משוב עדכני מלקוחות

Not friendly to answer and help to solve my question DemoM
Fast response and great support EminiA

דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
to translate the word items in the theme Woocommerce Mystile

נפתח על ידי boulouS בAssistance en français

2 11 לפני 5 שנים, 5 חודשים

boulouS

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Fatal error after updating WPML to 4.0 1 2 3 5 6 7

נפתח על ידי George Botsev בEnglish Support

39 102 לפני 1 שנה, 8 חודשים

George Botsev

After updating to WordPress 4.8.3, there are notices

נפתח על ידי George Botsev בEnglish Support
Quick solution available

1 2 לפני 2 שנים, 5 חודשים

George Botsev

Please report any issues related to the update from WordPress 4.7 to 4.7.1 here 1 2

נפתח על ידי George Botsev בEnglish Support

8 22 לפני 3 שנים, 2 חודשים

George Botsev

Performance issue with WPML 3.5 and 3.5.1

נפתח על ידי George Botsev בEnglish Support

4 10 לפני 3 שנים, 7 חודשים

Johnny

Fatal error when activating Gravity Forms User Registration link in email

נפתח על ידי George Botsev בEnglish Support

2 3 לפני 3 שנים, 10 חודשים

Tim


All articles written by George Botsev: