דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
WooCommerce Language Packs appears not to be updated

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 4 לפני 1 חודש, 2 שבועות

fabioF-11

Taxonomy Translation and Permalink Settings not playing nicely

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 14 לפני 2 חודשים, 1 שבוע

fabioF-11

Have Brazilian Portuguese language on "/br/" sub-directory instead of "pt-br"

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 14 לפני 4 חודשים

fabioF-11

Translated pages never shows as "Translated" on Translation Management 1 2

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 19 לפני 10 חודשים, 4 שבועות

fabioF-11

WPML Media Translation doesn't allow translating and uploading versions

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

3 7 לפני 1 שנה, 1 חודש

fabioF-11

Edit Sub-Directories Slugs for Languages 1 2

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 30 לפני 1 שנה, 1 חודש

fabioF-11

Using Network-Wide String and Menus Translations

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support

2 2 לפני 2 שנים, 10 חודשים

Bruno

Tradução de Plugins e Strings em WordPress Multisite

נפתח על ידי fabioF-11 בSuporte em Português

2 2 לפני 2 שנים, 11 חודשים

Bruno

String Translator blocks all my multisite blogs Titles and Taglines.

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support
Quick solution available

2 5 לפני 3 שנים, 9 חודשים

Dat Hoang

How to have WPML pointing to my subdomains?

נפתח על ידי fabioF-11 בEnglish Support
Quick solution available

2 7 לפני 3 שנים, 11 חודשים

fabioF-11


All articles written by fabioF-11: