דיונים מועדפים בפורום

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Problem with Woocommerce endpoints at checkout 1 2

נפתח על ידי Petra בEnglish Support

7 25 לפני 5 שנים, 7 חודשים

Bernat Torras

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
Сумма заказа на чекауте равна 0(нулю) на всех языках кроме основного английского

נפתח על ידי janekS בПоддержка на русском языке
Quick solution available

2 6 לפני 3 שנים, 11 חודשים

janekS

After deleting media file via wordpress admin menu, file remain in database/ftp

נפתח על ידי janekS בПоддержка на русском языке

2 7 לפני 3 שנים, 11 חודשים

janekS

Redirect to homepage when clicking on a product

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

1 4 לפני 5 שנים

janekS

Programmatically create post in different languages

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

3 7 לפני 5 שנים

xavierc-4

WPML. Shop page as homepage works fine only on default language

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

2 3 לפני 5 שנים, 1 חודש

janekS

Cannot make Advanced custom fields plugin translatable

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

2 8 לפני 5 שנים, 3 חודשים

janekS

Problem with search in others languages (KALLYAS – WordPress Theme) 1 2

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

2 19 לפני 5 שנים, 6 חודשים

Dat Hoang

Sahifa – Custom Sliders (translation)

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

3 5 לפני 5 שנים, 7 חודשים

Andreas Neuber

Woocommerce. After payment redirects to default language of order-received page

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

2 15 לפני 5 שנים, 8 חודשים

Bruno

Тема "Sahifa", проблема с переводом 1 2 3

נפתח על ידי janekS בПоддержка на русском языке

4 41 לפני 5 שנים, 8 חודשים

Amit

Search form ajax request on secondary language does not work

נפתח על ידי janekS בEnglish Support

2 8 לפני 5 שנים, 9 חודשים

janekS


All articles written by janekS: