 לפני 9 חודשים, 3 שבועות

Fabio Fava

Translated pages never shows as "Translated" on Translation Management 1 2

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 19 לפני 1 שנה, 4 חודשים

Fabio Fava

WPML Media Translation doesn't allow translating and uploading versions

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

3 7 לפני 1 שנה, 7 חודשים

Fabio Fava

Edit Sub-Directories Slugs for Languages 1 2

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 30 לפני 1 שנה, 7 חודשים

Fabio Fava

Using Network-Wide String and Menus Translations

נוצר על ידי Fabio Fava בEnglish Support

2 2 לפני 3 שנים, 4 חודשים

Bruno

Tradução de Plugins e Strings em WordPress Multisite

נוצר על ידי Fabio Fava בSuporte em Português

2 2 לפני 3 שנים, 4 חודשים

Bruno


All articles written by Fabio Fava: