משוב עדכני מלקוחות

Itamar would be properly more appropriate as he worked on this issue in my previous ticket. Thanks GuillaumeB-2
Souvent c'est Andres qui s'occupe de ma demande, mais Lauren est aussi ok. NormandA
Very efficient DaniloB-9
i need my help from Carlos Rojas Aymanb-4
we would like to continue with carlos rojas who has replied to the issue (please refer to the below reply no.) because the previous thread has been closed. JULY 30, 2019 AT 5:05 PM#4309829 Tom
Fast and sharp! ViktorB-10
very efficient and gave me information on how she resolved my issue JohanneL-2
I prefer to get help from Lauren. there is not an option to select her profile so I write here to get help again. DragiB
She has always been wonderful finding solutions for my problems. SimonP-14
Nothing, just I have written in Italian and I guess she doesn't read/understand italian. Gianluca Destro

דיונים מועדפים בפורום

אין למשתמש דיונים מועדפים.

נושאי פורום נוצרו

מצב דיון
Supporter משתתפים תגובות עודכן לאחרונה
This is a test ticket, please disregard.

נפתח על ידי Lauren בEnglish Support

2 4 לפני 1 שנה

belloA


All articles written by Lauren: